Trắc nghiệm Địa Lí 12 bài bác 26 (có đáp án): (mức độ vận dụng)

Câu 16.

Bạn đang xem: Địa 12 bài 26 trắc nghiệm

Đầu tứ theo chiều sâu, thay đổi trang đồ vật và technology nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Mở rộng thị phần tiêu thụ.

B. Không ngừng mở rộng diện tích những vùng chuyên canh.

C. Cải thiện chất lượng cùng hạ giá cả sản phẩm.

D. Sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đầu tứ theo chiều sâu, thay đổi trang vật dụng và technology nhằm nâng cấp chất lượng với hạ giá cả sản phẩm, tăng kĩ năng canh tranh trên thị trường quốc tế.


Câu 17. khu vực có nấc độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

A. Đồng bởi sông Hồng và vùng phụ cận.

B. Dọc theo duyên hải miền Trung.

C. Nam Bộ.

D. Đồng bởi sông Cửu Long.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ở Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng cùng vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ tối đa trong cả nước.


Câu 18. Đông phái nam Bộ trở nên vùng dẫn đầu toàn quốc về vận động công nghiệp nhờ

A. Gồm mức độ tập trung công nghiệp tối đa nước.

B. Giàu sang nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên.

C. Khai thác một giải pháp có hiệu quả các thế dũng mạnh vốn có.

D. Có dân sinh đông, lao hễ dồi dào và bao gồm trình độ trình độ chuyên môn cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nhờ khai quật một biện pháp có hiệu quả các thế dũng mạnh vốn tất cả vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ lớn, mối cung cấp lao đụng có trình độ cao, vùng địa lý thuận lợi, khoáng sản thiên nhiên đặc biệt là dầu khí, cơ sở hạ tầng hoàn thiện,... Đông nam Bộ biến vùng dẫn đầu toàn quốc về vận động công nghiệp.


Câu 19. một số vùng kinh tế tài chính của nước ta, công nghiệp kém trở nên tân tiến do

A. Tài nguyên tài nguyên nghèo nàn.

B. Thiếu mối cung cấp lao động quan trọng đặc biệt nguồn lao động gồm tay nghề.

C. Kiến trúc còn yếu hèn kém và vị trí địa lí ko thuận lợi.

D. Thiếu sự đồng nhất của các nhân tố tài nguyên, nguồn lao động, các đại lý hạ tầng,...

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: gần như khu vực vận động công nghiệp chưa cải tiến và phát triển là vì thiếu sự đồng điệu của các nhân tố tài nguyên, nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, thị trường... , nhất là giao thông vận tải đường bộ còn nhát phát triển.


Câu 20. Các chuyển động công nghiệp tập trung thường gắn liền với

A. Những trung trung tâm công nghiệp.

B. Nguồn lao động gồm tay nghề.

C. Kết cấu hạ tầng thuận lợi.

D. Tài nguyên thiên nhiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Sự phân hóa khu vực công nghiệp chịu đựng tác động của rất nhiều nhân tố như tài nguyên thiên nhân, mối cung cấp lao động, thị trường, ví trí thuận lợi,… mà lại những quanh vùng tập trung công nghiệp thường nối sát với sự xuất hiện của khoáng sản thiên nhiên, tiếp nối là nguồn lao động tất cả tay nghề, thị phần tiêu thụ,… Ví dụ: Quảng Ninh có nhiều khoáng sản than bắt buộc nhiệt điện, khai quật – chế biến than phân phát triển,….


Câu 21. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 21, hãy cho biết thêm ý làm sao đúng với sự chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp việt nam hiện nay?

A. Công nghiệp chế biến tăng 7,6%.

B. Công nghiệp khai quật giảm 6,1%.

C. Công nghiệp khai thác tăng 1,6%.

D. Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước tăng 1,6%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: phụ thuộc biểu đồ vật tròn biểu đạt “Cơ cấu giá chỉ trị phân phối công nghiệp của toàn nước phân theo nhóm ngành” có thể thấy:

- Tỉ trọng công nghiệp khai quật giảm từ 15,7% xuống 9,6% (giảm 6,1%).

- Tỉ trọng công nghiệp sản xuất tăng tự 78,7% lên 85,4% (tăng 6,7%).

- Công nghiệp sản xuất, cung cấp điện, khí đốt, nước giảm từ 5,6% xuống 5% (giảm 1,6%).


Câu 22. căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 21, thừa nhận xét nào dưới đây không đúng về sự việc chuyển dịch tổ chức cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế tài chính của nước ta giai đoạn năm 2000 – 2007?

A. Tỉ trọng khoanh vùng Nhà nước sút mạnh.

B. Tỉ trọng khoanh vùng ngoài đơn vị nước tăng nhanh.

C. Tỉ trọng khu vực Nhà nước có xu thế tăng.

D. Tỉ trọng khoanh vùng có vốn đầu tư nước kế bên tăng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: phụ thuộc biểu vật tròn thể hiện: cơ cấu giá trị cấp dưỡng công nghiệp của cả nước phân theo thành phần tởm tế, ta thấy:

- Tỉ trọng khu vực Nhà nước bớt từ 34,2% xuống 20% (giảm mạnh, sút 14,2%).

- Tỉ trọng khu vực ngoài đơn vị nước tăng từ 24,5% lên 35,4% (tăng 10,9% - tăng nhanh).

- Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoại trừ tăng tự 41,3% lên 44,6% (tăng 3,3%).

Như vậy, tỉ trọng khoanh vùng nhà nước có xu thế tăng là ko đúng.


Câu 23. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 21, hãy cho thấy thêm ý nào dưới đây không đúng với việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp việt nam hiện nay?

A. Sút tỉ trọng công nghiệp chế biến.

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.

C. Sút tỉ trọng công nghiệp khai thác.

D. Bớt tỉ trọng công nghiệp sản xuất, cung cấp điện, khí đốt, nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: phụ thuộc vào biểu vật dụng tròn thể hiện“Cơ cấu giá chỉ trị sản xuất công nghiệp của cả nước phân theo nhóm ngành”có thể thấy:

- Tỉ trọng công nghiệp khai quật giảm trường đoản cú 15,7% xuống 9,6% (giảm 6,1%).

- Tỉ trọng công nghiệp chế tao tăng từ 78,7% lên 85,4% (tăng 6,7%).

- Công nghiệp sx, triển lẵm điện, khí đốt, nước sút từ 5,6% xuống 5% (giảm 1,6%).

⇒ dìm xét: bớt tỉ trọng công nghiệp chế tao là Sai.


Câu 24. căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 21, nhận xét nào tiếp sau đây đúng về việc chuyển dịch cơ cấu tổ chức công nghiệp theo thành phần tài chính của nước ta giai đoạn năm 2000 – 2007?

A. Tỉ trọng khu vực Nhà nước sút mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh. Tỉ trọng khoanh vùng có vốn đầu tư chi tiêu nước ko kể giảm.

B. Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. Tỉ trọng quanh vùng ngoài đơn vị nước sút nhanh. Tỉ trọng quanh vùng có vốn đầu tư chi tiêu nước bên cạnh tăng.

C. Tỉ trọng khu vực Nhà nước tăng mạnh. Tỉ trọng khu vực ngoài đơn vị nước tăng nhanh. Tỉ trọng quanh vùng có vốn đầu tư nước ngoại trừ tăng.

D. Tỉ trọng khoanh vùng Nhà nước bớt mạnh. Tỉ trọng khoanh vùng ngoài nhà nước tăng nhanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: phụ thuộc biểu đồ dùng tròn thể hiện: cơ cấu giá trị cung ứng công nghiệp của toàn quốc phân theo thành phần ghê tế:

- Tỉ trọng quanh vùng Nhà nước (màu hồng) sút từ 34,2% xuống 20%.

- Tỉ trọng khu vực ngoài đơn vị nước (màu vàng) tăng từ bỏ 24,5% lên 35,4%.

- Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoại trừ (màu xanh lá) tăng từ 41,3% lên 44,6%.


Câu 25. tại sao cơ phiên bản và đặc trưng nhất khiến cho công nghiệp miền núi chưa cải tiến và phát triển là do

A. Thiếu mối cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

B. Cơ sở hạ tầng còn hạn chế.

C. địa hình hiểm trở.

D. Không nhiều lao động gồm trình độ, trình độ tốt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: nguyên nhân cơ phiên bản và đặc biệt nhất khiến công nghiệp miền núi chưa trở nên tân tiến là do sự cải tiến và phát triển thiếu đồng nhất của ngành giao thông vận tải, đại lý chế biến, điện,…


Câu 26. cho biểu đồ:

*

(Nguồn niên giám thống kê vn 2014, NXB Thống kê, 2015)

Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết thêm nhận xét nào dưới đây đúng về sự biến đổi cơ cấu cực hiếm xuất khẩu hàng hóa phân theo team hàng của việt nam năm 2010 cùng năm 2014?

A. Tỉ trọng sản phẩm công nghiệp nặng trĩu và khoáng sản tăng.

B. Tỉ trọng sản phẩm nông, lâm thuỷ sản và hàng khác tăng.

C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ cùng tiểu thủ công nghiệp tăng.

D. Tỉ trọng sản phẩm công nghiệp nặng nề và khoáng sản giảm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: phụ thuộc biểu đồ, ta thấy:

- Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng nề và khoáng sản có xu thế tăng, tăng 13%.

- Tỉ trọng sản phẩm công nghiệp nhẹ với tiểu thủ công bằng tay nghiệp có xu thế giảm, bớt 6,7%.

- sản phẩm nông, lâm, thủy sản với hàng khác có xu hướng giảm, giảm 6,3%.


Câu 27. Duyên hải khu vực miền trung cần chú trọng chi tiêu vào sự việc nào tiếp sau đây để trở nên tân tiến công nghiệp?

A. Mạng lưới các đại lý hạ tầng.

B. Năng suất, trình độ lao động.

C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm

D. Nguyên liệu sản xuất công nghiệp

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hạn chế lớn nhất là hạ tầng còn chưa phát triển đồng bộ, đặc biệt là khu vực dọc phía Tây giáp ranh nước bạn Lào. Bởi vì vậy, một trong những năm cho tới vùng Duyên hải miền trung cần chú trọng đầu tư vào mạng lưới cửa hàng hạ tầng, đặc biệt là giao thông vận tải.


Câu 28. Thu hút đầu tư nước quanh đó vào nghành công nghiệp nghỉ ngơi nước ta hiện giờ còn hạn chế đa phần là do

A. Tiêu giảm của chủ yếu sách.

B. Thị trường tiêu thụ nhỏ.

C. Lao động chất lượng kém.

D. Tiêu giảm về cửa hàng hạ tầng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Hạn chế lớn số 1 của việt nam là đại lý vật hóa học kĩ thuật còn lạc hậu, mạng lưới hạ tầng yếu yếu và phát triển chưa đồng bộ. Đây là điều kiện ít thu hút nhất đối với các nhà đầu tư nước kế bên vào nghành nghề công nghiệp ở vn hiện nay.


Câu 29. yếu tố hạn chế tốt nhất trong thu hút đầu tư nước quanh đó vào lĩnh vực công nghiệp nghỉ ngơi nước ta hiện nay là

A. Chính sách phát triển công nghiệp.

B. Thị trường tiêu thụ sản phẩm.

C. Dân cư, nguồn lao động.

D. đại lý vật chất kĩ thuật với hạ tầng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Hạn chế lớn số 1 của nước ta là cửa hàng vật hóa học kĩ thuật còn lạc hậu, mạng lưới cơ sở hạ tầng yếu nhát và phát triển chưa đồng bộ ⇒ Đây là đk ít hấp dẫn nhất đối với các nhà chi tiêu nước ngoài vào nghành nghề công nghiệp ở nước ta hiện nay.


Câu 30. trở ngại lớn nhất đối với phát triển công nghiệp ở Duyên hải khu vực miền trung là

A. Mạng lưới hạ tầng còn yếu kém

B. Trình độ lao rượu cồn kém

C. Vị trí địa lí phương pháp xa nhị đầu đất nước

D. Tài nguyên thiên nhiên hạn chế

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Duyên hải miền trung có vị trí trung gửi vô cùng quan trọng, tiếp gần kề vùng biển khơi dài thuận tiện cho giao lưu hiệp thương hàng hóa. Vùng phú quý về tài nguyên khoáng sản và vật tư xây dựng, vật liệu ngành nông – lâm – thủy sản. Đồng thời, lao động khá dồi dào, chăm chỉ chịu khó. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là hạ tầng còn chưa phát triển đồng bộ, đó là hạn chế năng lực thu hút đầu tư chi tiêu của vùng.


Câu 31. những trung trung tâm công nghiệp sống Trung du và miền núi Bắc Bộ cải tiến và phát triển chủ yếu dựa vào cơ sở

A. Lao rượu cồn có tay nghề trong sản xuất.

B. Vị trí chiến lược tiếp tiếp giáp với miền nam Trung Quốc.

C. Nhiều nguyên liệu, tài nguyên hoặc địa chỉ địa lí thuận lợi

D. Hạ tầng được đầu tư phát triển tương đối hoàn thiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: TDMNBB có thế to gan lớn về:

- nguồn tài nguyên khoáng sản, nguyên vật liệu ngành nông - lâm nghiệp.

- những tỉnh nằm tại vị trí vùng rìa, tiếp giáp với ĐBSH có nhiều điều kiện nhằm giao giữ trao đổi, bàn giao kĩ thuật, công nghệ sản xuất.

⇒ Đây là phần lớn điều kiện dễ ợt cho sự hiện ra và phát triển các TTCN nghỉ ngơi Trung du miền núi Bắc Bộ.


Câu 32. cho biểu đồ:

*
*

Nhận xét nào sau đây đúng về đồ sộ và cơ cấu giá trị cấp dưỡng công nghiệp phân theo vùng của việt nam giai đoạn 2010, 2014?

A. Đồng bằng sông Hồng tất cả tỉ trọng cực hiếm công nghiệp đứng vị trí thứ 2 cùng có xu thế giảm

B. Đông phái mạnh Bộ bao gồm tỉ trọng quý hiếm công nghiệp lớn số 1 và có xu thế giảm

C. Vùng tất cả tỉ trọng giá trị công nghiệp tạo thêm là TD và MN Bắc Bộ, Đồng bởi sông Cửu Long

D. Vùng tất cả tỉ trọng quý hiếm công nghiệp giảm sút là Tây Nguyên, Duyên hải nam giới Trung Bộ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Qua biểu đồ, ta thấy:

- ĐNB có tỉ trọng lớn nhất (50%) cùng có xu hướng giảm dịu (còn 49,6% năm 2014).

- Đứng thứ 2 là ĐBSH (2,2%), có xu hướng tăng (23,3% năm 2014).

- những vùng gồm tỉ trọng tạo thêm là: ĐBSH, Bắc Trung Bộ, ĐBSCL.

- Tây Nguyên không thay đổi tỉ trọng với 0,8%.

Như vậy, các nhận xét A, C, D ko đúng và nhận xét B đúng nhất.


Câu 33. Công nghiệp ngơi nghỉ Trung du với miền núi Bắc Bộ trở nên tân tiến chủ yếu dựa trên thế dũng mạnh nào sau đây?

A. Lao hễ có kinh nghiệm tay nghề trong sản xuất công nghiệp.

B. Vị trí kế hoạch tiếp ngay cạnh với khu vực miền nam Trung Quốc.

C. Nhiều tài nguyên khoáng sản, tiềm năng thủy điện lớn.

D. Cơ sở hạ tầng được đầu tư chi tiêu tương đối hoàn thiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Trung du với miền núi phía bắc là vùng giàu có nhất về tài nguyên khoáng sản ở nước ta cả số lượng, trữ lượng với một vài loại tài nguyên tiêu biểu như than (chiếm khoảng 90%, đa phần ở Quảng Ninh), Apatit (Lào Cai), đồng, vàng, sắt,… Đồng thời, đó cũng là vùng tất cả trữ lượng thủy điện lớn với một số trong những thủy điện có công suất rất to lớn như thủy năng lượng điện Sơn La (2400 MW), Hòa Binh (1920 MW), Thác Bà,… Như vậy, ngành công nghiệp của vùng Trung du cùng miền núi Bắc Bộ cải tiến và phát triển chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên tài nguyên và tiềm năng thủy năng lượng điện lớn. Ngoài ra còn có tài nguyên nông – lâm, địa chỉ địa lí thuận lợi,…


Câu 34. phương án mang lại tác dụng cao và bền bỉ nhất để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta là

A. ưu tiên cách tân và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

B. đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị với công nghệ.

C. Phong phú hóa cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp.

D. Hạ chi phí sản phẩm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

- Để công nghiệp phạt triển tác dụng cao, bền vững cần có sự đầu tư chi tiêu mạnh mẽ của văn minh khoa học kĩ thuật trong sản xuất, nhằm nâng cao năng suất unique sản phẩm.

- công nghệ hiện đại, khả năng xử lí cao cũng góp phần hạn chế các tác rượu cồn xấu tới môi trường trong quy trình sản xuất.

Như vậy, chi tiêu theo chiều sâu, đổi mới trang vật dụng và công nghệ là phương án mang lại công dụng cao, bền chắc nhất để hoàn thiện tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp làm việc nước ta. Đồng thời đảm bảo cho sự phát triển có hiệu quả, bền vững, cân bằng giữa kinh tế - xóm hội - môi trường.


Câu 35. Để ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được nhu yếu mới của nước nhà cần

A. Chỉ cải tiến và phát triển công nghiệp trọng điểm.

B. Đầu tư giảng dạy lao hễ có unique cao.

C. Áp dụng cơ chế mở cửa, gợi cảm vốn.

D. Hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp.

Xem thêm: Các Yếu Tố Tự Nhiên Sinh Học Là Gì ? Các Nhân Tố Hữu Sinh Trong Tự Nhiên

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Để ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được những nhu cầu mới của đất nước, vấn đề đề ra là thường xuyên hoàn thiện tổ chức cơ cấu ngành. Thi công một cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp tương đối linh hoạt, yêu thích nghi với hình thức thị trường, phù hợp với tình hình phát triển thực tế của khu đất nước cũng giống như xu thế tầm thường của khoanh vùng và cầm giới.


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3