Lý thuyết Hóa 10 bài 12. Link ion - Tinh thể ion

I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION

1. Ion, cation, anion

a) Sự sản xuất thành ion

- Nguyên tử luôn luôn trung hòa về điện, nhưng khi nguyên tử nhường nhịn hay nhấn thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện điện thoại tư vấn là ion.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 12

b) Sự tạo thành thành cation

- Thí dụ: Sự có mặt cation của nguyên tử Li(Z=3)

*

- Kết luận: trong những phản ứng hóa học, nhằm đạt được thông số kỹ thuật bền của khí hiếm, nguyên tử kim loại có xu thế nhường electron phần ngoài cùng đến nguyên tử những nguyên tố khác để trở thành bộ phận mang điện dương điện thoại tư vấn là ion dương xuất xắc cation.

*

⟹ Tên cation được điện thoại tư vấn theo tên kim loại.

Thí dụ: Li+ call là cationliti

c) Sự tạo ra thành anion

- Thí dụ: Sự hiện ra anion của nguyên tử F (Z=9)

 

*

- Kết luận: trong số phản ứng hóa học, để đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử phi kim có định hướng nhận thêm e của nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành bộ phận mang năng lượng điện âm gọi là ion âm giỏi anion.

*

⟹ Tên anion được call theo tên gốc axit (trừ O2 - call là anion oxit).

Thí dụ: F− gọi là anion florua

2. Ion đơn nguyên tử và ion âm nhiều nguyên tử

a) Ion đối chọi nguyên tử

- Ion đối chọi nguyên tử là các ion khiến cho từ 1 nguyên tử.

 - Thí dụ:

+ Cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+...

+ Anion F− , Cl−, S2−...

b) Ion nhiều nguyên tử

- Ion nhiều nguyên tử là phần lớn nhóm nguyên tử với điện tích dương giỏi âm.

- Thí dụ:

*

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

- Thí dụ: Xét phân tử NaCl

+ Nguyên tử NaNa nhường 1e cho nguyên tử Cl để biến chuyển ion dương Na+.

na ⟶ Na+ + 1e

+ Nguyên tử Cl nhận 1e từ Na để phát triển thành ion âm Cl−.

Cl + 1e ⟶ Cl−

+ quá trình được trình diễn như sau:

*

+ nhị ion tạo nên thành Na+ và Cl− mang năng lượng điện ngược vệt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, làm cho phân tử NaCl:

Na+ + Cl− ⟶ NaCl

+ phản nghịch ứng chất hóa học trên có thể biểu diễn bằng phương trình hóa học sau:

*

- Kết luận: link ion là liên kết được hình thành vị lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

III. TINH THỂ ION

1. Tinh thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Vào mạng tinh thể NaCl, các ion Na+, Cl− được phân bổ luân phiên rất nhiều đặn và có trật trường đoản cú trên các đỉnh của hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều phải có 6 ion ngược dấu liên kết với nó.

*

2. đặc thù chung của hợp chất ion

- Tinh thể ion bền theo năm tháng vững vày lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion ngược vết trong tinh thể lớn.

- những hợp hóa học ion phần nhiều khá rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi.

- các hợp hóa học ion thường xuyên tan những trong nước.

Xem thêm: Giáo Án Lịch Sử 11 Bài 4 : Các Nước Đông Nam Á (Cuối Thế Kỉ Xix

- khi nóng chảy, khi tổng hợp trong nước, chúng chế tác thành dung dịch dẫn điện. Ở tâm lý rắn, tinh thể ion không dẫn điện.