Giải bài xích 12 trang 21 SGK vật lí 11. Hai năng lượng điện điểm quận 1 = 3.10-8 C và q.2 = – 4.10-8 C…

Đề bài

Hai năng lượng điện điểm q1 = 3.10-8 C cùng q2  = – 4.10-8 C đặt biện pháp nhau 10 centimet trong chân không. Hãy tìm những điểm nhưng mà tại đó độ mạnh điện trường bằng không. Tại những điểm đó tất cả điện ngôi trường không?


Phương pháp giải – Xem bỏ ra tiết

*


+ Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: (E = k Q ight over r^2)

+ Vecto cường độ điện trường (overrightarrow E ) của điện trường tổng hợp: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 )


Lời giải đưa ra tiết

– Điện tích trữ q1 = 3.10-8 C đặt ở điểm A, q2  = – 4.10-8 C để tại điểm B, AB = 10cm.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 bài 12 trang 21

– call C là vấn đề mà trên đó cường độ điện trường bởi không.

– Gọi (overrightarrowE_1C) và (overrightarrowE_2C) là độ mạnh điện ngôi trường của q1 và q2 tại C.

– Cường độ điện trường tổng hợp tại C:

(overrightarrow E_C = overrightarrow E_1C + overrightarrow E_2C = 0 Rightarrow overrightarrow E_1C = – overrightarrow E_2C )

=>Hai vecto này thuộc phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

 + nhị vecto cùng phương, tức là điểm C phải nằm trên đường thẳng AB.

 + hai vectơ này nên ngược chiều, tức là C phải nằm xung quanh đoạn AB.

 + hai vectơ này có cùng độ lớn, tức là điểm C gần A hơn B vày |q1| 2|.

Xem thêm: Phương Pháp Học Tốt Môn Ngữ Văn Lớp 6, Để Học Tốt Môn Ngữ Văn Lớp 6

Ta có hình vẽ:

*

Đặt AC = x, ta có :

(eqalign Leftrightarrow left( 10 + x ight)^2 over x^2 = 4 over 3 cr & Leftrightarrow 100 + 20x + x^2 over x^2 = 4 over 3cr& Rightarrow x^2 – 60x – 300 = 0 cr&Rightarrow left< matrix x = 64,6 hfill cr x = – 4,6 hfill cr ight. Rightarrow AC = 64,6cm cr )

– ngoài ra còn đề nghị kể đến các điểm nằm cực kỳ xa q1 và q2. Tại điểm C và các điểm này thì cường độ điện ngôi trường cũng bởi không, có nghĩa là không bao gồm điện trường.