- Polime vạn vật thiên nhiên (có sẵn vào thiên nhiên): cao su đặc thiên nhiên, tinh bột, xenlulozơ …

- Polime tổng thích hợp (do nhỏ người tổng hợp): cao su đặc buna, PE, PVC …

- Polime phân phối tổng đúng theo (polime thiên nhiên được sản xuất một phần) ví dụ tơ visco, tơ axetat,…
Bạn đang xem: Dãy gồm các polime tổng hợp là

Giải chi tiết:

Dãy gồm những polime tổng hòa hợp là poli(vinyl clorua), tơ nilon-6.

Thiên nhiên: Bông, len, tơ tằm, cao su thiên nhiên thiên nhiên, xenlulozơ, protein,..

Tổng hợp: Nilon – 6, Nilon – 7, Nilon 6,6, tơ lapsan, tơ olon, tơ clorin, poli vinylic (tơ vinylon), PE, PS, PP, PVC, PVA, PMMA, Teflon, PPF, cao su đặc buna, cao su thiên nhiên buna – S, cao su đặc buna – N, cao su đặc isoprene, cao su thiên nhiên clopren, keo ure fomanđehit

Nhân tạo: Tơ visco, tơ axetat, tơ nitrat (xenlulozơ nitrat).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang, Ví Dụ Minh Họa, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát