Sử dụng tính chất hình ảnh của đồ thật qua thấu kính phân kì: thiết bị thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ dại hơn vật.
Bạn đang xem: Đối với thấu kính phân kì nhận xét đúng là

*
*
*
*
*
*
*
*

Một lăng kính gồm góc phân tách quang nhỏ A = 60, phân tách suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt mặt lăng kính bên dưới góc tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là :


Với i1 , i2 , A lần lượt là góc tới, góc ló cùng góc phân tách quang của lăng kính. Công thức khẳng định góc lệch D của tia sáng qua lăng kính ?


Vật AB đặt thẳng góc trục chủ yếu thấu kính hội tụ, cách thấu kính bé dại hơn khoảng tiêu cự, qua thấu kính mang lại ảnh:


Vật AB để thẳng góc trục thiết yếu thấu kính hội tụ, phương pháp thấu kính 20cm. Thấu kính bao gồm tiêu cự 10cm. Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là :


Chiếu tia sáng đối chọi sắc vào mặt mặt của lăng kính bao gồm góc chiết quang 600. Tia ló qua mặt bên thứ hai bao gồm góc ló là 500 và góc lệch so với tia cho tới là 200 thì góc tới là từng nào ?


Đặt đồ dùng AB = 2 (cm) thẳng góc trục chính thấu kính phân kỳ bao gồm tiêu cự f = - 12 (cm), phương pháp thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta chiếm được :


Vật sáng AB đặt thẳng góc trục chủ yếu thấu kính phân kì, phương pháp thấu kính 20cm, tiêu cự thấu kính là f = -20cm. Ảnh A’B’ của thiết bị tạo vì chưng thấu kính là ảnh ảo phương pháp thấu kính :


Vật AB đặt thẳng góc trục chủ yếu của thấu kính hội tụ, bí quyết thấu kính 40cm. Tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho hình ảnh A’B’ là hình ảnh :


Vật AB = 2cm đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm, tiêu cự thấu kính là 20cm. Qua thấu kính cho hình ảnh A’B’ là hình ảnh :


Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ có độ tụ D = + 5 (dp) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). Hình ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:


Vật AB = 2 (cm) ở trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho hình ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính là:


Vật sáng sủa AB qua thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao vội 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:


Một tia sáng sủa tới vuông góc với phương diện AB của một lăng kính tất cả chiết suất n=(sqrt 2 )

và góc chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:


Lăng kính gồm góc phân tách quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính bao gồm góc lệch rất tiểu là Dm = 420. Góc tới có giá trị bằng


Lăng kính tất cả góc chiết quang A = 600, chùm sáng tuy nhiên song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Chiết suất của lăng kính là:


Một thiết bị sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự (f= 10cm), cho hình ảnh (A"B"). Khi dịch rời vật một khoảng tầm 5cm lại gần thấu kính thì thấy hình ảnh dịch chuyển một khoảng chừng là 10cm. địa điểm của đồ gia dụng trước khi dịch rời là:
Xem thêm: Hàng Authentic Là Gì ? Bật Mí Cách Nhìn Hàng Authentic Hàng Authentic, Auth Là Gì

Hai đèn nhỏ dại S(_1)và S(_2)nằm trên trục bao gồm và ở hai bên của một thấu kính hội tụ có độ tụ là D =10 điốp. Khoảng cách từ S(_1)đến thấu kính bởi 6cm. Tính khoảng cách giữa S(_1)và S(_2)để ảnh của bọn chúng qua thấu kính trùng nhau?


Cho hệ tất cả một thấu kính hội tụ tiêu nuốm 60 centimet và một gương phẳng để đồng trục có mặt phản xạ trở lại phía thấu kính, phương pháp thấu kính một khoảng tầm là a. Đặt một thiết bị AB vuông góc cùng với trục chính, trước thấu kính và phương pháp thấu kính 80cm. Để ảnh cuối cùng cho do hệ cách thấu kính 40 cm thì a phải có giá trị là: