Dung dịch hóa học nào dưới đây không làm cho quỳ tím gửi màu?A Etylamin.B Metylamin.C Anilin.D Trimetylamin.

Bạn đang xem: Etylamin có làm đổi màu quỳ tím không

Chọn giải đáp là: CLời giải đưa ra tiết:+ Anilin (C6H5NH2) tuy vậy có tính bazơ mà lại nó không có tác dụng xanh giấy quỳ tím, cũng không làm hồng phenolphtalein vì lực bazơ của nó rất yếu ớt (do tác động của gốc phenyl) và yếu rộng amoniac.

+ những amin tan nhiều trong nước như metylamin, etylamin, … hoàn toàn có thể làm xanh quỳ tím hoặc hồng phenolphtalein.

Đáp án C


toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Dung dịch chất nào tiếp sau đây không làm cho quỳ tím chuyển màu ? A. Etylamin.Bạn vẫn xem: Metylamin có làm chuyển màu quỳ tím

B. Anilin .Bạn sẽ xem : Anilin gồm làm thay đổi màu sắc quỳ tím ko C. Metylamin. D. Trimetylamin.

*

Chọn giải đáp B. Etylamin, metylamin cùng trimetylamin làm quỳ đưa sang color xanh. Anilin không có tác dụng quỳ tím đưa màu. Dung dịch chất nào dưới đây làm quỳ tím đưa thành màu xanh ?

Đang xem:

A. Glyxin. B. Alanin. C. Anilin. D. Metylamin.

A.Glyxin.

B.Alanin.

C. Anilin.

Xem thêm: Top 7 Game Miễn Phí Trên Pc, Top Game Hay, Trò Chơi Miễn Phí Trên Pc

D.Metylamin.

Cho phần đông nhận xét sau