Luyện tập hình tam giác - diện tích hình tam giác. Nhận ra được điểm lưu ý và biết cách tính diện tích s của hình tam giác. Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Hình tam giác lớp 5


*
Xem đoạn phim bài giảng này làm việc đây!

Bài tập cơ bạn dạng

Chưa làm bài

Bạn không làm bài này

Bài tập với những dạng bài ở mức cơ bạn dạng để bạn làm quen với hiểu được ngôn từ này.

Thưởng tối đa : 3 phân tử dẻ

Bài tập trung bình

Chưa làm cho bài

Bạn chưa làm bài xích này

Bài tập với khoảng độ khó vừa phải giúp đỡ bạn thuần thục hơn về câu chữ này.

Thưởng tối đa : 5 phân tử dẻ

Bài tập cải thiện

Chưa có tác dụng bài

Bạn không làm bài bác này

Dạng bài tập nâng cao với độ cạnh tranh cao nhất, giúp cho bạn hiểu sâu rộng và bốn duy không ngừng mở rộng hơn.

Thưởng về tối đa : 7 hạt dẻ


Hình tam giác - diện tích s hình tam giác


1. Hình tam giác

1.1 Đặc điểm

Hình tam giác ABC có ba cạnh, cha đỉnh, bố góc:

+ 3 cạnh đó là: AB, BC, AC

+ 3 đỉnh kia là: Đỉnh A, Đỉnh B, đỉnh C

+ 3 góc đó là: góc đỉnh A, cạnh AB, AC, (gọi tắt là góc A)

góc đỉnh B, cạnh BC, BA, (gọi tắt là góc B)

góc đỉnh C, cạnh CA, CB,(gọi tắt là góc C)

1.2 Các mô hình tam giác

+ Hình tam giác bao gồm 3 góc nhọn

+ Hình tam giác có một góc tù với hai góc nhọn

+ Hình tam giác có một góc vuông với 2 góc nhọn (tam giác vuông)

1.3 Cách xác minh đáy và con đường cao của hình tam giác

BC là đáy. AH là mặt đường cao tương ứngvới đáy BC. Độ nhiều năm AH là chiều cao của tam giác.

Chú ý: trong hình tam giác, độ dài đoạn trực tiếp từ đỉnh vuông góc cùng với đáy tương xứng gọi là độ cao của hình tam giác

2. Diện tích s hình tam giác

1.1 Quy tắc

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

S = a x h : 2

(S là diện tích, a là độ nhiều năm đáy, h là chiều cao)

Chú ý: hy vọng tính diện tích tam giác vuông ta mang độ dài hai cạnh góc vuông nhân cùng nhau (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho 2.

1.2 Ví dụ

Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy là 13cm và độ cao là 8cm.

Xem thêm: Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Đến Tết Nguyên Đán Đếm Ngược Tết 2023

Hướng dẫngiải:

Độ nhiều năm đáy và chiều cao đã có cùng đơn vị chức năng đo đề xuất để tính diện tích ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2.

Bài làm:

Diện tích hình tam giác đó là:

13 x 8 : 2 = 52 ($cm^2$)

Đáp số: 52$cm^2$


Nếu bạn gặp gỡ khó khăn trong việc giải những bài tập trong SGK, hãy xem phần: Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 - Hình tam giác