TRUNG TÂM HỌC TOÁN 91neg.com Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạngBạn đang xem: Công thức toán 8
Xem thêm: Phím Tắt Trên App Store - Tất Cả Rồi Sẽ Ổn Full 78/78

Chương trình
Môn toán cấp 2
Lý thuyết toán 6
Lý thuyết toán 7
*
Lý thuyết toán 8
Lý thuyết toán 9
Công thức số học tập 6
Công thức hình học tập 6
Công thức đại số 7
Công thức hình học tập 7
Công thức đại số 8
Công thức hình học 8
Công thức đại số cửu
Công thức hình học tập 9
Công thức toán học cung cấp 2
Bài tập
Môn toán cấp 3
Toán siêng đề

Phần lý thuyết, công thức toán lớp 8

Phần đại số Chương I – Phép nhân với phép chia những đa thức
1. Nhân đơn thức với đa thức. Nhân đa thức với đa thức Xem
2. Hằng đẳng thức đáng nhớ Xem
3. So sánh đa thức thành nhân tử bằng phương pháp: đặt nhân tử chung; dùng hằng đẳng thức; nhóm hạng tử; kết hợp nhiều phương pháp Xem
4. Phân tách đơn thức mang lại đơn thức Xem
5. Phân chia đa thức cho đơn thức Xem
6. Phân chia đa thức 1 biến đã sắp xếp Xem
Chương II – Phân thức đại số
1. Phân thức đại số: tính chất; rút gọn; qui đồng mẫu số nhiều phân thức Xem
2. Phép cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số Xem
3. Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá chỉ trị phân thức Xem
Chương III – Phương trình bậc nhất 1 ẩn
1. Mở đầu về phương trình Xem
2. Phương trình bậc nhất 1 ẩn Xem
3. Phương trình đưa về dạng ax+b=0 Xem
4. Phương trình tích Xem
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu Xem
6. Giải việc bằng bí quyết lập phương trình Xem
Chương IV – Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
1. Liên hệ giữa thứ tự với phép cộng Xem
2. Liên hệ giữa thứ tự cùng phép nhân Xem
3. Bất phương trình 1 ẩn. Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn Xem
4. Phương trình chứa dấu giá chỉ trị tuyệt đối Xem
Phần hình học Chương I – Tứ giác
1. Tứ giác. Hình thang. Hình thang cân nặng Xem
2. Đường vừa đủ của tam giác; của hình thang Xem
3. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang Xem
4. Đối xứng trục. Hình bình hành Xem
5. Đối xứng tâm. Hình chữ nhật Xem
6. Đường thẳng tuy nhiên song với 1 đường thẳng đến trước Xem
7. Hình thoi. Hình vuông Xem
Chương II - Đa giác. Diện tích đa giác
1. Đa giác. Đa giác đều Xem
2. Diện tích hình chữ nhật; tam giác; hình thang; hình thoi; đa giác Xem
Chương III – Tam giác đồng dạng
1. Định lí Ta-let trong tam giác. Định lí đảo với hệ quả của Định lí Ta-let Xem
2. Tính chất đường phân giác của tam giác Xem
3. Khái niệm 2 tam giác đồng dạng. Ba trường hợp đồng dạng của tam giác Xem
4. Những trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Xem
5. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng. Bảng tổng hợp đa giác đồng dạng Xem
Chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
1. Hình hộp chữ nhật. Thể tích Xem
2. Hình lăng trụ đứng: Diện tích xung quanh; Thể tích Xem
3. Hình chóp đều với hình chóp cụt đều: Diện tích xung quanh; Thể tích Xem
4. Bảng tổng hợp Xem