Giải Hóa 11 bài bác 7 giúp các em học viên lớp 11 nắm vững được kỹ năng và kiến thức về đặc điểm vật lí, tính chất hóa học và vận dụng của Nitơ. Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập Hóa 11 chương 1 trang 31.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 7

Giải bài tập Hóa 11 bài bác 7 trước khi đi học các em lập cập nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau sinh hoạt trên lớp vẫn học gì, gọi sơ qua về văn bản học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.


Lý thuyết hóa học 11 bài 7: Nitơ

1. Tính chất vật lý của nitơ

Chất khí, ko màu, ko mùi, không vị. Tan khôn xiết ít vào nước, không duy trì sự cháy cùng sự hô hấp.

2. Tính chất hóa học nitơ

Ở nhiệt độ thường, nitơ trơ về mặt hóa học, tuy nhiên ở ánh sáng cao nitơ trở yêu cầu hoạt động.Nitơ vừa diễn đạt tính lão hóa vừa biểu lộ tính khử. Tuy nhiên tính oxi hóa vẫn là chủ yếu.

3. Điều chế nitơ

a. Vào công nghiệp: Dùng phương pháp chưng đựng phân đoạn không khí lỏng.

b. Trong chống thí nghiệm: Đun nóng vơi dung dịch bão hòa muối bột amoni nitrit

NH4NO2 →  N2↑ + 2H2O

Hoặc: NH4Cl + NaNO2 →  N2 ↑ + NaCl + 2H2O

4. Ứng dụng

Nguyên tố nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của thực vật.Trong công nghiệp: dùng để làm tổng thích hợp NH3, HNO3, phân đạm,...

Giải bài bác tập SGK Hóa 11 trang 31

Câu 1

Trình bày cấu trúc của phân tử N2. Vày sao ở điều kiện thường, nitơ là một trong chất trơ? Ở đk nào nitơ trở nên chuyển động hơn?


Gợi ý đáp án

Phân tử nitơ có 2 nguyên tử, giữa chúng hình thành một link ba. Liên kết ba vào phân tử nitơ rất bền và đẹp nên nitơ trơ ở đk thường. Ở ánh sáng cao (trên 3000°C), nitơ chuyển động hơn và rất có thể phản ứng với khá nhiều chất khác.

Câu 2

Nitơ không gia hạn sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không?

Gợi ý đáp án

Nitơ không bảo trì sự cháy và sự hô hấp, tuy nhiên nitơ không phải là khí độc

Câu 3

a) Cặp cách làm của liti nitrua cùng nhôm nitrua là:

A. LiN3 cùng Al3N.

B. Li 3 N và AlN.

C. Li2N3 cùng Al2N3.

D. Li3N2 và Al3N2.

b) Viết phương trình hóa học của phản nghịch ứng tạo thành liti nitrua với nhôm nitrua khi đến liti và nhôm công dụng trực tiếp cùng với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử?

Gợi ý đáp án

a) lựa chọn B

b) chúng ta viết phương trình như sau

6Li + No2 → 2Li3N-3

2Al + No2 → 2AlN-3

Trong 2 phản ứng cùng với liti cùng nhôm, nitơ là chất oxi hóa vì gồm số oxi hóa sút tử 0 xuống -3.

Câu 4

Nguyên tố nitơ bao gồm số lão hóa là bao nhiêu trong số hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Gợi ý đáp án

Số thoái hóa của nitơ trong các hợp chất lần lượt là: +2; +4; -3; -3; +1; +3; +5; -3.

Xem thêm: Nguyên Tắc Bình Thông Nhau Là Gì, Môn Vật Lý: Bình Thông Nhau Và Ứng Dụng

*


Câu 5

Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ với khí hiđro nhằm điều chế được 67,2 lít khí amoniac? biết rằng thể tích của những khí phần lớn được đo trong cùng đk nhiệt độ, áp suất và năng suất của phản nghịch ứng là 25%.