Trong công tác Vật lý, các em đã được tìm hiểu rất những về điện cùng mạch điện. Tuy nhiên, khi nói về cấu trúc cũng như phân các loại mạch điện thì không hẳn ai trong chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ. Hôm nay, 91neg.com sẽ share cho những em về đoạn mạch tuy vậy song là gì? giải pháp tính những chỉ số cường độ cái điện, hiệu năng lượng điện thế, năng lượng điện trở trong khúc mạch này như thế nào? Hãy cùng liên tiếp theo dõi bài viết này nhé!


*

Trong đó:

R1, R2,...,Rn là các điện trởU(AB) là hiệu điện ráng hai đầu đoạn mạchI1, I2,...,In là cường độ mẫu điện qua mỗi năng lượng điện trởI(AB) là cường độ mẫu điện qua mạch chính

Cường độ mẫu điện cùng hiệu điện chũm trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song

Các em đã có lần được tò mò về cường độ chiếc điện với hiệu điện núm trong một mạch điện, đối với mạch mắc tuy vậy song, hai chỉ số này sẽ sở hữu một số điểm sáng khác biệt.

Bạn đang xem: Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song

Cường độ dòng điện trong khúc mạch mắc tuy vậy song

Dòng năng lượng điện trong một mạch song song sẽ phân chia qua các nhánh. Trong khúc mạch này, cường độ cái điện đi qua mạch thiết yếu sẽ bởi tổng cường độ dòng điện trải qua các thành phần điện riêng rẽ lẻ. Phát âm một cách 1-1 giản, cường độ loại điện của đoạn mạch song song bởi tổng những cường độ dòng điện đang có trong mạch điện.

Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song:

I = I1 + I2 + I3 +...+ In

Hiệu điện vắt trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song

Hiệu điện cố trong đoạn mạch tuy vậy song vẫn không thay đổi trên mỗi đường truyền hay thành phần bởi mỗi yếu tố được liên kết với mối cung cấp tại và một điểm. Xuất xắc nói cách dễ dàng khác, hiệu điện cố qua mạch mắc tuy nhiên song sẽ đều bằng nhau ở đa số điểm.

Công thức tính hiệu điện rứa trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song:

U = U1 = U2 = U3 =...= Un

Đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song

Nhắc lại kiến thức:

Trong công tác vật lý 7, những em đang được tò mò về đoạn mạch bao gồm hai bóng đèn mắc song song, ta có:

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ loại điện chạy qua các mạch rẽ:

I = I1 + I2

Hiệu điện gắng giữa nhì đầu đoạn mạch bằng hiệu điện rứa giữa nhị đầu mỗi mạch rẽ:

U = U1 = U2

Phân tích đoạn mạch có hai điện trở mắc tuy vậy song:

Hai hệ thức trên vẫn đúng với đoạn mạch gồm bao gồm hai điện trở mắc tuy vậy song.

*

Đối với mạch điện bao gồm hai năng lượng điện trở có R1, R2 mắc song song cùng với nhau, cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở vẫn tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở đó.

I1/I2=R2/R1

Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song

Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên song bao gồm công thức tính là:

*

Suy ra:

*

Đối cùng với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau thì nghịch đảo của năng lượng điện trở tương đương sẽ bởi tổng những nghịch đảo của các điện trở từng thành phần.

Mở rộng với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3,...Rn mắc song song, ta có:

I = I1 + I2 + I3 +...+ In

U = U1 = U2 = U3 =...= Un

*

Một số bài tập đồ vật lý 9 đoạn mạch tuy vậy song

Bài 1: phương pháp tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở mắc tuy vậy song là:

*

Hướng dẫn giải:

Công thức tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở mắc song song là: 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 => lựa chọn câu B

Bài 2: Trong những công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc tuy nhiên song?

*

Hướng dẫn giải:

Đáp án D là bí quyết không phù hợp với đoạn mạch mắc tuy nhiên song

Bài 3: vào một mạch bao gồm hai năng lượng điện trở mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như rứa nào nếu đội giá trị của một điện trở?

A. Tăng lên

B. Sút đi

C. Giữ nguyên

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải:

Điện trở tương tự của đoạn mạch này sẽ tăng thêm nếu tăng giá trị của một năng lượng điện trở

=> Chọn đáp án A

Bài 4: Tính điện trở tương đương trong những trường hợp sau, biết mỗi điện thay đổi phần tất cả độ khủng 10 Ω.

*

A. 5 Ω

B. 10 Ω

C. 15 Ω

D. Trăng tròn Ω

Hướng dẫn giải:

Đây là sơ vật dụng hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song

Áp dụng công thức tính điện trở tương đương:

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 => R/tđ = R1R2/(R1 + R2) = 10.10/(10 + 10) = 5Ω

=> Vậy chọn câu A

Bài 5: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

*

Hướng dẫn giải:

Sơ thứ mạch R1 // R2 // R3

Áp dụng bí quyết tính năng lượng điện trở tương đương, ta có:

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12

=> Rtđ = 12/7 Ω

Bài 6: cho hai năng lượng điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ dùng hình a

*

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Lọc Trùng Trong Excel 2010 Học Excel Online

b. Ví như mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch bên trên như sơ đồ gia dụng hình b thì điện trở tương đương của đoạn mạch bởi bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

*

Bài 7: đến hai năng lượng điện trở R1 = 12Ω cùng R2 = 36Ω mắc tuy vậy song vào một trong những đoạn mạch. Cường độ loại điện qua mạch chính là 2A. Tính cường độ chiếc điện qua mỗi điện trở?

Hướng dẫn giải:

*

Hy vọng thông qua bài viết chia sẻ những kiến thức và kỹ năng về đoạn mạch song song cũng như bí quyết tính những hệ thức trong bài viết trên để giúp các em vậy chắc và giải quyết và xử lý được các bài tập trên trường. Cảm ơn những em vẫn đón đọc bài bác viết.