TOP 6 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 22, có đáp án, lý giải chấm và bảng ma trận 4 cường độ kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối học kì 2 lớp 3

Qua đó, giúp thầy cô bao gồm thêm nhiều tay nghề xây dựng đề thi học tập kì 2 năm 2021 - 2022 cho học sinh.

Thông qua 6 đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 3, còn khiến cho các em thay chắc các dạng bài tập thường gặp mặt trong đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học tập kì 2 hiệu quả. Ngoại trừ ra, tất cả thể xem thêm đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt. Vậy mời thầy cô và các em cùng cài miễn giá thành 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề soát sổ môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, phân chia số bao gồm hai, tía chữ số cho số tất cả một chữ số, số tức khắc trước. Tìm cực hiếm x. Tính cực hiếm của y. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đơn vị đo độ dài; khối lượng; thời gian.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

nguyên tố hình học: nhận thấy trung điểm, Tính 2 lần bán kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ…….. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2021 - 2022Môn: Toán 3Thời gian: 40 phút (không nói giao bài)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

a. Số liền trước của số 19890 là:

A. 19891 B. 19890C. 18900D. 19889

b. Số mập nhất trong các số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876 B. 25 987C. 99 876D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) công ty nhật vào đầu tháng là ngày mùng 5, nhà nhật tiếp theo vào thời điểm tháng là ngày mấy?

A. 12 B. 25 C. 24D. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:


a) 25 dam + 17 dam = 420m ☐

b) 4m5cm > 450 cm☐


c) 999 g + 1kg = 1000 kg☐

d) 12dm 5cm = 125cm☐


Câu 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ trên:


A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AMCâu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình trụ là 60cm thì bán kính của hình tròn đó là:

A. 30cm B. 120cm C. 20cmD. 240cm


Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123 b. 98 746 -12 253 c. 57 897 : 7 d. 1984 x 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) tìm kiếm x


a) 1999 + x = 2005

.................................................

.................................................

.................................................


b) x : 4 = 4117 + 183

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 8: (1,5 điểm) gồm 7 thùng dầu như nhau đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi gồm 774 lít dầu thì nên cần bao nhiêu thùng như vậy để đựng hết?

Bài giải

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số tự nhiên nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số cùng với số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Tra cứu y, biết: y x 5 + y x 2 + y = 720

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D.b) C.

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490b. 86493c. 8271d. 5952

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 7

Tìm y:

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x : 4 = 4117 + 183

x : 4 = 4300

x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số từ nhiên nhỏ nhất bao gồm hai chữ số cùng với số tự nhiên lớn nhất bao gồm một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Tìm kiếm y, biết:

y x 5 + y x 2 + y = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 720 : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề soát sổ môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: tìm số liền sau của một số, đối chiếu số có bốn hoặc năm chữ số; phép cộng, phép trừ bao gồm nhớ không thường xuyên và không quá hai lần trong phạm vi 10 000 với 100 000; Nhân, chia số tất cả bốn chữ số với (cho) số gồm một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi những đơn vị đo độ dài; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, nhận biết một vài loại tiền Việt Nam.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải việc bằng nhì phép tính tương quan đến rút về 1-1 vị.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường tiểu học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP 3Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)

Câu 1. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

a) Số tức thời trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số ngay thức thì sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng. (1 điểm)


a) Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng 6cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 14 cm B. 16 cmC. 28 centimet D. 38 cm

b) hình vuông vắn có cạnh 8cm. Diện tích hình vuông vắn đó là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2D. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) 56727 + 24105

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


b) 94852 - 77539

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


Câu 5. Điền : >; B. 92 C.100D. 126

b) Biểu thức 160 : 4 x 2 có mức giá trị là:

A. 80 B. 60C. 40D. 20

Câu 7. Viết vào khu vực chấm: (1 điểm)

Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX.

a) Theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn:............................................................................................

b) Theo lắp thêm tự lớn nhỏ bé đến bé:...........................................................................................

Câu 8. bài toán: (1 điểm)

Có 40kg mặt đường đựng đa số trong 8 túi. Hỏi 15kg đường đựng trong từng nào túi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết phép tính và kết quả vào nơi chấm mang đến thích hợp: (1 điểm)

Một tranh ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 8cm.Chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính diện tích bức tranh đó?

Trả lời: Chiều dài bức ảnh đó là: ..................................................................................

Diện tích tranh ảnh đó là: ..............................................................................................

Câu 10. có 9638m vải, may mỗi cỗ quần hết 3m. Hỏi có thể may được tất cả bao nhiêu bộ áo xống và còn vượt mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4cm 9cm d) 1kg > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo thiết bị tự từ khủng đến bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Xem thêm: Từ Láy Hoàn Toàn - Tác Dụng Của Từ Láy

Câu 8:

Bài giải

Số kg đường đựng trong một túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng hết 15 kg mặt đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi đường.

Câu 9:

Bài giải

Một bức ảnh hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8cm.Chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính diện tích bức tranh đó?