- Chọn bài bác -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: tương tác giữa phép nhân cùng phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: liên hệ giữa phép chia và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn biểu thức cất căn thức bậc haiBài 6: chuyển đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc haiBài 7: biến hóa đơn giản biểu thức cất căn thức bậc nhì (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách giải toán 9 Ôn tập chương I giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và hòa hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 sgk tập 1 đại số

Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm. Cho ví dụ

Trả lời:

Để x là căn bậc nhì số học tập của số a ko âm là x ≥ a với x2 = a.

Ví dụ 2 là căn bậc nhì số học tập của 4 vày 2 > 0 cùng 22 = 4.

2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): chứng minh √a2 = |a| với tất cả số a.

Trả lời:

*

3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): Biểu thức A phải vừa lòng điều kiện gì để √A xác minh prôtêin

Trả lời:

√A khẳng định khi A > 0 hay có thể nói rằng : điều kiện khẳng định của căn bậc hai là biểu thức rước căn ko âm.

4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): tuyên bố và chứng tỏ định lí về mối tương tác giữa phép nhân cùng phép khai phương. Mang đến ví dụ.

Xem thêm: Soạn Tự Tình Văn 11 - Soạn Bài Tự Tình (Bài 2)

Trả lời:

*

5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): tuyên bố và chứng tỏ định lí về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Cho ví dụ.

Trả lời:

*

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm giá bán trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn say mê hợp:


*

Lời giải:

*
*

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):
Rút gọn những biểu thức sau:


*

Lời giải:

*

= (2√2 – 3√2 + 10)√2 – √5

= 2.(√2)2 – 3.(√2)2 + √10.√2 – √5

= 4 – 6 + √20 – √5 = -2 + 2√5 – √5

= -2 + √5

*

= 0,2.10.√3 + 2|√3 – √5|

s

= 2√3 + 2(√5 – √3)

= 2√3 + 2√5 – 2√3 = 2√5


*

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): so với thành nhân tử (với những số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

*


Lời giải:

a) xy – y√x + √x – 1

= (√x)2.y – y√x + √x – 1

= y√x(√x – 1) + √x – 1

= (√x – 1)(y√x + 1) cùng với x ≥ 1

*

= √x(√a + √b) – √y(√a + √b)

= (√a + √b)(√x – √y) (với x, y, a cùng b đều không âm)


*

(với a + b, a – b mọi không âm)

d) 12 – √x – x

= 16 – x – 4 – √x (tách 12 = 16 – 4 và đổi vị trí)

= <42 – (√x)2> – (4 + √x)

= (4 – √x)(4 + √x) – (4 + √x)

= (4 + √x)(4 – √x – 1)

= (4 + √x)(3 – √x)

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn rồi tính giá bán trị những biểu thức sau:

*