tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

- mở ra kết tủa xanh, màu xanh của dung dịch CuCl2 nhạt dần:

CuCl2 + 2NaOH --> Cu(OH)2 (downarrow)+ 2NaCl


*

Câu 1: Nêu hiện tượng lạ quan giáp được khi cho một mẫu giấy quỳ tím vào hỗn hợp KOH, thêm nhàn rỗi dung dịch  H2SO4 vào cho đến dư.

Bạn đang xem: Naoh + cucl2

Câu 2: Nêu hiện tượng kỳ lạ quan gần kề được cùng viết PTHH xảy ra, ghi rõ đk phản ứng

Cho nhàn rỗi dd BaCl2 vào ống nghiệm đựng dd H­2­SO4.

Cho nhàn hạ dd HCl mang lại dư vào ống nghiệm đựng dd NaOH và vài giọt phenolphtalein.

Cho đinh sắt vào ống nghiệm đựng dd CuSO4.

Cho dd NaOH đàng hoàng vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. Kế tiếp lọc lấy hóa học kết tủa rồi cho lên đun nhẹ.

Rắc bột nhôm lên ngọn lửa đèn cồn.


Lớp 9 chất hóa học
0
0

Nêu hiện nay tượng, viết pthh xảy ra trong các thí nghiệm sau:1. Dẫn khí CO2 vào ống nghiệm cất nước vôi vào (Calcium hydroxide)2. Mang lại dung dịch sodium hydroxide NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch copper(II) cloride Cucl2 


Lớp 9 chất hóa học
1
0

Câu 1: (2 điểm)1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xẩy ra khi: mang lại dây sắt vào hỗn hợp axit HCl dư, thêm từ bỏ từ cho dư dung dịch KOH vào dung dịch sau phản nghịch ứng, kế tiếp để một thời gian ngoài ko khí.2. Mang lại 100 ml hỗn hợp H2SO4 20% (d = 1,14g/ml) vào 400 gam hỗn hợp BaCl2 5,2%. Khi ngừng phản ứng chiếm được kết tủa A với dung dịch B. Tính lượng kết tủa A và nồng độ % các chất trong dung dịch B.

 


Lớp 9 chất hóa học
3
0

Nêu hiện nay tượng, viết pthh xảy ra:

a) cho lá Fe vào dung dịch CuSO4

b) mang đến từ từ dung dịch NaOH vào Cu(NO3)2

c) mang lại dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2 sau đó bé dại dung dịch HCl vào


Lớp 9 chất hóa học
1
0

Nêu hiện tượng, viết pthh xảy ra:

a) đặt lá Fe vào hỗn hợp CuSO4

b) mang lại từ từ hỗn hợp NaOH vào Cu(NO3)2

c) cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2 sau đó nhỏ dại dung dịch HCl vào


Lớp 9 hóa học
0
0

Câu 1 (2 điểm):Nêu và phân tích và lý giải hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:1) cho một đinh sắt vào dung dịch CuCl2?2) cho ít dung dịch thuốc tím vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH, sau đó nhỏ dại từ từ dung dịch HCl mang đến dư vào ống thử đó?


Lớp 9 hóa học
1
0

nêu hiện tượng lạ viết pthh xảy ra cho mẫu p2o5 vào ly đựng nước dư , khuấy đều tiếp đến cho thanh nhàn dung dịch Na2CO3 vào cho đến khi dứt thoát khí ,nhỏ tiếp vài ba giọi hỗn hợp AgNO3 vào 


Lớp 9 chất hóa học
0
0

Câu 1: dìm một đinh sắt sạch sẽ trong hỗn hợp đồng (II) sunfat. Nêu hiện tượng kỳ lạ quan gần kề được? Viết PTHH xảy ra ( giả dụ có)

Câu 2: nhỏ dại vài giọt dung dịch bội nghĩa nitrat vào ống nghiệm đựng dd Natri clorua. Nêu hiện tượng lạ quan gần kề được? Viết PTHH xẩy ra (nếu có).

Câu 3: Dẫn nhàn hạ 6,72 lít khí CO2 ( ngơi nghỉ đktc) vào dung dịch nước vôi trong dư.

a) Viết phương trình hóa học của phản bội ứng xảy ra.

b) Tính số gam kết tủa chiếm được sau phản ứng.

Câu 4: Nêu và lý giải hiện tượng xảy ra trong số trường hòa hợp sau:

a) nhỏ tuổi vài giọt hỗn hợp Ba(OH)2 vào ống nghiệm cất dung dịch H2SO4.

b) nhỏ từ từ mang lại dư dung dịch NaOH vào ống nghiệm cất dung dịch HCl bao gồm sẵn mẩu quỳ tím.

Câu 5: cho các chất sau: Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, KOH, Ba(OH)2.

a) hồ hết chất nào gồm phản ứng cùng với khí CO2?

b) phần nhiều chất nào bị phân hủy vì chưng nhiệt?

c) phần đa chất nào vừa có phản ứng với hỗn hợp HCl, vừa bội nghịch ứng với dung dịch NaOH?

Câu 6: Cho gần như oxit sau: BaO, Fe2O3, N2O5, SO2. Phần đa oxit nào chức năng với: a. Nước b. Axit clohiđric c. Natri hiroxit

Viết phương trình bội phản ứng xảy ra

Câu 7: tất cả 3 ống nghiệm, từng ống đựng một dung dịch các chất sau: Na2SO4 ; HCl; NaNO3. Hãy nhận ra chúng bằng phương thức hóa học. Viết các PTHH xảy ra (nếu có).

Xem thêm: Tóm Tắt Tiểu Sử Cao Bá Quát (1809, Tóm Tắt Tiểu Sử Cao Bá Quát Chi Tiết Nhất

Câu 8: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt những lọ đựng các dung dịch sau: KOH; Ba(OH)2 ; K2SO4; H2SO4; HCl. Viết những phương trình phản nghịch ứng xẩy ra (nếu có).