Giải bài xích tập trang 22 bài 5 rèn luyện về: Thành phần kết cấu nguyên tử, cân nặng của nguyên tử, obitan nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10 Nâng cao. Câu 1: Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của thành phần X...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 22


Bài 1 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử của yếu tắc X tất cả 75 electron với 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử như thế nào sau đây là của nguyên tố X?

A. (_110^185X) B. (_185^185X) 

C. (_75^185X) D. (_185^75X) 

Giải

Theo đề bài, trong (X) tất cả 75 electron và 110 nơtron

( Rightarrow Z = 75,A = 75 + 110 = 185.) Kí hiệu (_75^185X) .

Chọn C.

 

Bài 2 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời đôi mươi nơtron, 19 proton với 19 electron?

A. (_17^37Cl) B. (_19^39K) 

C. (_18^40Ar) D. (_20^40Ca)

Giải

Kí hiệu (_19^39K) đến biết:

Số proton bởi 19 với số electron bằng 19. Số nơtron bởi 39 – 19 = 20.

Chọn B.

 

Bài 3 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Theo số liệu ngơi nghỉ bảng 1.1 bài bác 1. Hãy tính:

a) cân nặng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron)

b) Tỉ số trọng lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với cân nặng của toàn nguyên tử.

Giải

a) cân nặng của nguyên tử nitơ:

Tổng khối lượng của electron: (7.9,1.10^ - 28 = 63,7.10^ - 28left( gam ight))

Tổng khối lượng của proton: (7.1,67.10^ - 24 = 11,69.10^ - 27left( gam ight))

Tổng cân nặng của nơtron: (7.1,675.10^ - 24 = 11,725.10^ - 24left( gam ight))

Khối lượng của nguyên tử nitơ:

(m_nguyen,tu =sum m_proton + sum m_notron + sum m_electron )

(= 23,42.10^ - 24left( g ight).)b) Tỉ số trọng lượng của electron so với khối lượng nguyên tử nitơ:

(m_e over m_nguyen,tu = 63,7.10^ - 28 over 23,42.10^ - 24 = 2,72.10^ - 4 approx 3 over 10000.)

Từ kết quả trên, ta rất có thể coi trọng lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.

 

Bài 4 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Biết rằng yếu tắc agon có bố đồng vị không giống nhau, ứng với số khối 36, 38 với A. Tỷ lệ số nguyên tử của các động vị khớp ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% với 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của yếu tố agon, biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của agon bằng 39,98.

Giải

Nguyên tử khối vừa phải của agon là:

(overline A _Ar = 36.0,34 + 38.0,06 + A.99,6 over 100 = 39,98 Rightarrow A = 40.)

Vậy các đồng vị của agon là: (^36Arleft( 0,34\% ight);,^38Arleft( 0,06\% ight);,^40Arleft( 99,6\% ight).)

 

Bài 5 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố Mg bao gồm 3 đồng vị khớp ứng với yếu tắc phấn trăm như sau:

*

a) Tính nguyên tử khối vừa đủ của Mg.

Xem thêm: Bài 9 Trang 15 Sgk Vật Lý 10 Bài 9 Trang 15 Sgk Vật Lý 10 2023

b) giả sử trong tất cả hổn hợp nói trên gồm 50 nguyên tử (^25Mg), thì số nguyên tử khớp ứng của nhì đồng vị còn sót lại là bao nhiêu?

Giải

a) Nguyên tử khối vừa đủ của Mg:

(overline A _Mg = 24.78,99 + 25.10 + 26.11,01 over 100 = 24,3u)

b) Tỉ lệ những đồng vị: Theo tỉ lệ đã đến ta có:

(^24Mg)78,99 nguyên tử? nguyên tử

(^25Mg)10 nguyên tử50 nguyên tử

(^26Mg)11,01 nguyên tử? nguyên tử

Số nguyên tử (^24Mg) là: (50.78,99 over 10 = 395) (nguyên tử)

Số nguyên tử (^26Mg) là: (50.11,01 over 10 = 55) (nguyên tử)

Vậy nếu tất cả 50 nguyên tử (^25Mg) thì có 395 nguyên tử (^24Mg) và 55 nguyên tử (^26Mg).