(Rightarrow int_0^2 left dx = int_0^1 left dx + int_1^2 dx)

(= int_0^1 (1 - x) dx + int_1^2 (x - 1) dx)

( = left. left( x - dfracx^22 ight) ight|_0^1 + left. left( dfracx^22 - x ight) ight|_1^2 = dfrac12 + dfrac12 = 1)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 trang 112

LG b

b) (int_0^pi over 2 sin ^2xdx)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức hạ bậc: (sin ^2x = dfrac1 - cos 2x2)

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl,,intlimits_0^fracpi 2 sin ^2xdx = dfrac12intlimits_0^fracpi 2 left( 1 - cos 2x ight)dx \= dfrac12left. left( x - dfracsin 2x2 ight) ight|_0^fracpi 2\= dfrac12.dfracpi 2 = dfracpi 4endarray)


LG c

c) (displaystyle int_0^ln 2 e^2x + 1 + 1 over e^x dx)

Phương pháp giải:

Chia tử mang lại mẫu và sử dụng công thức: (intlimits_^ e^ax + bdx = dfrac1ae^ax + b + C)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,intlimits_0^ln 2 dfrace^2x + 1 + 1e^xdx = intlimits_0^ln 2 left( e^2x + 1 - x + e^ - x ight)dx \= intlimits_0^ln 2 left( e^x + 1 + e^ - x ight)dx \= left. left( e^x + 1 - e^ - x ight) ight|_0^ln 2\= e^ln 2 + 1 - e^ - ln 2 - left( e - 1 ight)endarray)

(eginarrayl = e^ln 2.e^1 - left( e^ln 2 ight)^ - 1 - e + 1\ = 2.e - 2^ - 1 - e + 1\ = 2e - frac12 - e + 1\ = e + frac12endarray)


LG d

d) (int_0^pi sin 2xcos ^2xdx)

Phương pháp giải:

Sử dụng cách làm hạ bậc: (cos ^2x = dfrac1 + cos 2x2).

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl,,sin 2xcos ^ 2x = sin 2xdfrac1 + cos 2x2\,,, = dfrac12sin 2x + dfrac12sin 2xcos 2x = dfrac12sin 2x + dfrac14sin 4x\Rightarrow intlimits_0^pi sin 2xcos ^2xdx = intlimits_0^pi left( dfrac12sin 2x + dfrac14sin 4x ight)dx \= left. left( - dfrac14cos 2x - dfrac116cos 4x ight) ight|_0^pi \= - dfrac14 - dfrac116 - left( - dfrac14 - dfrac116 ight) = 0endarray)

91neg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 60 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp 91neg.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng 91neg.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Tính Chất Của Hình Lăng Trụ Đứng, Định Nghĩa, Công Thức Và Tính Chất Hình Lăng Trụ

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép 91neg.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.