Câu 446797: Điều chế etilen vào phòng nghiên cứu từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) hay lẫn các oxit như SO2, CO2. Hóa học dùng để triển khai sạch etilen là

A.

Bạn đang xem: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ c2h5oh

dung dịch NaHCO3 dư.

B. hỗn hợp NaOH dư.

C. dung dịch KMnO4 loãng dư.

D. hỗn hợp brom dư.

Xem thêm: Danh Sách Trúng Tuyển Chuyên Khoa Học Tự Nhiên, Trường Thpt Chuyên Khtn


Để có tác dụng sạch một hóa học bị lẫn tạp chất ta chọn hóa chất phản ứng với các tạp chất và ko phản ứng cùng với chất yêu cầu làm sạch.


Giải đưa ra tiết:

Để có tác dụng sạch tất cả hổn hợp C2H4 lẫn SO2, CO2 ta hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp NaOH dư:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát