STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 cách thức 7380101PHD01, D03, D06, D02, D050
2 điều khoản khí cụ 7380101PHC000
3 điều khoản 7380101PHA010
4 phép tắc 7380101PHA000
5 Luật dịch vụ thương mại quốc tế lý lẽ 7380109D010
6 qui định 7380109A010
7 công cụ 7380107D01, D03, D06, D02, D050
8 Luật kinh tế dụng cụ 7380107A000
9 hình thức 7380107C000
10 luật pháp 7380107A010
11 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh 7220201D010
12 ngữ điệu Anh 7220201A010
13 quy định 7380101D01, D03, D06, D02, D050
14 luật pháp 7380101C000
15 phép tắc 7380101A010
16 chế độ 7380101A000
17 biện pháp 7380101PHA00, A01, D01, C00, D03, D02, XDHB21Học bạĐào chế tạo Phân hiệu Đắk Lắk
18 công cụ 7380101LKC000
19 pháp luật 7380101LKA010
20 luật pháp 7380101LKA000
21 qui định 7380109D01, XDHB0
22 luật pháp 7380109A01, XDHB0
23 ngữ điệu Anh 7220201D01, XDHB0
24 ngôn ngữ Anh 7220201A01, XDHB0
25 vẻ ngoài 7380101LKD01, D03, D06, D02, D050
26 vẻ ngoài 7380101D01, D03, D04, D06, D02, D05, XDHB26.3Học bạ
27 chế độ 7380101C00, XDHB27.68Học bạ
28 dụng cụ 7380101A01, XDHB27.72Học bạ
29 cơ chế 7380101A00, XDHB27.69Học bạ
30 vẻ ngoài 7380107A00, XDHB29.1Học bạLuật gớm tế
31 lý lẽ 7380107A01, XDHB29.52Học bạLuật kinh tế
32 chính sách 7380107C00, XDHB28.94Học bạLuật tởm tế
33 chính sách 7380107D01, D03, D04, D06, D02, D0527.55Học bạLuật khiếp tế
34 giải pháp 7380109A01, XDHB27.25Học bạLuật thương mại dịch vụ quốc tế
35 biện pháp 7380109D01, XDHB26.22Học bạLuật dịch vụ thương mại quốc tế
36 ngữ điệu Anh 7220201A01, XDHB24.69Học bạ
37 ngôn từ Anh 7220201D01, XDHB24.74Học bạBạn đang xem: Điểm chuẩn đại học luật hà nội 2021


*Xem thêm: Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

*