câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 9 bài bác 1: đặc thù hóa học, Khái quát về việc phân các loại của oxit.(phần 2) (có đáp án)
*
Giải do Vietjack

Chọn B

A. Chỉ tất cả MgO là oxit

B. đúng

C. Chỉ gồm SO2 , CO2SO2 , CO2">là oxit

D. Chỉ tất cả CaO, BaO là oxit


Cho các oxit bazơ sau:Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO . Số oxit bazơ tính năng với nước ở nhiệt độ thường là


Hòa tan hết 12,4 gam natri oxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Mật độ mol của dung dịch A là


Cho 15,3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với mật độ 8,55%. Bí quyết của oxit trên là


Hòa tan trọn vẹn 10 gam MgO cần dùng toàn diện 400 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch X. Cực hiếm của a là


I. Tính chất hóa học tập của oxit

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ có những đặc thù hóa học tập nào ?

a) tính năng với nước: một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Bạn đang xem: Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit

Ví dụ:

Na2O+H2O→ NaOH

CaO+H2O→Ca (OH)2

Những oxit bazơ chức năng với nước chế tác thành hỗn hợp kiềm là: Li2O,Na2O,K2O, CaO, BaO …

Hình 1: can xi oxit tính năng với nước

b) tác dụng với axit: Oxit bazơ + axit → muối bột + nước

Ví dụ:

Hình 2: CuO công dụng với dung dịch HCl

c) tác dụng với oxit axit: một vài oxit bazơ, là phần nhiều oxit bazơ chảy trong nước (như Li2O,Na2O,K2O,CaO, BaO …) tính năng với oxit axit chế tạo thành muối.

Ví dụ:

2. Oxit axit: Oxit axit bao gồm những tính chất hóa học tập nào ?

a) tác dụng với nước: các oxit axit tính năng với nước sinh sản thành dung dịch axit.

Ví dụ:

Những oxit khác nhưSO2,N2O5 … cũng có phản ứng tương tự.

Hình 3: KhíSO2 tác dụng với nước

b) tính năng với hỗn hợp bazơ: Oxit axit + hỗn hợp bazơ → muối hạt + nước.

Ví dụ:

Những oxit khác như SO2,P2O5 …cũng bao gồm phản ứng tương tự.

Hình 4:SO2 chức năng với dung dịch kiềm

c) công dụng với oxit bazơ: Oxit axit chức năng với một vài oxit bazơ (tan) tạo ra thành muối.

Ví dụ:

3. Oxit lưỡng tính: một trong những oxit vừa chức năng dung dịch axit, vừa tác dụng với hỗn hợp bazơ, điện thoại tư vấn là oxit lưỡng tính như: Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO…

Ví dụ:

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo muối): một số trong những oxit không tính năng với axit, hỗn hợp bazơ, nước điện thoại tư vấn là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

II. Khái quát về việc phân nhiều loại oxit

Căn cứ vào tính chất hóa học tập của oxit, tín đồ ta phân các loại oxit thành 4 nhiều loại như sau:

1. Oxit bazơ là mọi oxit tính năng với dung dịch axit sinh sản thành muối với nước.

2. Oxit axit là số đông oxit công dụng với hỗn hợp bazơ sản xuất thành muối với nước.

3. Oxit lưỡng tính là đều oxit công dụng với hỗn hợp axit và tác dụng với hỗn hợp bazơ sinh sản thành muối với nước.

Xem thêm: Những Triệu Chứng Trầm Cảm, Trầm Cảm Và Những Sự Thật Đáng Sợ

4. Oxit trung tính hay có cách gọi khác là oxit không tạo thành muối là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.