Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi thân kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, rất hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 1 huyết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện cùng làm tốt các bài xích kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 4 Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số bao gồm đáp án, cực hay. Hy vọng bộ đề bình chọn này để giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài khám nghiệm môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán chương 1 lớp 7


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề bình chọn 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Mang đến x = |x|, kết quả nào ĐÚNG sau đây:

A. X 1

B. X ≥ -1

C. X 6 + 75 – 74 phân tách hết cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Công dụng nào sau đấy là đúng ?

*


Câu 6. Câu nào trong những câu sau SAI:

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý và phải chăng nếu gồm thể):

*

Câu 2. Tra cứu x biết:

*

Câu 3. Tận hưởng ứng phong trào kế hoạch bé dại của Đội, 3 chi đội 7A, 7B, 7C vẫn thu được tổng số 120 kg giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn nhận được của 3 bỏ ra đội theo thứ tự tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn chiếm được của mỗi chi đội.

Câu 4. đến

*
.

Đáp án và hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*


Câu 1. Chọn D.

Theo có mang giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của x:

*

Câu 2. Chọn B

Ta có:

*

Câu 3. Lựa chọn C

*

Câu 4. Chọn B

*

Câu 5. Lựa chọn A

*

Câu 6. Chọn C

*

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)


Câu 1

Câu a và b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 2.

Câu a cùng b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy vụn chiếm được của chi đội 7A, 7B, 7C theo thứ tự là x, y, z (kg;x, y, z > 0)

Vì số giấy vụn của 3 bỏ ra đội theo lần lượt tỉ lệ cùng với 9; 7; 8 cần ta có

*
.

Vì tổng số thu được 120 kg giấy vụn bắt buộc ta có x + y + z = 120.

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*

Suy ra x = 45(TM), y = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy vụn chiếm được của đưa ra đội 7A, 7B, 7C thứu tự là 45 kg, 35 kg, 40 kg.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - trường đoản cú luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Nếu như

*
thì x = ?

*

Câu 2. Biết x:(-2)5 = (-2)3. Hiệu quả x bằng:

*

Câu 3. Mang lại đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thành phần thức là:

*

Câu 4. Phân số nào trình diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

*

Câu 5. Mang đến tỉ lệ thức

*
. Công dụng x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Mang lại

*
thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính:

*

Câu 2 (2 điểm). Tra cứu x biết:

*

Câu 3 (1 điểm). Số học sinh ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với các số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học viên khối 6 với 7 là 140 học sinh. Tính số học viên mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ lệ thức

*
.

Đáp án và gợi ý làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn D.

*

Câu 2. Lựa chọn A.

*

Câu 3. Lựa chọn B.

*

Câu 4. Lựa chọn D.

*

Câu 5. Chọn C.

*

Câu 6. Lựa chọn C.

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 3.

Gọi số học sinh ba khối 6, 7, 8 thứu tự là x, y, z (học sinh) (x, y, z ∈ N*)

Vì số học sinh ba khối 6; 7; 8 tỉ trọng với 41; 29; 30 đề xuất ta tất cả

*
.

Vì tổng số học sinh khối 6 và 7 là 140 học viên nên ta tất cả x + 7 = 140.

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy số học sinh khối 6, 7, 8 theo lần lượt là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Câu 4 (1 điểm).

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề đánh giá 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Mang đến tỉ lệ thức

*
, suy ra:

*

Câu 2. Bí quyết viết nào sau đó là đúng:

*

Câu 3. Những số

*
được màn trình diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm tuyệt nhất

B. Tư điểm

C. Bố điểm

D. Hai điểm

Câu 4. Cách viết làm sao sau đấy là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức( tính hợp lý và phải chăng nếu bao gồm thể):

*

Câu 2. Kiếm tìm x, biết:

*

Câu 3. Cha lớp 7A, 7B với 7C đi lao hễ trồng cây. Biết số cây cỏ lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỷ lệ với 7; 8; 9 với lớp 7A trồng thấp hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây cỏ được bao nhiêu?

Câu 4 mang lại tỉ lệ thức

*

Đáp án và khuyên bảo làm bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Lựa chọn B.

Câu 2. Chọn B.

Câu 3. Lựa chọn D.

*
do vậy ta chỉ gồm 2 điểm trên trục số.

Câu 4. Lựa chọn B.

*

B. Phần trường đoản cú luận (8 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây trồng của lớp 7A, 7B với 7C thứu tự là x, y, z (cây) (x, y, z ∈ N*)

Vì số câu trông của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ cùng với 7; 8; 9 đề nghị ta gồm

*
.

Vì lớp 7A trông ít hơn lớp 7C là 6 cây đề xuất ta tất cả z - x = 6

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy số cây cối của 3 lớp 7A, 7B, 7C thứu tự là 21 cây, 24 cây và 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề kiểm soát 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn lời giải đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Tác dụng của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Có tác dụng tròn số 17,658 cho chữ số thập phân thứ hai được tác dụng là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết quả của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Tự đẳng thức a.d = b.c ta hoàn toàn có thể suy ra được tỉ lệ thức:

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): search x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm những số a, b, c biết:

*
cùng a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác đó tỉ lệ với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): không dùng laptop bỏ túi hãy đối chiếu 23000 với 32000

Đáp án và hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) điện thoại tư vấn độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 theo lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 phải ta tất cả

*
.

Vì chu vi của tam giác là 120 cm đề nghị ta gồm x + y + z = 120.

Xem thêm: Các Đối Tượng Cơ Bản Trong Access Là :, Liệt Kê Các Loại Đối Tượng Cơ Bản Trong Access

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

  

*

Ta tìm kiếm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài cha cạnh của tam giác chính là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

*

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, 91neg.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 7 đến con, được khuyến mãi ngay miễn mức giá khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học test cho bé và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!