Đề kiểm tra 1 huyết Đại số 7 Chương 1 trường thcs Liên Vị năm 2019 - 2020 bao hàm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án, là tài liệu có ích cho thầy cô tìm hiểu thêm ra đề cũng tương tự cho những em học viên ôn tập và ăn điểm cao trong số bài khám nghiệm sắp tới.

Đề khám nghiệm 1 máu Chương 1 Đại số 7 trường thcs Liên Vị năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề khám nghiệm 1 ngày tiết lớp 7 bởi vì 91neg.comsưu tầm và đăng tải. Đề thi tất cả cả lời giải và ma trận, giúp các em ôn tập và có tác dụng quen với nhiều dạng đề khác nhau, tự đó bao gồm sự sẵn sàng tốt duy nhất cho bài xích kiểm tra tiếp đây của mình. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 7 chương 1


Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 bao gồm đáp án

I. Ma trận Đề đánh giá 1 huyết Đại số 7 II. Đề chất vấn chương 1 Đại số 7 III. Đáp án bài kiểm tra 45 phút Toán 7

TRƯỜNG thcs LIÊN VỊ

TỔ KHTN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn : Đại số 7

Năm học tập : 2019 – 2020

I. Ma trận Đề đánh giá 1 ngày tiết Đại số 7

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Mức thấp

Mức cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. So sánh. Cộng, trừ, nhân, chia, số hữu tỉ. Giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những hữu tỉ.

Biết được số hữu tỉ, những phép toán đối với số hữu tỉ, giá trị hoàn hảo của một vài hữu tỉ

Câu I.1; I.3

Hiểu được các phép toán so với số hữu tỉ, giá trị tuyệt vời của một trong những hữu tỉ

Câu I.2; câu 7a

Thực hiện tại thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ. Biết kiếm tìm số hữu tỉ trong đẳng thức.

Câu 7b,c; Câu 8a,b,c

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

10%

1

0.5

5%

1

1.0

10%

5

5

50%

9

7,5

75%

2. Lũy thữa của một trong những hữu tỉ

Biết được cách làm nhân, phân chia hai lũy thừa cùng số mũ

Câu I.5; I.6

Vận dụng tính những phép tính dễ dàng và đơn giản về lũy thừa, câu hỏi tìm x.

Xem thêm: Cho Phương Trình (( (1 + Cos X) )( (Cos 4X, Tính Đạo Hàm Của Hàm Số Y = Sin(Cosx) + Cos(Sinx)

Câu I.4

Vận dụng tính chất của lũy thừa, chứng tỏ tính phân tách hết của tổng.

Câu 4

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

10%

1

0.5

5%

1

1.0

10%

4

2,5

25%

Tổng số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

2.0

20%

2

1,5

15%

6

5,5

55%

1

1.0

10%

13

10

100%

II. Đề kiểm tra chương 1 Đại số 7

Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Vào tập hợp những số hữu tỉ thì:

A. Số hữu tỉ dương lớn hơn số hữu tỉ âm

B. Số 0 là số hữu tỉ dương

C. Số hữu tỉ dương nhỏ dại hơn số từ nhiên

D. Số hữu tỉ âm là số nguyên âm

Câu 3: Số hữu tỉ âm lớn số 1 viết bởi cha chữ số một là

A. -111 B. -1,11 C. -11,1 D.

*

A. N= 0 B. N= 1 C. N= 3 D. N= -3

A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000000

A. -3 B. 81 C. -81 D. -12

Phần II: trường đoản cú luận (7 điểm)

III. Đáp án bài bác kiểm tra 45 phút Toán 7

Phần 1: trắc nghiệm rõ ràng (3,0 điểm) từng ý đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

A

D

C

A

B

Phần 2: trường đoản cú luận (7 điểm)