Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tài liệu vô cùng hữu ích mà 91neg.com muốn reviews đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán 7

Bài tập Toán 7 tổng hợp các câu hỏi Toán lớp 7 cơ bạn dạng và cải thiện dành cho chúng ta học sinh tham khảo, từ bỏ luyện tập nhằm mục đích củng cố lại con kiến thức, học tốt môn Toán lớp 7. Trong khi các bạn tìm hiểu thêm Tài liệu tự học tập môn Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong những đáp án sau:

Kết quả của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: search X biết:

*

*

Bài 3: Kết quả của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 với 316

Bài 6: kiếm tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được tự đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tra cứu tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lầm trong giải thuật sau cùng sửa lại chỗ sai:

Bài 12: search x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. người mẹ bạn Minh gởi tiền tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, bà mẹ Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm chi phí này.

Bài 14. Theo hợp đồng, nhị tổ sản xuất chia lãi cùng nhau theo tỉ trọng 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng thể lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong khía cạnh phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: lựa chọn câu phát biểu đúng trong số câu sau:

a) hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) nhị góc đều bằng nhau mà bình thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) nếu hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của bọn chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ tía thì nhị góc so le trong bởi nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ các tia OM với ON sao cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo những góc: AOM, BON.

b) bệnh minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong những câu sau:

a) vào một tam giác, ko thể tất cả hai góc tù.

b) Góc không tính của tam giác đề nghị là góc tù.

c) nếu như cạnh đáy cùng góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân này bằng cạnh đáy với góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng kia thì nhị tam giác đó bởi nhau.

d) giả dụ hai cạnh cùng một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác cơ thì nhì tam giác đó bằng nhau.

Bài 20. mang đến tam giác ABC cân nặng tại A. Điểm D trực thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC thế nào cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bởi tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Mang đến tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC lấy điểm D thế nào cho
*
= 600. Hotline H là trung điểm của BD.

a.Tính độ nhiều năm HD

b.Tính độ lâu năm AC.

c.Tam giác ABC liệu có phải là tam giác vuông giỏi không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a và lập phương của b.

b. Hiệu các lập phương của a cùng b.

c. Lập phương của hiệu a với b.


Bài 23. Cho tam giác ABC vuông sinh sống A, bao gồm AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung tuyến đường AM, BN, CE cắt nhau trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích tam giác BOC

Bài 24: mang lại tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Gọi I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến những cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), cùng với a là hằng số.

Bài 26. Cho những đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho các đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Search một nghiệm của mỗi đa thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Tìm kiếm nghiệm của những đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Mang lại đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số nào là nghiệm của đa thức f(x)

Bài 32. Mang đến hai nhiều thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. đến đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Minh chứng rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với tất cả x. Chứng minh rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: ( Vnmath - Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2017 Môn Toán

Bài 34. Mang lại tam giác ABC vuông ở A, gồm AB = 5cm, BC = 13. Bố đường trung tuyến đường AM, BN, CE giảm nhau tại O.