Axit nitric gồm tính oxi hóa mạnh, hoàn toàn có thể oxi hóa được phần đông các sắt kẽm kim loại như Cu, Ag,… (trừ Au, Pt). Lúc đó sắt kẽm kim loại bị oxi hóa tới mức oxi hóa cao nhất và tạo thành muối nitrat.

Xem video hướng dẫn bỏ ra tiết


a. Kim loại tác dụng với HNO3 đặc

Khi những kim loại công dụng với hỗn hợp HNO3 sệt thì thành phầm khử chế tạo ra thành là NO2. -Ví dụ: Mg + 4HNO3(đặc)