Andehit cùng Xeton hầu hết là đông đảo hợp hóa học hữu tuy vậy trong phân tử có chứa team chức, so với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- link trực tiếp với 2 gốc hidro cacbon.

Bạn đang xem: Etanal là tên gọi của chất có công thức

Bạn sẽ xem: Etanal bao gồm công thức hóa học là

Đang xem: Etanal là gì

Vậy Andehit với Xeton gồm công thức cấu tạo cụ thể như thế nào, đặc điểm hóa học tập của andehit và xeton có gì khác với các hidrocacbon khác. Chúng đươc ứng dụng vào lĩnh vực gì và giải pháp điều chế Andehit – Xeton như thế nào? họ hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

A. ANDEHIT

I. Andehit – Định nghĩa, phân các loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử tất cả nhóm -CH=O links với nơi bắt đầu hiđrocacbon, với H hoặc cùng với nhau.

– Công thức cấu trúc andehit: 


*

– team -CH=O là đội chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

– Công thức tổng thể của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): thường dùng khi viết bội phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: hay sử dụng khi viết phản ứng xẩy ra ở đội CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): thường dùng khi viết phản ứng cùng H2, cùng Br2,…

2. Phân nhiều loại andehit

– Dựa theo cấu trúc của cội hiđrocacbon, người ta phân chia anđehit cùng xeton thành tía loại: no, ko no với thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O”> thuộc một số loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc nhiều loại anđehit không no,

C6H5-CH=O thuộc các loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc nhiều loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc nhiều loại xeton thơm,…

3. Danh pháp – bí quyết gọi tên andehit

a) Tên núm thế

– Tên sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + al

b) Tên thường

– Tên thường = Anđehit + tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bằng “anđehit”)

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% gọi là: Fomalin tốt fomon.

II. đặc thù vật lý, đặc thù hóa học, pha trộn và vận dụng Andehit

1. Tính chất vật lý của andehit

– Chỉ bao gồm HCHO, CH3CHO là chất khí. Những anđehit còn sót lại đều là chất lỏng.

– Anđehit có nhiệt độ sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương tự nhưng cao hơn nữa so với hidrocacbon bao gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

2. đặc điểm hóa học của andehit

a) Andehit công dụng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2


*

 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong bội nghịch ứng của anđehit cùng với H2: Nếu gốc R có các liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit tất cả tính oxi hóa.

b) Andehit công dụng với AgNO3/NH3 (gọi là bội phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– phản nghịch ứng chứng minh anđehit tất cả tính khử với được dùng để làm nhận biết anđehit.

– riêng biệt HCHO gồm phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng bao quát ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối bố nằm đầu mạch. Nếu bao gồm nối ba nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag.

– Các điểm sáng của làm phản ứng tráng gương của anđehit:

+ trường hợp nAg = 2nanđehit → anđehit nằm trong loại solo chức và chưa hẳn HCHO.

+ ví như nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc một số loại 2 chức hoặc HCHO.

+ ví như nAg > 2nhỗn hợp các anđehit 1-1 chức thì các thành phần hỗn hợp đó bao gồm HCHO.

+ Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit (nếu trong láo lếu hợp không tồn tại HCHO).

– một số loại hóa học khác cũng có khả năng tham gia phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi bội nghịch ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.

+ các tạp chức tất cả chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit gồm phản ứng lão hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– nếu như đốt cháy anđehit nhưng mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, đối chọi chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* bội nghịch ứng oxi hóa không hoàn toàn

 R(CHO)x + x/2O2


*

 R(COOH)x

– Đối với bài toán oxi hóa anđehit thành axit cần để ý định lý lẽ bảo toàn trọng lượng trong quá trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng làm nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được triển khai trong môi trường kiềm nên có thể viết phản nghịch ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– trường hợp anđehit còn tồn tại liên kết pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời bội nghịch ứng cùng Br2 vào link pi đó.

3. Điều chế andehit

a) oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO


*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

– cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O


*

 CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol ko bền phù hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một số trong những phản ứng sệt biệt

2CH3OH + O2 


2HCHO + 2H2O

CH4 + O2


 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2


 2CH3CHO

4. Nhận biết Anđehit

– chế tạo kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3.

– sinh sản kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.

(Riêng HCHO bội nghịch ứng với hỗn hợp Brom tất cả khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

– Fomandehit được sử dụng chủ yếu để sản xuất poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), dùng trong tổng vừa lòng phẩm nhuộm, dược phẩm.

– hỗn hợp 37 – 40% của fomandehit trong nước gọi là fomon xuất xắc fomalin dùng để ngâm xác đụng vật, thuộc da, tẩy uế, khử trùng…

– Axetandehit được sử dụng chủ yếu đuối để phân phối axit axetic.

B. XETON

I. Xeton – định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

– Định nghĩa: Xeton là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử gồm nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp với 2 nguyên tử C.

– Công thức cấu trúc của xeton: 


– cách làm tổng quát của xeton đối kháng chức có dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp – giải pháp gọi thương hiệu xeton

a) Tên vậy thế

 – Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C vào nhóm co + on

b) Tên cội – chức

 – Tên nơi bắt đầu chức = Tên cội R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính chất hóa học, áp dụng và điều chế Xeton

1. đặc điểm hóa học của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

 


 + H2

– Xeton không có phản ứng tráng gương, ko phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao, không làm mất màu dung dịch Brom như anđehit.

b) Phản ứng cầm ở nơi bắt đầu hidrocacbon vị trí ở bên cạnh nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

– đến ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

– Điều chế con gián tiếp qua ancol không bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

– oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để sản xuất axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

– Axeton được sử dụng làm dung môi trong sản xuất các hóa chất.

– Axeton còn là chất đầu để tổng hợp các chất hữu cơ quan trọng khác.

C. Bài bác tập Andehit – Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của những anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

* lời giải bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

– Trong phương pháp phân tử C4H8O phải có nhóm chức andehit -CH=O, đội chức này links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

– CTCT của anđehit bao gồm công thức phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc


 : 2 – metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy đưa hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

 Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* lời giải bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

– Phương trình hóa học của dãy gửi hóa:

 CH4 + Cl2 


 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2


 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml hỗn hợp fomanđehit 5% với 1,0 ml hỗn hợp NaOH 10,0% vào ống nghiệm, kế tiếp thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và lắc đều cho tới khi xuất hiện thêm kết tuả. Đun rét phần dung dịch phía trên, thấy gồm kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm cùng viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

– Khi nhỏ tuổi dung dịch CuSO4 vào thì tất cả kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

– Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thì tất cả kết tủa đỏ gạch ốp xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng vật % của anđehit axetic vào dung dịch đang dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

– Phương trình bội phản ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

– Theo bài ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

– Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 


% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam các thành phần hỗn hợp hai anđehit tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, solo chức, mạch hở công dụng với tệ bạc nitrat trong hỗn hợp ammoniac (lấy dư) chiếm được 32,4 gam bạc bẽo kết tủa. Khẳng định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và hotline tên các anđehit.

*Lời giải bài xích 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

– Gọi bí quyết chung của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →


 + 2Ag + 2NH4NO3

– Theo bài bác ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

– Theo PTPƯ, ta có: 


⇒ khối lượng trung bình của andehit: 


 (vậy n=1 và n = 2)

⇒ 2 anđehit tiếp đến nhau là : CH3CHO (etanal) và C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào trong 1 lượng dư dung dịch tệ bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy bao gồm 16,2 gam bội bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Của Cục Cảnh Sát Đkql Cư Trú Và Dlqg Về Dân Cư

b. Tính hiệu suất của quy trình oxi hóa etilen.

* lời giải bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

– Phương trình bội phản ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

– các thành phần hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

– Theo bài xích ra, ta có: 


 và 


% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hở gồm phần trăm cân nặng C cùng H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn sót lại là O. Tỉ số khá của X đối với oxi bởi 2,25

a. Tìm công thức phân tử của X

b. X không tính năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhưng khi công dụng với hidro ra đời X1. X1 tính năng được cùng với natri giải phóng hidro. Viết công thức kết cấu va gọi tên của hợp chất X?

* giải thuật bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài xích ra, ta có: %O = 100% – %C – %H = 100% – 66,67% – 11,11% = 22,22%