Câu hỏi: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi

A.lực tác dụng bằng không.

Bạn đang xem: Dao động điều hòa đổi chiều khi

B.lực tác dụng đổi chiều.

C.lực tác dụng gồm độ lớn cực tiểu.

D.lực tác dụng có độ lớn cực đại

Lời giải:

Đáp án: D. Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi lực tác dụng có độ lớn cực đại

Giải thích:

Dao động cơ học của một vật sẽ đổi chiều tại biên → lực tác dụng lên vật tất cả độ lớn cực đại.

Các em cùng 91neg.com tìm hiểu thêm các kiến thức về dao động cơ học điều hoà nhé!

1. Dao động cơ học là gì?

Dao động cơ học là sự chuyển động của một vật xung quanh một vị trí xác định gọi là vị trí cân nặng bằng, bao gồm 2 dạng phổ biến là Dao động tuần hoàn với Dao động điều hòa.

Một dao động cơ học của nhỏ lắc lốc xoáy được biểu diễu theo hàm Sin hoặc Cos theo thời gian t như sau: x = A.cos ( ωt + Ψ ), v = – ωA.sin( ωt + Ψ ), a = -ω².cos ( ωt + Ψ )

Trong đó: x – Li độ ( centimet hoặc m ), v – Vận tốc ( m / s hoặc cm / s ), a – Gia tốc ( centimet / s² hoặc m / s² ), t – Thời gian ( s ), A – Biên độ ( cm ), ω – Tần số góc ( rad / s ), Ψ – pha ban đầu ( rad )

Các công thức quan liêu trọng:

ω = 2Π / T với T là chu kì ( s )

A² = x² + v² / ω², Vmax = ω.A với Vmax là vận tốc cực đại.

Vật ở vị trí cân nặng bằng thì x = 0, Vmax, vật ở vị trí biên thì x = A, v = 0

w = 0.5.k.A² với k = m.ω² là độ cứng của lò xo ( N / m), w là năng lượng ( J )

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi" width="550">

2. Kinh nghiệm luyện thi phần Dao động cơ học


Để bao gồm được một bài thi tốt, việc đầu tiên là phải nắm chắc kiến thức về những khái niệm cơ bản, công thức, trường hợp nào áp dụng từng loại công thức nào,… Nếu đã nắm vững kiến thức nhưng mà không hệ thống lại bạn sẽ rất nhanh quên. Chính vì vậy, để bao gồm thể nhớ thọ hơn bạn tất cả thể sử dụng Mindmap với hình vẽ sinh động, color sắc bắt mắt giúp bạn nắm kiến thức tốt hơn với nhớ thọ hơn. Đây là một phương pháp hữu ích giúp bạn cải thiện trí nhớ của mình.

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 2)" width="543">

3. Bài tập về dao động cơ

Ví dụ 1:Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm. Khi vật gồm li độ x = 2 centimet thì vật có tốc độ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Từ phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm, ta xác định được các đại lượng sau:

Biên độ A = 4 (cm), tốc độ góc ω = 2π (rad/s)

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 3)" width="123">

Khi x = 2 (cm), áp dụng hệ thức liên hệ ta được

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 4)" width="436">

Ví dụ 2:<ĐH - 2011> Một chất điểm dao động điều hòa bên trên trục Ox. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Lúc chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

Hướng dẫn:

Khi chất điểm qua VTCB thì gồm tốc độ cực đại vmax= Aω = đôi mươi cm/s.

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 5)" width="530">

→ Biên độ dao động của chất điểm là A = vmax/ω = 20/4 = 5 cm.

Xem thêm: Câu Đố Về Con Ong, Con Chim, Câu Đố Vui Về Đàn Ông Hay Nhất Kèm Đáp Án

Ví dụ 3:Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về F = –2cos(4πt + π/3) N. Lấy π2= 10. Biên độ dao động của vật bằng

Hướng dẫn:

Đổi m = 100 g = 0,1 kg.

Ta có ω = 4π rad/s, Fmax= 2 N

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 6)" width="541">

Ví dụ 4:Một vật dao động điều hòa: khi vật bao gồm li độ x1= 3cm. Thì vận tốc là v1= 4π cm/s, lúc vật tất cả li độ x2= 4cm thì vận tốc là v2= 3π cm/s. Tìm kiếm tần số góc và biên độ của vật?

Hướng dẫn:

Từ những hệ thức độc lập với thời gian ta có:

*
Dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 7)" width="393">