*
Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 (ảnh 3)" width="422">

Cho hình nón có bán kính đáy R = OA, con đường sinh l = SA, chiều cao h = SO. Lúc đó : 

*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 4)" width="447">

3. Hình nón cụt

*
Tổng hợp cách làm hình học không gian lớp 9 (ảnh 5)" width="187">

Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt

*
Tổng hợp phương pháp hình học không khí lớp 9 (ảnh 6)" width="179">

Cho hình nón cụt có những bán kính lòng là R với r, chiều cao h, đường sinh l.

Bạn đang xem: Công thức toán hình lớp 9

*
Tổng hợp cách làm hình học không khí lớp 9 (ảnh 7)" width="444">

4. Hình cầu

Định nghĩa

- lúc quanh nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh 2 lần bán kính AB cố định ta nhận được một hình cầu.

- Nửa con đường tròn trong phép xoay nói trên chế tác thành một phương diện cầu.

- Điểm O hotline là tâm, R là nửa đường kính của hình cầu hay mặt ước đó.

Chú ý:

- Khi giảm hình cầu vày một khía cạnh phẳng ta được một hình tròn.

- Khi cắt mặt cầu nửa đường kính R vì chưng một mặt phẳng ta được một con đường tròn, trong những số đó :

+ Đường tròn kia có bán kính R giả dụ mặt phẳng trải qua tâm (gọi là đường kính lớn).

+ Đường tròn kia có phân phối kính nhỏ thêm hơn R ví như mặt phẳng không trải qua tâm 

*
Tổng hợp bí quyết hình học không khí lớp 9 (ảnh 8)" width="596">

Hình

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Lăng trụ đứng

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 9)" width="150">

Sxq = 2p.hp: nửa chu vi đáy

h: chiều cao

 

Stp = Sxq + 2Sđ

V = Sđ .h

S: diện tích s đáy

h : chiều cao


Hình hộp chữ nhật

*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 10)" width="122">
Sxq =2(a+b)cStp = Sxq + 2S­­­đV = a.b.c

Hình lập phương

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 11)" width="97">
Sxq = 4a2Stp = 6a2V= a3

Hình chóp đều

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 12)" width="163">

Sxq = p.d

p : nửa chu vi đáy

d: chiều cao của mặt bên .

Stp = Sxq + Sđ

V = S.h : 3

S: diện tích đáy

h : chiều cao

Chú ý :

– khi tính thể tích hình trụ đề nghị lưu ý: hình tròn được chế tác thành khi quay hình chữ nhật quanh một cạnh của nó. Cần chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là chiều cao và nửa đường kính đáy của hình trụ.

– lúc tính thể tích hình nón phải lưu ý: hình nón được chế tác thành lúc quay hình tam giác vuông quanh một cạnh góc vuông của nó. Nên nửa đường kính đáy của hình nón là độ dài của một cạnh góc vuông, độ cao của hình nón là độ dài của cạnh góc vuông còn lại, độ dài mặt đường sinh của hình nón là cạnh huyền của tam giác vuông.

– khi tính thể tích hình cầu phải lưu ý: nửa đường kính hình mong là buôn bán kính hình tròn tạo buộc phải hình cầu.

Một số bài tập mẫu và lời giải

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 13)" width="600">

Bài 2. Một hình nón có bán kính đáy bởi R, đường cao bằng 4R. Một khía cạnh phẳng tuy vậy song cùng với đáy giảm hình nón, thì phần khía cạnh phẳng nằm trong hình nón là một hình trụ có bán kính R/2. Tính thể tích hình tròn cụt theo R.

Giải

Ta có: A’B’ // AB nên:

*
Tổng hợp bí quyết hình học không gian lớp 9 (ảnh 14)" width="530">

Bài 3.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 1 Trang 17 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 Tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A góc C bằng 30o. Gọi V1 cùng V2 theo thứ tự là thể tích của mặt cầu 2 lần bán kính AB và AC. Tính tỉ số V1/V2.