Hướng dẫn Giải bài tập Sách bài bác tập chất hóa học 12 bài xích 2 bên dưới đây để giúp đỡ các em học viên nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện xuất sắc kiến thức về tính chất của lipit. Mời các em cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 bài 2


1. Giải bài bác 2.1 trang 5 SBT chất hóa học 12

2. Giải bài bác 2.2 trang 6 SBT chất hóa học 12

3. Giải bài bác 2.3 trang 6 SBT chất hóa học 12

4. Giải bài xích 2.4 trang 6 SBT chất hóa học 12

5. Giải bài bác 2.5 trang 6 SBT chất hóa học 12

6. Giải bài bác 2.6 trang 6 SBT chất hóa học 12


*


Phát biểu làm sao sau đây không đúng ?

A. Chất bự là trieste của glyxerol và các monocacboxylic tất cả mạch cacbon dài, ko phân nhánh.

B. Chất to chứa nhà yếu các gốc no của axit thường xuyên là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

C. Chất to chứa chủ yếu những gốc không no của axit thường xuyên là hóa học lỏng ở ánh sáng phòng và được hotline là dầu.

D. Làm phản ứng thuỷ phân chất phệ trong môi trường kiềm là phản nghịch ứng thuận nghịch.

Phương pháp giải

Dựa vào định hướng chất mập để trả lời câu hỏi trên.

Hướng dẫn giải

A. Đúng.

B. Đúng.

C. Đúng.

D. Phản ứng thủy phân chất bự trong môi trường thiên nhiên kiềm là làm phản ứng một chiều. 

→ D sai.

→ Chọn D.


2. Giải bài bác 2.2 trang 6 SBT chất hóa học 12


Chất to có điểm lưu ý chung nào dưới đây ?

A. Ko tan trong nước, nặng rộng nước, tất cả trong thành phần chủ yếu của dầu, ngấn mỡ động, thực vật.

B. Ko tan vào nước, khối lượng nhẹ hơn nước, gồm trong thành phần bao gồm của dầu, mỡ thừa động, thực vật.

C. Là hóa học lỏng, ko tan vào nước, khối lượng nhẹ hơn nước, gồm trong thành phần chủ yếu của dầu, mỡ chảy xệ động, thực vật.

D. Là chất rắn, ko tan vào nước, nhẹ nhàng hơn nước, tất cả trong thành phần thiết yếu của dầu, mỡ thừa động, thực vật.

Phương pháp giải

Dựa vào kim chỉ nan chất to để trả lời câu hỏi trên.

Hướng dẫn giải

Chất mập có điểm lưu ý chung là ko tan trong nước, khối lượng nhẹ hơn nước, tất cả trong thành phần bao gồm của dầu, mỡ bụng động, thực vật.

Chất to chứa các gốc axit không no là chất lỏng ở điều kiện thường và chất béo chứa các gốc axit no là hóa học rắn ở đk thường.

→ Chọn B.


3. Giải bài xích 2.3 trang 6 SBT chất hóa học 12


Khi thuỷ phân chất mập X trong hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa có trọng lượng hơn hèn nhau 1,817 lần cùng glixerol. Vào phân tử X có

A. 3 gốcC17H35COO. C. 2 nơi bắt đầu C15H31COO.

B. 2 cội C17H35COO. D. 3 gốcC15H31COO.

Phương pháp giải

Từ tỉ lệ về khối lượng của 2 muối, suy ra tỉ lệ thành phần về số mol của 2 muối

→ số nơi bắt đầu axit có trong phân tử X.

Hướng dẫn giải

Trường hòa hợp 1: (fracm_C_17H_35 extCOONam_C_15H_31 extCOONa = 1,817 o frac306.n_C_17H_35 extCOONa278.n_C_15H_31 extCOONa = 1,817)

(fracn_C_17H_35 extCOONan_C_15H_31 extCOONa = 1,65) → loại.

Trường vừa lòng 2: 

(fracm_C_15H_31 extCOONam_C_17H_35 extCOONa = 1,817 o frac278.n_C_15H_31 extCOONa306.n_C_17H_35 extCOONa = 1,817)

(fracn_C_15H_31 extCOONan_C_17H_35 extCOONa = 2)

Vậy trong phân tử X gồm 2 team C15H31COO với 1 gốc C17H31COO

→ lựa chọn C.


4. Giải bài xích 2.4 trang 6 SBT chất hóa học 12


Cho một lượng tristearin (triglixerit của axit stearic với glixerol) vào cốc thuỷ tinh độ chịu nhiệt đựng một lượng dư dung dịch NaOH, thấy chất trong cốc tách thành hai lớp; hâm nóng hỗn hợp bên cạnh đó khuấy hầu như một thời hạn đến khi thu được chất lỏng đồng nhất; để nguội tất cả hổn hợp và thêm vào một ít muối bột ăn, khuấy mang đến tan hết thấy hồn hợp tách bóc thành hai lớp: phía bên trên là hóa học rắn màu trắng, dưới là hóa học lỏng. Hãy phân tích và lý giải quá trình thí nghiệm trên bởi phương trình hoá học.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm vật lý của chất béo và các thành phầm của phản ứng thủy phân chất béo.

Hướng dẫn giải

Hiện tượng: Tristearin là hóa học rắn nhẹ hơn dung dịch NaOH nên tách thành 2 lớp.

Sản phẩm của bội nghịch ứng tan được vào nước buộc phải thu được chất lỏng đồng nhất. Khi đặt nguội cùng thêm muối ăn sâu vào hỗn hợp thì muối bột natri stearat nổi lên trên vị nó nhẹ nhàng hơn lớp hóa học lỏng phía dưới. Muối nạp năng lượng thêm vào nhằm làm tăng trọng lượng riêng của dung dịch và làm bớt độ tung của muối bột natri stearat

PTHH: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH (xrightarrowt^o) 3C17H35COONa + C3H5(OH)3


5. Giải bài bác 2.5 trang 6 SBT chất hóa học 12


Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 gam glixerol với m gam muối của axit phệ X. Tính m cùng tìm công thức cấu tạo của X.

Phương pháp giải


Trong phản ứng thủy phân chất béo, ta có: nNaOH = 3nglixerol

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng: mtriglixerit + mNaOH = mmuối + mglixerol → m = ?

mà ntriglixerit = nglyxerol → X?


Hướng dẫn giải

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

 0,01 mol 0,03 mol 0,03 mol ← 0,01 mol

MX = 8,9/0,01 = 890g/mol

→ 3R + 3.44 + 41 = 890 ⟹ R = 239.

Vì X rắn phải gốc R là gốc no nên được gọi CT của cội R là CnH2n + 1 ⟹ 14n + 1 = 239.

⟹ n = 17, Vậy X là (C17H35COO)3C3H5.

Khối lượng của muối: m = mX + mNa0H - mglixerol = 8,9 + 0,03.40 - 0,92 = 9,18 (g).


6. Giải bài bác 2.6 trang 6 SBT chất hóa học 12


Đun sôi a gam một triglixerit X với hỗn hợp kali hiđroxit (dư) cho đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 0,92 g glixerol cùng m gam các thành phần hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (C17H33COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (C17H31COOH).

a) search công thức cấu tạo có thể tất cả của triglixerit trên.

b) Tính a.

Phương pháp giải


Gọi CT của X là (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y

→ x + y = 3

Theo phương trình thủy phân, ta có: nC17H31COOK= x.nC3H5(OH)3

→ x; y

→ CT của X.

b. Theo phương trình, ta có: nX = nC3H5(OH)3

→ a.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích, Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích

Hướng dẫn giải


a) (n_C_3H_5(OH)_3 = frac0,9292 = 0,01mol)

(n_C_17H_31 extCOOK = frac3,18318 = 0,01mol)

X là triglixerit của glixerol cùng với axit oleic cùng axit linoleic nên được gọi CT của X là (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y

→ x + y = 3

PTHH: (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y + (x+y)KOH → xC17H31COOK + yC17H33COOK + C3H5(OH)3

Theo phương trình, ta có: 

(n_C_17H_31 extCOOK = x.n_C_3H_5(OH)_3 o x = 1 o y = 3 - 1 = 2)

X: (C_17H_31 extCOO extC_3H_5 ext(OOC extC_17H_33)_2)

b. Theo phương trình, ta có: nX = nC3H5(OH)3 = 0,01mol

→a = mX = 0,01.882 = 8,82 gam.


Tham khảo thêmdocGiải bài tập SBT Hóa 12 bài 1: EstedocGiải bài tập SBT Hóa 12 bài 3: định nghĩa về xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợpdocGiải bài xích tập SBT Hóa 12 bài 4: Luyện tập: Este và hóa học béo