Tính độ mạnh điện trường với vẽ vectơ điện trường nhưng mà một năng lượng điện điểm +4.10-8C gây ra tại một điểm phương pháp nó 5cm vào chân không.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 11 bài 3


*

Ghi nhớ:

- Điện trường là một trong những dạng đồ chất bao quanh các năng lượng điện tích với truyền liên tưởng điện.

- độ mạnh điện trường đặc trưng cho tác dụng lực cảu điện trường:(E=fracFq hay F=qE).

- cường độ điện trường của một năng lượng điện điểm vào chân không:(E=kfracr^2).

- Vectơ độ mạnh điện trường(vecE)của năng lượng điện trường tổng hợp:(vecE=vecE_1+vecE_2).

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Chiếc Nệm Futon Là Gì, Văn Hóa Nằm Nệm Của Người Nhật

- Tiếp con đường tại mỗi điểm của con đường sức điện là giá trị của vecto(vecE)tại đó.


Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 3: Điện trường với cường độ năng lượng điện trường. Đường sức năng lượng điện khác • Trả lời câu hỏi 1 trang 17 – bài bác 3 - SGK môn đồ dùng lý lớp 11 Hãy chứng minh vectơ... • Trả lời thắc mắc 2 trang 19 – bài bác 3 - SGK môn thứ lý lớp 11 phụ thuộc hệ thống... • Giải câu 1 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Điện ngôi trường là gì? • Giải câu 2 trang 20 – bài bác 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 cường độ điện... • Giải câu 3 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 Vectơ cường độ điện... • Giải câu 4 trang 20 – bài xích 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 Viết cách làm tính và... • Giải câu 5 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 độ mạnh điện... • Giải câu 6 trang đôi mươi – bài xích 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 phát biểu nguyên lý... • Giải câu 7 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn vật lý lớp 11 Nêu khái niệm và các... • Giải câu 8 trang 20 – bài bác 3 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 Điện trường đông đảo là... • Giải câu 9 trang 20 – bài bác 3 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 Đại lượng như thế nào dưới... • Giải câu 10 trang 21 – bài 3 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 Đơn vị nào sau đây là... • Giải câu 11 trang 21 – bài 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 Tính cường độ... • Giải câu 12 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 Hai năng lượng điện tích... • Giải câu 13 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn vật lý lớp 11 Tại nhì điểm A, B cách...
Mục lục Giải bài xích tập SGK đồ vật lý 11 theo chương •Chương 1: Điện tích - Điện ngôi trường •Chương 2: loại điện không thay đổi •Chương 3: dòng điện trong các môi trường thiên nhiên •Chương 4: từ trường •Chương 5: cảm ứng điện từ bỏ •Chương 6: Khúc xạ tia nắng •Chương 7: Mắt. Những dụng thế quang
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK đồ lý 11
Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường mức độ điện
• Trả lời thắc mắc 1 trang 17 – bài bác 3 - SGK môn đồ vật lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi 2 trang 19 – bài bác 3 - SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải câu 1 trang 20 – bài 3 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 • Giải câu 2 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Giải câu 3 trang trăng tròn – bài 3 – SGK môn vật lý lớp 11 • Giải câu 4 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải câu 5 trang trăng tròn – bài bác 3 – SGK môn vật lý lớp 11 • Giải câu 6 trang 20 – bài 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 • Giải câu 7 trang trăng tròn – bài 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 • Giải câu 8 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải câu 9 trang 20 – bài 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải câu 10 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Giải câu 11 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Giải câu 12 trang 21 – bài 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải câu 13 trang 21 – bài bác 3 – SGK môn thứ lý lớp 11
Chương 1: Điện tích - Điện ngôi trường Chương 2: chiếc điện không đổi Chương 3: chiếc điện vào các môi trường xung quanh Chương 4: sóng ngắn Chương 5: cảm ứng điện từ bỏ Chương 6: Khúc xạ ánh nắng Chương 7: Mắt. Những dụng thế quang