giải bài 1, 2 trang 82; bài xích 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 83 SGK Hóa 10: Phản ứng thoái hóa – khử – Chương 4

I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ

1. Định nghĩa phản bội ứng oxi hoá – khử

Phản ứng oxi hoá – khử là làm phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một trong những nguyên tô’ tuyệt phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong dó gồm sự chuyến electron giữa những chất phản ứng.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 sgk trang 83

2. Khẳng định số oxi hoá trong hợp chất

Chú ý : tín đồ ta ghi sô oxi hoá ở phía bên trên nguyên tử của nguyên tố. Có ấn tượng trước, số sau.

II. Quan HỆ GIỮA HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ CỦA NGUYÊN TỐ

Như ta đã biết một trong những nguyên tố có khá nhiều hoá trị không giống nhau, vậy số oxi hoá với hoá trị của nguyên tố có tương quan gì cùng với nhau không ?

Hoá trị nối sát với link hoá học. Số oxi hoá nối sát với sự chuyển dịch electron nên đôi lúc số oxi hoá không trùng cùng với hoá trị.

Trong những trường hợp, nhất là các hợp hóa học của kim loại, giá bán trị hoàn hảo của số oxi hoá và hoá trị thường trùng nhau.

III- CHẤT KHỬ, CHẤT OXI HOÁ, SỰ OXI HOÁ, SỰ KHỬ

Chất khử là hóa học nhường electron xuất xắc là chất gồm số oxi hoá tăng sau phản nghịch ứng.Chất oxi hoá là chất nhận electron xuất xắc chất gồm số oxi hoá bớt sau phản bội ứng.Sự oxi hoá của một hóa học là tạo cho chất đó nhường electron hay có tác dụng tăng số oxi hoá chất dó.Sự khử của một chất là tạo cho chất đó dìm electron tuyệt làm giảm số oxi hoá chất đó.

Sự nhường electron chỉ rất có thể xảy ra khi bao gồm sự nhấn electron. Vì chưng vậy sự oxi hoá với sự khử bao giờ cũng ra mắt đồng thời vào một bội nghịch ứng.

IV- LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG 0XI HOÁ – KHỬ

Để lập phương trình làm phản ứng oxi hoá – khử theo cách thức tháng bởi electron, ta thực hiện các bước sau đây :

Bước 1 : Ghi số oxi hoá của những nguyên tố có số oxi hoá thay đổi :

Bước 2 : Viết quy trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quy trình :

Bước 3 : Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron vị chất khử nhường bằng tổng số electron mà hóa học oxi hoá nhận

Đáp án với giải chi tiết bài 17 Hóa 10 trang 82, 83: Phản ứng thoái hóa – khử

Bài 1. Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO –tº→ 2Hg + O2

B. СаСОз –tº→ CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 –tº→ Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 –tº→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng làm sao là làm phản ứng oxi hoá – khử.

Đáp án đúng: A. 2HgO –tº→ 2Hg + O2


Bài 2. Cho những phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở làm phản ứng làm sao NH3 không nhập vai trò hóa học khử ?

Đáp án đúng: D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Bài 3 trang 83 Hóa 10: Trong số các phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là phản bội ứng oxi hoá – khử.

Hướng dẫn: Trong các phản ứng bên trên chỉ gồm phản ứng C là bội phản ứng oxi hoá – khử vì bao gồm sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Bài 4. Trong bội phản ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO


NO2 nhập vai trò gì ?

A. Chỉ là chất oxí hoá.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là hóa học oxi hoá, nhưng mà đồng thời cũng là chất khử.

D. Ko là chất oxi hoá, ko là hóa học khử

Chọn lời giải đúng

Hướng dẫn: NO2 vào vai trò vừa là hóa học oxi hoá vừa là chất khử : C đúng.

Bài 5 trang 83: Phân biệt hóa học oxi hoá cùng sự oxi hoá, chất khử với sự khử. Mang thí dụ nhằm minh họa.

Hướng dẫn bài 5: Chất oxi hoá là chất nhận electron.

Sự oxi hoá một hóa học là khiến cho chất kia nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.

Thí dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

– Nguyên tử Fe nhường nhịn elcctron, là chất khử. Sự dường electron của sắt được gọi là sự oxi hoá nguyên tử sắt.

– Ion đồng dìm electron, là chất oxi hoá. Sự thừa nhận electron của ion đồng được gọi là việc khử ion đồng.

Bài 6: Thế như thế nào là bội phản ứng oxi hoá – khử ? Lấy bố thí dụ.

Hướng dẫn: Phản ứng oxi hoá – khử là phản nghịch ứng hoá học trong đó có sự đưa electron giữa những chất phản nghịch ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7. Lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử dưới đây theo phương pháp thăng bằng electron :

a) mang đến MnO2 chức năng với hỗn hợp axit HCl đặc, chiếm được MnCl2, Cl2 cùng H2O.

b) đến Cu chức năng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, lạnh thu được Cu(NO3)2, NO2 cùng H2O.

Xem thêm: Lý Thuyết Khối Đa Diện Đều Có Bao Nhiêu Mặt, Số Đỉnh, Số Cạnh, Số Mặt Của 5 Khối Đa Diện Đều

c) đến Mg tính năng với dung dịch axit H2SO4 đặc, lạnh thu được MgSO4, s và H2O.

Giải bài bác 7: Các phương trình bội phản ứng oxi hoá – khử :

b)

c)

Bài 8. (SGK Hóa 10 trang 83) Cần bao nhiêu gam đồng nhằm khử hoàn toàn lượng ion bạc có vào 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?