- Chọn bài xích -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: quan niệm về xà chống và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và hóa học béo

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài bác Tập hóa học 12 – bài bác 1: Este góp HS giải bài bác tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống ở bên cạnh các câu sau:

a) Este là sản phẩm của bội phản ứng thân axit với ancol.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12

b) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử gồm nhóm COO–.

c) Este no, solo chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc các loại este.

e) thành phầm của phản nghịch ứng thân axit cùng ancol là este.

Lời giải:

a) S bởi có một trong những este được pha trộn bằng phương thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S vì phân tử este không tồn tại nhóm COO– (chỉ bao gồm RCOO–)

c) Đ

d) Đ

e) S vị axit hoàn toàn có thể là axit vô cơ. Câu đúng cần là: “Sản phẩm của phản bội ứng thân axit cacboxylic cùng ancol là este.”

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12): Ứng với cách làm C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*
*

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12):
hóa học X tất cả CTPT C4H8O2. Khi X công dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y bao gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y có CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12): lúc thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong số ấy Z tất cả tỉ khối hơi so cùng với H2 bằng 23. Thương hiệu của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.


Lời giải:

– Đáp án A.

– vì Z bao gồm tỉ khối khá so cùng với H2 đề xuất suy ra Z rất có thể ở dạng hơi. Vì chưng đó, Z là rượu.

CTPT của este X bao gồm dạng CnH2nO2 yêu cầu X là este no đối kháng chức mạch hở. Bởi vì đó, Z là rượu no đối kháng chức. Gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

Ta có:

*

MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12): phản bội ứng thủy phân của este trong môi trường xung quanh axit và môi trường thiên nhiên bazơ khác nhau ở điểm nào?

Lời giải:

– phản nghịch ứng thủy phân este trong môi trường axit là làm phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên mặt phẳng dung dịch.


*

– phản nghịch ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm là bội phản ứng một chiều, este bội nghịch ứng hết.Phản ứng này nói một cách khác là phản ứng xà phòng hóa.

*

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12): Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X solo chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) với 5,4 gam nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

Xem thêm: Canxi Cacbonat Phản Ứng Được Với Dung Dịch A, Canxi Cacbonat Phản Ứng Được Với Dung Dịch

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vì nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đối kháng chức mạch hở. Call CTPT của este X là CnH2nO2


*

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ cách làm phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

*

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối RCOONa

Vì este X là no đối chọi chức bắt buộc Y cũng chính là rượu no đối kháng chức. Gọi CTPT của Y là CmH2m+2O