Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Điện phân tất cả màng chống 150 ml dd BaCl2. Khí thoát ra ngơi nghỉ anot rất có thể tích là 112 ml (đktc). Dung dịch sót lại trong bình điện phân sau khoản thời gian được th-nc bằng HNO3 đã phản ứng trọn vẹn với 20g dd AgNO3 17%. độ đậm đặc mol hỗn hợp BaCl2 trước năng lượng điện phân là?

A.0,01 M

B.0.1 M

C.1 M

D.0,001 M


*

*

Điện phân hỗn hợp X chứa a mol CuSO4 và 0.2 mol KCl trong thời hạn t.thu được 2.464 lít khí ở anot(đktc) .nếu thời hạn điện phân là 2t (s) thì tổng thể tích khí ở hai cực là 5.824 lit(đktc).hiệu suất điện phân 100% các khí xuất hiện k tan trong đ .giá trị a ?


*

 hỗn hợp X tất cả CuO và NaOchoH có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng vừ đủ với dung dịch tất cả hổn hợp HCl 1M với H2SO4 0,5M thu được hỗn hợp Y chỉ chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa.Điện phân dung dịch Y cùng với điện cực trơ màng chống xốp cường độ I=2,68A mang lại khi cân nặng dung dịch giảm 20,225 gam mất t giây thì tạm dừng thu được dung dịch Z.cho m gam sắt vào dung dịch Z sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được 0,9675m gam tất cả hổn hợp 2 kim loại.giá trị của t là.

Bạn đang xem: Điện phân dung dịch bacl2

 


Mắc tiếp liền 2 bình điện phân, bình A đựng dung dịch chứa 0,2 mol CuSO4, bình B đựng dung dịch cất 0,15 mol NaCl. Điện phân cho đến khi catot bình A ban đầu xuất hiện bọt khí thì dừng lại. Tính thể tích khí sống catot bình B (đo ngơi nghỉ đktc).

A. 1,68 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 5,6 lít


Điện phân 400 ml dung dịch chứa 2 muối hạt KCl và CuCl2 với điện rất trơ cùng màng ngăn cho tới khi ngơi nghỉ anot bay ra 3,36lít khí(đktc) thì hoàn thành điện phân. Để trung hòa - nhân chính dung dịch sau điện phân đề xuất 100 ml dd HNO3 1M. Dd sau khi trung hòa tác dụng với AgNO3 dư hiện ra 2,87 (gam) kết tủa trắng. Tính nồng độ mol của từng muối trong hỗn hợp trước điện phân. (Ag=108;Cl=35,5)

A.=0,25M,=0,03M

B.=0,25M,=3M

C.=2,5M,=0,3M

D.=0,25M,=0,3M


Điện phân 200ml dung dịch chứa AgNO3 2M với HNO3 trong vòng 4h 3 giây với cường độ chiếc điện 0,201 ampe thì thu được 3,078 gam Ag nghỉ ngơi catot. Năng suất điện phân là : A 90% B.95% C.80% D.75%​


Điện phân hỗn hợp CuCl2 với điện trơ, sau một thời hạn thu dược 0,32gam Cu ngơi nghỉ catot và một lượng khí X sinh sống anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở ánh nắng mặt trời thường). Sau làm phản ứng nồng độ NaOH sót lại là 0,05M (giả thiết thể tích hỗn hợp không vậy đổi). Nồng độ ban sơ của hỗn hợp NaOH là?(Cu=64) (ĐTTS Đại học khối A năm 2007)

A.0,15M

B.0,2M

C.0,1M

D.0,05M


Điện phân 150 ml hỗn hợp AgNO3 1M cùng với điện rất trơ vào t giờ, cường độ mẫu điện không thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), thu được hóa học rắn X, dung dịch Y cùng khí Z. Cho 12,6 gam fe vào Y, sau khoản thời gian các làm phản ứng ngừng thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại cùng khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5). Cực hiếm của t là

A.0.8.

B.0,3.

C.1,0.

D.1,2.


Điện phân 200 ml hỗn hợp muối nitrat kim loại M hóa trị I điện cực trơ cho tới khi mặt phẳng catot xuất hiện thêm bọt khí thì chấm dứt điện phân. Để th-nc dung dịch sau năng lượng điện phân phải yêu cầu 250 ml dd NaOH 0,8M. Nếu như ngâm 1 thanh Zn có cân nặng 50 g vào 200 ml dung dịch muối nitrat trên, làm phản ứng xong trọng lượng lá Zn tạo thêm 30,2% so với cân nặng ban đầu. Tính nồng độ mol muối hạt nitrat và sắt kẽm kim loại M?

A.=1M, Ag

B.=0,1M, Ag

C.

Xem thêm: 10 Kỹ Năng Làm Slide Thuyết Trình Đẹp, Please Wait

=2M, Na 

D.=0,011M, Cu


Điện phân 500ml hỗn hợp AgNO3 với điện rất trơ cho đến khi catot bước đầu có khí thoát ra thì ngừng. Để trung hòa - nhân chính dd sau điện phân bắt buộc 800ml dd NaOH 1M. độ đậm đặc mol AgNO3, và thời gian điện phân là bao nhiêu? biết I=50A?