Sự khác hoàn toàn chính - Hằng số khí phổ cùng Hằng số khí đặc trưng

Pha khí là một trong trong cha pha bao gồm mà thứ chất rất có thể tồn tại. Nó là trạng thái rất có thể nén được rất nhiều nhất trong cha trạng thái của đồ gia dụng chất. Chỉ có 11 nguyên tố trong các các nguyên tố khác tồn tại dưới dạng khí ở đk thường. Tuy nhiên, “định chế độ khí lý tưởng” hỗ trợ cho chúng ta một phương trình hoàn toàn có thể được sử dụng để giải thích hoạt động của một chất khí bình thường. Nó tất cả một hằng số xác suất được call là hằng số khí càng nhiều và lúc nó được áp dụng cho một khí thực, hằng số này được áp dụng với một sự nỗ lực đổi. Lúc đó nó được điện thoại tư vấn là hằng số khí sệt trưng. Sự khác hoàn toàn chính thân hằng số khí ít nhiều và hằng số khí đặc thù là hằng số khí ít nhiều chỉ áp dụng cho khí lý tưởng trong những lúc hằng số khí đặc trưng có thể áp dụng mang đến khí thực.Bạn sẽ xem: Hằng số khí hài lòng r

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự biệt lập chính 2. Hằng số khí phổ là gì 3. Hằng số khí đặc thù là gì 4. So sánh tuy vậy song - Hằng số khí phổ với Hằng số khí đặc trưng ở dạng bảng 5. Nắm tắt

Hằng số khí phổ là gì?

Các phân tử khí tất cả khả năng chuyển động tự vì chưng trong không khí vì bọn chúng là đông đảo phân tử khôn xiết nhẹ. Lực giữa các phân tử khí là lực hút Van Der Waal yếu. Mặc dù nhiên, để phân tích và lý giải hành 91neg.com của một hóa học khí, những nhà công nghệ đã chuyển ra những lý thuyết bằng cách sử dụng một hóa học khí mang định được hotline là khí Lý tưởng. Họ cũng đã rút ra một định luật liên quan đến khí ưng ý này, được điện thoại tư vấn là Định khí cụ khí lý tưởng.

Bạn đang xem: Hằng số khí lý tưởng

Trước tiên, chúng ta nên biết khí lý tưởng tức là gì. Nó là một trong những chất khí giả định sẽ diễn đạt các đặc điểm sau ví như nó là một chất khí thực. Đây chỉ là hồ hết giả định.

Một khí hài lòng được kết cấu bởi một vài lượng lớn những phân tử khí nhỏ.Thể tích của những phân tử khí đó không xứng đáng kể.Không gồm lực hút giữa các phân tử khí.Chuyển động của những phân tử khí này theo đúng định luật chuyển động của Newton.Va chạm của những phân tử là hoàn toàn bầy hồi.

Bằng cách nhìn vào các đặc tính này, hoàn toàn có thể hiểu rằng không có khí thực làm sao là lý tưởng.

Luật Khí ưng ý là gì

Định mức sử dụng khí lý tưởng cho biết trạng thái của khí lý tưởng cùng được phân tích và lý giải bằng một phương trình như sau.

PV = nRT

P - Áp suất của khí lý tưởng

V - Thể tích của khí lý tưởng

n - Số mol khí lý tưởng (lượng chất)

T - nhiệt độ

Thuật ngữ R ở đây là hằng số khí phổ quát. Quý giá của R rất có thể được tính bằng cách coi ánh nắng mặt trời và áp suất tiêu chuẩn là 00C cùng áp suất 1atm. Điều này cho giá trị của hằng số khí phổ cập là 0,082057 L / (K.mol).

Hằng số khí đặc trưng là gì?

Khi áp dụng phương trình khí lý tưởng mang lại khí thường, phương trình trên cần được sửa thay đổi vì không có khí thực nào hoạt động như khí lý tưởng. Vì chưng đó, hằng số khí sệt trưng, ​​thay bởi hằng số khí phổ quát, được sử dụng ở đó. Các đặc thù của khí thực không giống với khí lý tưởng hoàn toàn có thể được liệt kê bên dưới đây.

Khí thực được cấu tạo bởi những phân tử lớn có thể phân biệt được đối với khí lý tưởng.Các phân tử khí này chịu một thể tích nhất định.Giữa các phân tử khí tất cả lực Van Der Waal yếu.Va chạm không trả toàn bầy hồi.

Do đó, định cách thức khí ưng ý không thể áp dụng trực tiếp đến khí thực. Bởi vì đó, một sửa đổi dễ dàng được thực hiện; hằng số khí phổ được chia cho khối lượng mol của khí trước khi áp dụng nó vào phương trình. Nó hoàn toàn có thể được hiển thị như sau.

Rriêng = R / M

Rriêng - Hằng số khí đặc trưng

R - Hằng số khí phổ

M - trọng lượng mol của khí


*

Hình 01: Khí lý tưởng cùng Khí thực

Sự khác biệt giữa Hằng số khí phổ và Hằng số khí đặc thù là gì?

Hằng số khí phổ với Hằng số khí quánh trưng

Hằng số khí thêm chỉ được áp dụng cho khí lý tưởng.Hằng số khí đặc thù được áp dụng cho một khí thực.
Phép tính
Hằng số khí phổ được tính bằng phương pháp sử dụng những giá trị ánh nắng mặt trời và áp suất (STP) tiêu chuẩn.Hằng số khí đặc thù được tính với các giá trị STP thuộc với khối lượng mol của khí thực.
Mối dục tình với Khí
Hằng số khí phổ không phụ thuộc vào vào khí lấy.Hằng số khí đặc trưng là nhờ vào vào hóa học khí.
Giá trị
Giá trị của hằng số khí phổ là 0,082057 L / (K.mol).Giá trị của hằng số khí đặc trưng sẽ luôn dựa vào vào chất khí.

Tóm tắt - Hằng số khí phổ với Hằng số khí quánh trưng

Khí hài lòng là khí mang thuyết được giả định có những đặc tính hết sức khác với khí thực. Định lao lý khí hài lòng được hiện ra để giải thích hành 91neg.com của khí lý tưởng. Mặc dù nhiên, khi thực hiện hằng số này mang lại khí thực, nó cần được sửa đổi bằng phương pháp áp dụng hằng số khí đặc trưng khác với hằng số khí phổ quát. Đó là vì không tồn tại khí thực nào hoạt động như khí lý tưởng. Sự khác biệt chính giữa hằng số khí phổ biến và hằng số khí đặc trưng là hằng số khí diện tích lớn chỉ vận dụng được mang lại khí lý tưởng trong những khi hằng số khí sệt trưng có thể áp dụng mang đến khí thực.

Tải xuống phiên bạn dạng PDF của Hằng số khí phổ cùng Hằng số khí sệt trưng

Bạn hoàn toàn có thể tải xuống phiên bạn dạng PDF của bài bác 91neg.comết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại con đường theo chú thích trích dẫn. Vui mừng tải xuống phiên bản PDF tại phía trên Sự khác hoàn toàn Giữa Hằng Số Khí Phổ cùng Hằng Số Khí Đặc Tính.

Xem thêm: Soạn Bài Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu Luyện Tập Tiếp Theo, Dùng Cụm Chủ

Tài liệu tham khảo:

1.LeTran, Công tước. "Luật Khí lý tưởng." N.p., ngày 09 tháng 1 năm 2017. Web. Có sẵn ngơi nghỉ đây. Ngày 09 mon 6 năm 2017. 2.Chang, Raymond. Hóa học nói chung. Ấn bạn dạng thứ 6. New York: McGrow Hil, 2011. Bản in.