*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Bài viết trước Kế toán Thiên Ưng đã hướng dẫn về Điều kiện để chi phí lãi vay mượn hợp lý hợp lệ, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán bỏ ra phí lãi vay được trừ và không được trừ, cách hạch toán thuế TNCN từ chi phí lãi mang lại vay.

Bạn đang xem: Định khoản vay ngân hàng

Khoản đưa ra phí lãi vay đó có hợp lý hay không? Điều kiện để lấy vào chi tiêu hợp lý. đưa ra tiết chúng ta xem tại đây nhé:

Điều khiếu nại để ngân sách chi tiêu lãi vay thích hợp lý

Cách hạch toán bỏ ra phí lãi vay mượn HỢP lý vàKHÔNGhợp lý:

1. Trường hợp trả lãi vay theo định kỳ:

Nợ TK 635

bao gồm TK 111, 112.

2. Trường hợp trả lãi vay mượn trước mang đến nhiều kỳ:

- khi trả lãi, ghi:

Nợ TK 242: bỏ ra phí trả trước (Theo Thông bốn 200 và 133)

có TK 111, 112

- Hàng tháng phân chia chi phí lãi vay:

Nợ TK 635

tất cả TK 142, 242.

3. Trường hợp trả lãi vay mượn sau khi hoàn thành hợp đồng hoặc khế cầu vay.

- Định kỳ trích trước lãi vay mượn vào bỏ ra phí, ghi:

Nợ TK 635

bao gồm TK335

- Trả lãi vay khi ngừng hợp đồng vay, ghi:

Nợ TK 335

có TK 111, 112

4. Trường hợp dn trả lãi trả chậm của của tài sản mua theo cách làm trả chậm, trả góp.

- khi trả lãi:

Nợ TK 242

có TK 111, 112

- Hàng tháng phân bổ chi phí lãi vay:

Nợ TK 635

bao gồm TK 242

5. Trường hợp doanh nghiệp bạn có thuê tài sản tài chính, thì lãi thuê gia tài tài bao gồm phải trả:

- nếu như trả chi phí ngay, ghi:

Nợ TK 635

bao gồm TK 111, 112

- Nếu nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài chính, nhưng chưa xuất hiện tiền trả, ghi:

Nợ TK 635

tất cả TK 315

Chú ý:Khoản chi tiêu lãi vay KHÔNG hợp lí => Cuối năm khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, Các bạn nhập số tiền này vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (Đây là khoản chi phí không được trừ lúc tính thuế TNDN).

Sau phía trên Kế toán Thiên Ưng xin lấy 1 ví dụ cụ thể để các bạn hình dung:

Ví dụ: doanh nghiệp Cổ phần A trên giấy phép đăng ký sale có số vốn điều lệ là: 1.800.000.000. Theo tiến độ góp vốn ghi vào điều lệ của doanh nghiệp là trong tầm 90 ngày (3 tháng) các cổ đông nên góp đủ khoản vốn đã đăng ký.

- Nhưng khi đến hạn, các cổ đông bắt đầu chỉ góp được: 1.000.000.000 (Thiếu 800.000.000)

- công ty vay Ngân hàng: 500.000.000 với lãi suất 8%/tháng.

- Hàng tháng bỏ ra phí lãi vay mà doanh nghiệp phải trả là: 500.000.000 x 8% = 40.000.000

-> Chi chi phí lãi vay ko được trừ: = 40.000.000

(Vì theo quy định: Trường vừa lòng số tiền vay nhỏ tuổi hơn hoặc bằng số vốn điều lệ không đủ thì tổng thể lãi tiền vay là khoản chi không được trừ)

Cách hạch toán đưa ra phí lãi vay nên trả mặt hàng tháng:

Nợ TK 635: 80.000.000

tất cả TK 111, 112: 80.000.000

-> Cuối năm khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, Các nhập số tiền 40.000.000 vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

II. Hạch toán thuế TNCN từ chi phí lãi mang đến vay:

"Khi trả lãi tiền vay cho cá nhân, doanh nghiệp lớn có trọng trách khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN vào giá thành nhà nước. Trường hợp công ty lớn nộp hộ cá nhân thuế TNCN thì đối với khoản đưa ra hộ này công ty không được hạch toán vào khoản bỏ ra được trừ khi xác minh thu nhập chịu thuế TNDN."

1) Nếu thích hợp đồng vay ghi: cá nhân cho vay mượn sẽ chịu khoản thuế TNCN (Tức là doanh nghiệp chỉ nộp hộ mang lại cá nhân)

- khi trả tiền lãi vay mang lại cá nhân:

Nợ TK 635: (Tổng ngân sách lãi vay đề xuất trả)

bao gồm TK 111,112:

- Tính chi phí thuế TNCN phải nộp:

Nợ TK 138: 5% chi phí thuế TNCN (Vì dn chỉ nộp hộ mang đến cá nhân)

gồm Tk 3335:

- lúc nộp thuế TNCN:

Nợ 3335:

tất cả 111, 112:

- khi thu lại tiền thuế 5% của cá thể cho vay:

Nợ 111, 112:

tất cả 138:

2) nếu trên hòa hợp đồng vay mượn ghi là: bên vay sẽ chịu đựng khoản thuế TNCN (Tức là doanh nghiệp đi vay mượn sẽ yêu cầu nộp thuế TNCN cố gắng cho cá nhân)

- khi trả tiền lãi vay mang đến cá nhân:

Nợ 635: (Tổng số tiền lãi vay dn trả đến cá nhân)

gồm 111, 112:

- Tính chi phí thuế TNCN đề nghị nộp:

Nợ 811: 5% thuế TNCN (Vì doanh nghiệp nộp thay, yêu cầu khoản chi tiêu này là ko được trừ)

bao gồm 3335:

- khi nộp thuế TNCN:

Nợ 3335:

có 111, 112:

=> thời điểm cuối năm khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN chúng ta phải các loại ra và nhập vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai.

Xem thêm: Đời Sống Vật Chất Và Tinh Thần Của Cư Dân Văn Lang Ra Sao? Đời Sống Vật Chất Của Cư Dân Văn Lang Ra Sao

VD: vào tháng 1/2017 doanh nghiệp Thiên Ưng đề xuất trả chi phí lãi vay cho cá thể là 20.000.000. Phương pháp hạch toán như sau:

a) Nếu hợp đồng vay ghi: Cá nhân cho vay vốn sẽ chịu khoản thuế TNCN

- khi trả chi phí lãi vay mang lại cá nhân:

Nợ TK 635: 20.000.000 (Tổng túi tiền lãi vay phải trả)

gồm TK 111,112: 20.000.000

- Tính chi phí thuế TNCN phải nộp:

Nợ TK 138: một triệu (5% tiền thuế TNCN. Vì doanh nghiệp nộp hộ đến cá nhân)

tất cả Tk 3335:1.000.000

- khi nộp thuế TNCN:

Nợ 3335:1.000.000

tất cả 111, 112:1.000.000

- lúc thu lại chi phí thuế 5% của cá nhân cho vay:

Nợ 111, 112:1.000.000

gồm 138:1.000.000

b) ví như trên thích hợp đồng vay ghi là: bên vay sẽ chịu khoản thuế TNCN

- lúc trả tiền lãi vay đến cá nhân:

Nợ 635: 20.000.000

bao gồm 111, 112:20.000.000

- Tính tiền thuế TNCN đề xuất nộp:

Nợ 811: 1.000.000 (5% thuế TNCN)

gồm 3335: 1.000.000

- khi nộp thuế TNCN:

Nợ 3335: 1.000.000

tất cả 111, 112:1.000.000

Chúc các bạn thành công!

Các bạn có nhu cầu học kỹ năng, tay nghề làm kế toán thực tiễn thì hoàn toàn có thể tham gia: Học kế toán thực hành thực tế tại kế toán Thiên Ưng.