Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2 là tài liệu cực kỳ hữu ích nhưng mà 91neg.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 hóa 8

Đề thi Hóa 8 học kì 2 có 13 đề bao gồm đáp án chi tiết kèm theo. Thông qua đó giúp chúng ta học sinh lập cập làm thân quen với kết cấu đề thi, ôn tập nhằm đạt được hiệu quả cao trong kì thi học tập kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học viên của mình. Hình như các bạn tìm hiểu thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học tập kì 2 môn lịch sử 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học tập kì 2


Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. nhân tố của bầu không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là khá nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm các chất nào tiếp sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. đến dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Hầu hết chất như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. bội nghịch ứng hóa học nào tiếp sau đây không buộc phải là phản nghịch ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng giảm vì:

A. Càng lên cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí ko màu ko mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình đựng 10g oxi. Sau bội nghịch ứng hóa học nào còn dư, vị sao?

A. Oxi vày 6,2g photpho phản nghịch ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai hóa học vừa hết bởi vì 6,2g photpho bội phản ứng trọn vẹn với 10g oxi.

D. Photpho bởi ta thấy tỉ trọng số mol thân đề bài và phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính cân nặng NaOH gồm trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của hỗn hợp NaOH 5M để trong số đó có phối hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tính năng với dung dịch HCl phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Dẫn toàn cục lượng khí chiếm được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của làm phản ứng xảy ra. Tính cân nặng muối chiếm được sau bội nghịch ứng.


B. Tính trọng lượng Cu thu được sau bội phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn làm phản ứng hoàn toản với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro thu được ở đk tiêu chuẩn?

B. Tính nồng độ mol của hỗn hợp muối nhận được sau bội phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, p = 31)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong số chữ A hoặc B, C, D ngơi nghỉ cột I với cùng 1 chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, sinh hoạt cột II để có nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch hoàn toàn có thể hòa tan thêm chất tan

B

Phản ứng chũm là làm phản ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần xác suất theo thể tích của không gian là:

3

dung dịch chẳng thể hòa tung thêm được hóa học tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất sửa chữa thay thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong thích hợp chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% những khí khác

Khí cacbonnic, tương đối nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm các oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân diệt là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau làm phản ứng cùng với Zn với HCl trong phòng thí nghiệm, gửi que đóm sẽ cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không gian với ngọn lửa color gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính khối lượng Kali penmanganat (KMnO4) yêu cầu lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. tất cả 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Hoàn toàn có thể nhận biết được những chất đó bởi thuốc thử tiếp sau đây không:

A. Sử dụng nước cùng giấy quỳ tím.

B. Chỉ cần sử dụng nước

C. Chỉ sử dụng axit

D. Chỉ cần sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. mang đến 13 gam kẽm tính năng với 0,3 mol HCl. Sau làm phản ứng chấ như thế nào còn dư cùng dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. vào phòng phân tích khí hidro được điều chế từ hóa học nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Cho Zntác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt độ phân KMnO4

Câu 9. Tên hotline của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 rã trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ chảy của KNO3 ngơi nghỉ tại nhiệt độ đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) sắt + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn bội phản ứng đầy đủ với 150 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn cục bộ khí hidro vừa thoát ra vào fe (III) oxit dư, chiếm được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch axit H2SO4 đã dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào tiếp sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim vận động hoá học rất mạnh.

C. Oxi không tồn tại mùi với vị

B. Oxi chế tạo oxit bazơ với số đông kim loại

D. Oxi quan trọng cho sự sống


Câu 2. Oxit nào tiếp sau đây làm chất hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. dãy oxit nào có toàn bộ các oxit đều chức năng được cùng với nước ở ánh sáng thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P hoàn toàn có thể có hoá trị III hoặc V. đúng theo chất tất cả công thức P2O5 mang tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. tất cả 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, hỗn hợp H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Bằng phương pháp nào hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng mỗi chất trong những lọ?

A. Giấy quì tím

C. Sức nóng phân cùng phenolphtalein

B. Giấy quì tím cùng đun cạn

D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Axit là phần đa chất khiến cho quì tím gửi sang màu nào trong những các màu cho dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác minh được

Câu 7. lúc tăng nhiệt độ và sút áp suất thì độ rã của hóa học khí vào nước thay đổi như cầm cố nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm

D. Không nắm đổi

Câu 8. vào 225 g nước có hoà chảy 25g KCl. Nồng độ xác suất của dung dịch là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà tan 16g SO3 vào nước và để được 300ml dung dịch. Mật độ của dung dịch H2SO4 chiếm được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng làm sao dưới đây là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. từ luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành các sơ đồ dùng phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho các chất có công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy call tên cùng phân loại những chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) fan ta dẫn luồng khí H2 trải qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung lạnh trên ngọn lửa đèn cồn, cho đến khi toàn cục lượng CuO màu black chuyển thành Cu màu đỏ thì ngừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ dùng cho làm phản ứng trên ?

c. Để có lượng H2đó yêu cầu lấy bao nhiêu gam fe cho tính năng vừa đầy đủ với bao nhiêu gam axít HCl.

Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các phản ứng chất hóa học sau, phương trình chất hóa học thuộc các loại phản ứng nỗ lực là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ tan của hóa học khí trong nước sẽ tăng nếu:

A. Giảm nhiệt độ và bớt áp suất

B. Giảm nhiệt độ cùng tăng áp suất

C. Tăng ánh nắng mặt trời và giảm áp suất

D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất


Câu 3. chất nào sau đây được dùng làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

A . K2O với KMnO4

C . H2SO4 và H2O

B . KMnO4 cùng KClO3

D . KOH và KClO3

Câu 4. những chất nào tiếp sau đây tan được vào nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. tổ hợp 5 g muối ăn sâu vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy những chất hoàn toàn là bí quyết hóa học của những oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tác dụng được với tất cả các chất của nhóm chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) ngừng các phương trình chất hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Na + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự kiến hiện tượng xẩy ra và phân tích và lý giải hiện tượng trong những trường hòa hợp sau:

a. Khi quạt gió vào bếp củi vừa mới tắt

b. Khi quạt gió vào ngọn nến sẽ cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 6,9 gam Natri thì nên cần V lít khí oxi đo làm việc (đktc).

a. Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đã dùng

c) cục bộ sản phẩm mang hòa tan không còn trong nước thì chiếm được 180g dung dịch A. Tính nồng độ xác suất của dung dịch A.

Câu 4.

Xem thêm: Dđào Bá Lộc : Tôi Hoàn Toàn Tự Tin Với Cơ Thể, Không Có Nhu Cầu Chuyển Giới

(1 điểm) cho 24 gam tất cả hổn hợp oxit CuO và Fe2O3 công dụng hoàn toàn với hidro bao gồm dư nhận được 17,6 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại. Tìm trọng lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, mãng cầu = 23