Tại hai năng lượng điện điểm A với B cách nhau 5cm trong chân không có hai năng lượng điện tích q1 = +16.10-8 C và q2  = - 9.10-8 C. Tính độ mạnh điện trường tổng hợp cùng vẽ vectơ cường độ điện trường trên điểm C nằm bí quyết A một khoảng 4cm và biện pháp B một khoảng 3cm.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 trang 21


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+ Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: (E = k over r^2)

+ Vecto cường độ điện trường (overrightarrow E ) của điện trường tổng hợp: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 ) 


Lời giải đưa ra tiết

Gọi (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2) theo thứ tự là độ mạnh điện ngôi trường do q.1 và q2 gây ra ở C.

Do (AB = 5cm); (AC = 4cm); (BC = 3cm) => tam giác ABC vuông tại C.

Xem thêm: Popular Trigonometry Problems, Top 18 Tan X = 1 Hay Nhất 2022

Cường độ điện trường tổng hợp tại C: (overrightarrow E_C = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 )

Ta có hình vẽ: 

*

Ta có: 

(E_1 = displaystyle k q_1 ight over AC^2 = 9.10^9.left over left( 4.10^ - 2 ight)^2 = 9.10^5V/m)

(E_2 =displaystyle k over BC^2 = over left( 3.10^ - 2 ight)^2 = 9.10^5V/m)

Vì tam giác ABC vuông tại C cần hai vectơ (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2) vuông góc cùng với nhau.

=> Cường độ điện trường tổng hợp tại C là:

(left{ matrix E_C = sqrt E_1^2 + E_2^2 hfill cr E_1 = E_2 hfill cr ight. )

(Rightarrow E_C = sqrt 2 E_1 = sqrt 2 .9.10^5 = 12,7.10^5left( V/m ight))