giải bài bác tập bài xích 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: đặc điểm hóa học tập của axit – Chương 1.

Bạn đang xem: Giải hóa 9 bài 3 trang 14

A. Tính chất hóa học tập của axit

I.Tính hóa chất của axit

1. Axit có tác dụng đổi màu chất chỉ thị: hỗn hợp axit làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ.

2. Axit tác dụng với kim loại

Dung dịch axit công dụng được với một số trong những kim nhiều loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro

Thí dụ:

3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

2HCl + sắt → FeCl2 + H2

Những kim loại không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg,…

Chú ý: Axit HNO3 và H2SO4 đặc tính năng được với rất nhiều kim một số loại nhưng không giải tỏa hiđro.

3. Axit chức năng với bazơ chế tạo ra thành muối cùng nước

Thí dụ: H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

4. Axit chức năng với oxit bazơ tạo ra thành muối và nước.

Thí dụ: Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

Ngoài ra, axit còn công dụng với muối.

II. Axit dạn dĩ và axit yếu

Dựa vào kĩ năng phản ứng, axit được chia làm 2 loại:

+ Axit táo bạo như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu hèn như H2S, H2CO3,…


Quảng cáo


B. Giải bài tập Hóa 9 bài 3 trang 14 Hóa lớp 9

Bài 1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình chất hóa học của phản bội ứng điều chế magie sunfat.

Đáp án: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2: Có đông đảo chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn 1 trong hầu như chất đang cho tính năng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) hỗn hợp có màu xanh lam

c) Dung dịch gồm màu xoàn nâu

d) Dung dịch không tồn tại màu.

Viết những phương trình hóa học.

Hướng dẫn: a) Khí nhẹ nhàng hơn không khí và cháy được trong không gian là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


Quảng cáo


b) hỗn hợp có blue color lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch tất cả màu tiến thưởng nâu là dung dịch muối fe (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3. Hãy viết những phương trình chất hóa học của làm phản ứng trong mỗi trường đúng theo sau:

a) Magie oxit cùng axit nitric; d) Sắt với axit clohiđric;

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric; e) Kẽm với axit sunfuric loãng.

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

Giải bài xích 3:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bài 4 trang 14 Hóa 9: Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương thức xác định thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) phương thức hóa học. Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Các Trường Đào Tạo Ngành Toán Ứng Dụng Học Gì? Ra Trường Làm Gì?

b) phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl với axit H2SO4 loãng)

Đáp án bài xích 4:

a) cách thức vật lí: sử dụng thanh nam giới châm, sau khoản thời gian đã quấn đầu nam châm từ bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần vào láo lếu hợp để lấy riêng sắt ra (Vì fe bị nam châm hút còn đồng không trở nên nam châm hút), rồi mang cân. Mang sử tất cả m gam Fe. Thành phần xác suất theo trọng lượng của sắt là:

%Fe = m/10 .100%

Suy ra: %Cu = 100% – %Fe

Phương trình hóa học: fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

Cu+HCl → Không xẩy ra phương trình phản ứng hóa học

b) phương pháp hóa học: Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu vào hỗn hợp axit HCl hoặc H2SO4 loãng , lấy dư cho đến khi khí kết thúc thoát ra (Fe đã phản ứng hết), lọc lấy hóa học rắn còn lại, rửa những lần trên chứng từ lọc, làm khô với cân. Chất rắn sẽ là Cu. Giả sử tất cả m gam Cu. Thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng là: