Giải bài xích tập trang 9 bài xích 2 một số trong những oxit quan trọng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học cho mỗi biến đổi sau...

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 9 trang 11


Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết phương trình hóa học mang đến mỗi chuyển đổi sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk chất hóa học 9

Hãy phân biệt từng chất trong những nhóm hóa học sau bằng phương thức hóa học

a) Hai hóa học rắn màu trắng là CaO cùng P2O5

b) Hai hóa học khí không màu là SO2 với O2

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) chan nước vào nhị ống nghiệm gồm chứa CaO và P2O5. Sau đó cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:

- dung dịch nào làm chuyển màu quỳ tím thành xanh là hỗn hợp bazơ, chất lúc đầu là CaO.

- hỗn hợp nào làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất ban đầu là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn theo thứ tự từng khí vào hỗn hợp nước vôi trong, nếu tất cả kết tủa mở ra thì khí dẫn vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không có hiện tượng gì thì khí đem vào là khí O2. Để xác minh là khí O2 ta sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ rực rỡ tỏa nắng trong khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

 Có đầy đủ khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, diêm sinh đioxit. Khí nào rất có thể được làm cho khô bằng canxi oxit ? Giải thích.

Bài giải:

Làm khô một hóa học là nhiều loại nước thoát khỏi chất đó tuy nhiên không làm hóa học đó trở thành chất khác.

Như vậy CaO chỉ làm khô phần đa chất không tồn tại phản ứng chất hóa học với CaO, kia là các chất H2, O2. Hầu hết chất không làm khô bởi CaO là CO2 và SO2, vì bao gồm phản ứng cùng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk chất hóa học 9

Có đầy đủ chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết thêm chất nào có đặc điểm sau:

a) nặng rộng không khí.

b) khối lượng nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong ko khí.

d) tác dụng với nước chế tạo thành hỗn hợp axit

e) làm đục nước vôi trong

g) chuyển màu giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) những khí nặng hơn không khí:CO2 , O2, SO2

b) mọi khí nhẹ nhàng hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong ko khí: H2

d) phần đông khí tính năng với nước chế tác thành dung dịch axit

e) làm đục nước vôi vào : CO2, SO2

g) Đổi color giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk chất hóa học 9

Khí sulfur đioxit được tạo nên thành tự cặp hóa học nào dưới đây ?

a) K2SO3 với H2SO4. B) K2SO4 với HCl. C) Na2SO3 với NaOH

d) Na2SO4 với CuCl2. E) Na2SO3 và NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Cuộn Dây Thuần Cảm Không Tiêu Thụ Điện, Cuộn Dây Không Thuần Cảm, Cộng Hưởng Điện

Bài giải:

Trong những cặp hóa học cho, SO2 chỉ tạo ra từ cặp chất K2SO3 và H2SO4, vì có phản ứng xuất hiện SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, thành phầm là muối canxi sunfit.