Andehit với Xeton hầu như là số đông hợp chất hữu cơ mà trong phân tử tất cả chứa đội chức, so với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- link trực tiếp với 2 nơi bắt đầu hidro cacbon.

Bạn đang xem: Etanal có công thức hóa học là

Đang xem: Etanal là gì

Vậy Andehit cùng Xeton tất cả công thức cấu trúc cụ thể như thế nào, tính chất hóa học của andehit và xeton có gì khác với những hidrocacbon khác. Chúng đươc áp dụng vào nghành gì và biện pháp điều chế Andehit – Xeton như thế nào? bọn họ hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

A. ANDEHIT

I. Andehit – Định nghĩa, phân loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O links với nơi bắt đầu hiđrocacbon, với H hoặc cùng với nhau.

– Công thức kết cấu andehit: 

*

– đội -CH=O là team chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

– Công thức bao quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): hay được dùng khi viết phản bội ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: hay được sử dụng khi viết làm phản ứng xảy ra ở nhóm CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): hay được sử dụng khi viết làm phản ứng cùng H2, cùng Br2,…

2. Phân một số loại andehit

– Dựa theo cấu trúc của cội hiđrocacbon, fan ta phân chia anđehit cùng xeton thành bố loại: no, ko no với thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O”> thuộc các loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc một số loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc các loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc loại xeton thơm,…

3. Danh pháp – bí quyết gọi tên andehit

a) Tên núm thế

– Tên thay thế = tên hiđrocacbon khớp ứng + al

b) Tên thường

– Tên thường xuyên = Anđehit + tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bằng “anđehit”)

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% hotline là: Fomalin xuất xắc fomon.

II. đặc thù vật lý, đặc điểm hóa học, pha chế và áp dụng Andehit

1. đặc điểm vật lý của andehit

– Chỉ gồm HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn sót lại đều là hóa học lỏng.

– Anđehit có nhiệt độ sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương đương nhưng cao hơn so với hidrocacbon tất cả cùng số nguyên tử C trong phân tử.

2. Tính chất hóa học tập của andehit

a) Andehit chức năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong phản bội ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R có các liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

b) Andehit tính năng với AgNO3/NH3 (gọi là phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– phản nghịch ứng chứng tỏ anđehit bao gồm tính khử cùng được dùng làm nhận biết anđehit.

– riêng biệt HCHO có phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng quát ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối cha nằm đầu mạch. Nếu gồm nối ba nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở thành thay thế bởi Ag.

– Các đặc điểm của phản ứng tráng gương của anđehit:

+ ví như nAg = 2nanđehit → anđehit ở trong loại đối kháng chức và không hẳn HCHO.

+ giả dụ nAg = 4nanđehit → anđehit đó thuộc một số loại 2 chức hoặc HCHO.

+ giả dụ nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đơn chức thì tất cả hổn hợp đó có HCHO.

+ Số nhóm đến = nAg/2nanđehit (nếu trong láo lếu hợp không tồn tại HCHO).

– một vài loại chất khác cũng có công dụng tham gia phản nghịch ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi làm phản ứng chỉ tạo thành các chất vô cơ.

+ những tạp chức gồm chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit gồm phản ứng oxi hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– nếu đốt cháy anđehit mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, đối chọi chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản bội ứng lão hóa không trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

– Đối với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit cần chú ý định điều khoản bảo toàn cân nặng trong quy trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường được thực hiện trong môi trường xung quanh kiềm nên có thể viết phản bội ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– ví như anđehit còn có liên kết pi ở cội hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản nghịch ứng cùng Br2 vào links pi đó.

3. Điều chế andehit

a) lão hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

– cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol không bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một số trong những phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 

*

2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

*

 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

*

 2CH3CHO

4. Nhận thấy Anđehit

– chế tác kết tủa sáng bóng với AgNO3/NH3.

– chế tác kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao.

– làm mất màu dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO bội nghịch ứng với hỗn hợp Brom có khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

– Fomandehit được dùng chủ yếu ớt để sản xuất poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), cần sử dụng trong tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

– hỗn hợp 37 – 40% của fomandehit vào nước hotline là fomon tốt fomalin dùng để ngâm xác hễ vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng…

– Axetandehit được sử dụng chủ yếu đuối để thêm vào axit axetic.

B. XETON

I. Xeton – định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

– Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm chức -C(=O)- liên kết trực tiếp với 2 nguyên tử C.

– Công thức cấu tạo của xeton: 

*

– bí quyết tổng quát của xeton 1-1 chức có dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp – biện pháp gọi thương hiệu xeton

a) Tên rứa thế

 – Tên sửa chữa = tên hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C trong nhóm co + on

b) Tên nơi bắt đầu – chức

 – Tên nơi bắt đầu chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. đặc điểm hóa học, áp dụng và pha trộn Xeton

1. Tính chất hóa học tập của Xeton

a) Phản ứng cùng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

 

*

 + H2

– Xeton không có phản ứng tráng gương, ko phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất đi màu dung dịch Brom như anđehit.

b) Phản ứng thay ở gốc hidrocacbon vị trí ở kề bên nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

– mang đến ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

– Điều chế con gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

– thoái hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung cấp axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

– Axeton được sử dụng làm dung môi vào sản xuất các hóa chất.

– Axeton còn là chất đầu để tổng hợp những chất hữu cơ đặc biệt quan trọng khác.

C. Bài tập Andehit – Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết công thức kết cấu của các anđehit bao gồm công thức phân tử C4H8O và call tên chúng.

* giải thuật bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

– Trong bí quyết phân tử C4H8O phải gồm nhóm chức andehit -CH=O, đội chức này liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

– CTCT của anđehit gồm công thức phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc

*

 : 2 – metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy đưa hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

 Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* giải thuật bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

– Phương trình chất hóa học của dãy chuyển hóa:

 CH4 + Cl2 

*

 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2

*

 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml hỗn hợp fomanđehit 5% cùng 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, kế tiếp thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4và nhấp lên xuống đều cho đến khi xuất hiện thêm kết tuả. Đun lạnh phần hỗn hợp phía trên, thấy gồm kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Phân tích và lý giải hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

– Khi bé dại dung dịch CuSO4 vào thì tất cả kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

– Khi làm cho nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn đụng thì gồm kết tủa đỏ gạch men xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam hỗn hợp anđehit axetic chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) nhận được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng vật dụng % của anđehit axetic trong dung dịch vẫn dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

– Phương trình phản bội ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

– Theo bài bác ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

– Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 

*

% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam tất cả hổn hợp hai anđehit tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bội nghĩa nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) chiếm được 32,4 gam tệ bạc kết tủa. Khẳng định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên những anđehit.

*Lời giải bài xích 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

– Gọi công thức chung của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →

*

 + 2Ag + 2NH4NO3

– Theo bài bác ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

– Theo PTPƯ, ta có: 

*

⇒ trọng lượng trung bình của andehit: 

*

*
 (vậy n=1 cùng n = 2)

⇒ 2 anđehit sau đó nhau là : CH3CHO (etanal) với C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không trọn vẹn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào trong 1 lượng dư dung dịch bạc đãi nitrat trong NH3 đến lúc phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính năng suất của quy trình oxi hóa etilen.

* lời giải bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

– Phương trình bội nghịch ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

– các thành phần hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

– Theo bài xích ra, ta có: 

*

 và 

*

– Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (trong X) = nX – nCH3CHO = 0,1 – 0,075 = 0,025 (mol).

⇒ công suất của bội nghịch ứng: 

*

% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm cân nặng C cùng H lần lượt bởi 66,67% với 11,11% còn lại là O. Tỉ số tương đối của X so với oxi bởi 2,25

a. Tìm cách làm phân tử của X

b. X không công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhưng khi công dụng với hidro ra đời X1. X1 tác dụng được cùng với natri giải tỏa hidro. Viết công thức kết cấu va gọi tên của hợp chất X?

* lời giải bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài xích ra, ta có: %O = 100% – %C – %H = 100% – 66,67% – 11,11% = 22,22%

– phương diện khác: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

Xem thêm: Dạng Bài Tập Rút Gọn Lớp 9 Thi Vào 10, Các Dạng Bài Tập Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9

– Gọi bí quyết phân tử của X là CxHyOz

– Ta bao gồm tỉ số: 

*
*

⇒ Công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X là C4H8O

– Gọi cách làm phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ phương pháp phân tử của X là C4H8O

b) X không tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, khi chức năng với hiđro có mặt X1, X1 tác dụng natri giải tỏa hiđro ⇒ X là xeton

– CTCT và tên gọi của X là:

*

 : Etyl metyl xeton

Hy vọng với bài viết về tính chất hóa học, công thức kết cấu của Andehit, Xeton và bài xích tập áp dụng ở bên trên giúp những em nắm rõ về andehit – xeton phương pháp điều chế và ứng dụng những hợp hóa học này. Mọi vướng mắc và góp ý các em vui tươi để lại bình luận dưới nội dung bài viết để 91neg.com ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học hành tốt!