Bài viết tóm tắt kim chỉ nan ba định lý lẽ Niu-tơn. Cách thức giải bài bác tập cơ bản của đụng lực học chất điểm và các dạng bài bác toán áp dụng ba định dụng cụ Niu-tơn. Một số bài tập để độc giả tự luyện


 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON (HAY VÀ ĐẦY ĐỦ)

1. Định phương pháp I Niu –tơn: khi không có lực tác dụng vào trang bị hoặc tổng thích hợp lực chức năng vào vật bằng không thì vật đang đứng lặng sẽ thường xuyên đứng yên, đồ đang hoạt động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều: (overrightarrowF_he=0 ightarrow overrightarrowa=0)

2. Định mức sử dụng II Nịu –tơn: 

* (overrightarrowa=fracoverrightarrowF_hem) Hay (overrightarrowF_he=m.overrightarrowa) ((overrightarrowa) luôn cùng chiều với (overrightarrowF_he))

* Độ lớn: F = m.a

3. Định cơ chế III Niu –tơn: khi đồ vật A tính năng lên trang bị B một lực thì ngược lại vật B cũng tác dụng lại trang bị A một lực (overrightarrowF_AB=-overrightarrowF_BA)  hay (m_B.(overrightarrowv_B-overrightarrowv_OB)=-m_A.(overrightarrowv_A-overrightarrowv_OA))

Nếu (overrightarrowF_AB) gọi là lực thì (overrightarrowF_BA) gọi là bội phản lực và ngược lại.

Bạn đang xem: Công thức tính lực cản

Khối lượng 

* cân nặng không đổi đối với mỗi vật.

* khối lượng có tính cùng được.

TỔNG QUÁT đến ĐỊNH LUẬT II NEWTONĐỊNH LUẬT II NEWTON lúc CÓ LỰC CẢN

(KHI CÓ LỰC MA SÁT, LỰC HÃM PHANH)

Phương pháp:

Chọn hệ trục như hình vẽ:

*

- Áp dụng định giải pháp II Niu – tơn ta có: (overrightarrowF_K+overrightarrowF_can+overrightarrowN+overrightarrowP=m.overrightarrowa) (*)

Chiếu (*) xuống trục Ox, ta có: (F_K-F_can=m.a)

*Chú ý: chiều dương cùng chiều đưa động.

1. Lực “kéo” thuộc chiều cùng với chiều hoạt động lấy vết cộng.

2. Lực “cản” trái hướng với chiều chuyển động lấy vệt trừ .

3. Trọng lực p và phản lực N vuông góc phương chuyển động phải bằng 0


Lực kéo động cơ xe (lực phạt động) và cùng chiều chuyển động, lực cản tốt lực ma sát luôn cùng phương và ngược chiều với đưa động.

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II NEWTON

Dạng 1: tìm kiếm lực tác dụng (hoặc phù hợp lực): F = m.a

Phương pháp:

+ sử dụng kết hợp các công thức chuyển động biến đổi đều liên quan gia tốc a

+ công thức tính lực: F = m.a

Dạng 2. Cho tốc độ a, tìm những đại lượng còn sót lại (F_K); m.

Phương pháp:

+ kiếm tìm a bằng các công thức của chuyển động biến đổi đều

+ rồi cố a vào (F_K-F_can=m.a)

Dạng 3. Cho tốc độ và (F_K), tìm kiếm a và những đại lượng còn lại.

Phương pháp:

+ cụ (F_K) vào (F_K-F_can=m.a) để kiếm tìm a

+ rồi dựa vào các công thức của chuyển động biến đổi đều để tìm những đại lượng còn lại.

*CHÚ Ý:

* Nếu vật chuyển động thẳng đều thì a = 0

Khi thắng (phanh): Lực kéo bởi không.

Gia tốc a theo phương chuyển động Ox; viết dưới dạng đại số (âm hoặc dương) và các quy ước về dấu giống với chuyển động thẳng biến đổi đều.


* Các công thức chuyển động biến đổi đều :

+ Vận tốc: (v=v_0+at);

+ Công thức liên hệ giữa lối đi , tốc độ và gia tốc: (v^2-v_0^2=2as)

+ liên quan quãng đường đi: (s=v_0.t+frac12at^2)

BÀI TẬP.

Tìm lực tính năng (hoặc đúng theo lực): F = m.a

Bài 1: a. Một vật khối lượng 10kg chuyển động dưới tác dụng của lực kéo F = 10N. Tính gia tốc và mang đến biết tính chất của chuyển động .

b. Một vật khối lượng 200g chuyển động với gia tốc 2m/s2. Tìm lực công dụng vào vật.

ĐS: 1m/s2; 0,4N.

Bài 2: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động cấp tốc dần đều và sau khi đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Bỏ qua ma sát , tính lực tác dụng vào vật.

ĐS: 24,5 N.

Bài 3: Một quả bóng có khối lượng 700g vẫn nằm yên ổn trên sảnh cỏ . Sau khi bị đá nó đạt vận tốc 10m/s . Tính lực đá của cầu thủ , biết khoảng thời gian va chạm là 0,02s .

ĐS: 350 N.

Bài 4: Một ô –tô khối lượng 1 tấn sau khoản thời gian khởi hành 10s thì đạt vận tốc 36km/h. Bỏ qua ma sát, tính lực kéo của ô tô.


ĐS: 1 000N .

Bài 5: Một ô –tô có khối lượng 3tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m. Bỏ qua ma sát, tìm:

a. Lực phát động của động cơ xe.

b. Vận tốc và quãng đường xe cộ đi được sau 20s.

ĐS: 1 500N; 10m/s; 100m .

Bài 6: Một xe trọng lượng 1 tấn đang hoạt động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh (thắng lại) . Biết lực hãm là 250N. Tính quãng mặt đường xe còn chạy thêm được đến lúc dừng hẳn.

ĐS: 200m.

Bài 7: Một xe khởi hành với lực phát động là 2 000N , lực cản tác dụng vào xe pháo là 400N , khối lượng của xe pháo là 800kg. Tính quãng đường xe cộ đi được sau khi khởi hành 10s.

ĐS: 100m .

Bài 8: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn vẫn chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh. Sau thời điểm hãm phanh , ô –tô chạy thêm được 50m nữa thì dừng hẳn.Tính: 

a. Lực hãm.

b. Thời gian từ lúc ô – tô hãm phanh đến khi dừng hẳn.

ĐS: 8 000N; 5s .

Bài 9: Một xe có khối lượng 1 tấn sau khoản thời gian khởi hành 10s đạt vận tốc 72km/h. Lực cản của mặt đường tác dụng lên xe là 500N. Tính :


a. Gia tốc của xe.

b. Lực phát động của động cơ.

ĐS:2m/s2; 2 500N.

Bài 10: Một xe cộ có khối lượng 1 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 50m.Tính:

a. Lực phát động của động cơ xe , biết lực cản của mặt đường là 500N.

b. Nếu lực cản của mặt đường không thế đổi, muốn xe chuyển động thẳng đều thì lực phát động là bao nhiêu?

ĐS: 1 500N; 500N .

Bài 11: Một vật có khối lượng 100g bắt đầu chuyển động cấp tốc dần đều và đi được 80cm vào 4s .

a. Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,02N .

b. Sau quãng đường ấy, lực kéo phải bằng từng nào để vật chuyển động thẳng đều?

ĐS: 0,03 N; 0,02 N .

Bài 12: Một lực F không đổi tính năng vào đồ gia dụng trong khoảng thời hạn 0,6s theo phương của gia tốc làm tốc độ của nó đổi khác từ 8m/s còn 5m/s. Sau đó tăng độ to của lực lên gấp rất nhiều lần trong khoảng thời hạn 2,2s cơ mà vẫn không thay đổi hướng của lực. Xác minh vận tốc của trang bị tại thời khắc cuối.


ĐS: – 17m/s.

Bài 13: Một lực F = 5N ở ngang công dụng vào vật trọng lượng m = 10kg đã đứng yên làm vật hoạt động trong 10 s. Làm lơ ma sát.

a. Tính gia tốc của vật.

b. Tìm gia tốc của vật khi lực vừa dứt tác dụng và quãng đường vật đi được trong thời hạn này.

c. Sau 10s lực xong xuôi tác dụng thì đồ vật sẽ hoạt động như cụ nào, giải thích?

ĐS: 0,5m/s2; 5m/s; 25m.

Bài 14: Một vật có cân nặng 500g bắt đầu chuyển động cấp tốc dần mọi dưới công dụng của sức lực kéo 4N, sau 2s đồ đạt vận tốc 4m/s. Tính lực cản chức năng vào vật với quãng đường vật đi được trong thời hạn này.

ĐS: 3N; 4m.

TỔNG HỢP

Bài 1: Một ô –tô khối lượng 2 tấn sẽ chạy với vận tốc thì hãm phanh, xe đi thêm được quãng đường 15m trong 3s thì dừng hẳn. Tính: 

a. (v_0)

b. Lực hãm.

ĐS: 10m/s; 6 666,7N .

Bài 2: Lực F truyền mang lại vật m1 một gia tốc a1 = 2m/s2; truyền đến vật mét vuông gia tốc a2 = 6m/s2. Hỏi nếu lực F truyền đến vật có khối lượng m = m1+ m2 thì gia tốc a của nó là bao nhiêu?


ĐS: 1,5m/s2 .

Bài 3: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2. Ô –tô đó chở hàng thì khởi hành với gia tốc 0,2m/s2. Hãy tính khối lượng của hàng hóa,biết rằng hợp lực tác dụng vào ô –tô trong nhị trường hợp đều bằng nhau.

ĐS: 1 000kg .

Bài 4: Một xe vẫn chạy với vận tốc 1m/s thì tăng tốc sau 2s có vận tốc 3m/s . Sau đó xe pháo tiếp tục chuyển động đều trong thời gian 1s rồi tắt

máy, chuyển động chậm dần đều sau 2s thì dừng hẳn. Biết xe pháo có khối lượng 100kg.

a) Xác định gia tốc của ô –tô trong từng giai đoạn ?

b) Lực cản tác dụng vào xe.

c) Lực kéo của động cơ vào từng giai đoạn.

ĐS: a) 1m/s2; 0; 1,5m/s2

b) 150N; 250N; 150N; 0N .

Bài 5: Một chất điểm có khối lượng10 kg, chuyển động có đồ thị vận tốc như hình vẽ .

a) Tìm gia tốc của chất điểm và lực tác dụng lên chất điểm ứng với nhị giai đoạn.


b) Tìm quãng đường vật đi được từ lúc t = 5s mang lại đến khi vật dừng lại.

ĐS: a) a1 = 0,5m/s2; F1 = 5N; a2 = - 1m/s2; F2 = -10N b) 93,75m.

Bài 6: Một xe pháo lăn khối lượng 50kg, dưới tác dụng của một lực kéo theo phương ngang,

chuyển động ko vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng mất 10s. Nếu chất lên xe pháo một kiện hàng, xe phải mất 20s để đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Bỏ qua ma sát, tìm khối lượng của kiện hàng?

ĐS:150kg .

Bài 7: a) Một lực (overrightarrowF_1) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật vào khoảng thời gian 0,8s làm vận tốc của nó núm đổi từ 0,6 m/s đến 1 m/s . Tìm gia tốc a1 vật thu được trong khoảng thời gian (overrightarrowF_1) tác dụng .

b) Một lực (overrightarrowF_2) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc của nó nạm đổi từ 1 m/s đến 0,2 m/s . Tìm gia tốc a2 vật thu được trong khoảng thời gian (overrightarrowF_2) tác dụng . Vẽ a2 và (overrightarrowF_2).Tính tỷ số: (fracF_1F_2)


ĐỊNH LUẬT III NEWTON

ĐỊNH LUẬT III NEWTON –LỰC VÀ PHẢN LỰC

 

1. Định luật:

 

+ tuyên bố : “ Trong đều trường hợp, khi thiết bị A chức năng lên đồ dùng B một lực , thì thiết bị B cũng tác dụng lại vật A một lực. Nhì lực này còn có : cùng giá , cùng độ lớn nhưng ngược hướng .”

*

 

+ Công thức: (overrightarrowF_A ightarrow B=-overrightarrowF_B ightarrow A)

 

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC ((overrightarrowN)):

 

* lộ diện và mất đi thuộc lúc 

 

* cùng giá, thuộc độ lớn, cơ mà ngược chiều.

* Không cân đối vì chúng đặt lên hai đồ gia dụng khác nhau

Phương pháp

*

* Ta có: (overrightarrowF_A ightarrow B=-overrightarrowF_B ightarrow A ightarrow m_B.overrightarrowa_B=-m_A.overrightarrowa_A) (Leftrightarrow m_B(v_B-v_OB)=-m_A(v_A-v_OA))

* để ý : cho dấu của tốc độ .

Bài 1: Một sợi dây chịu được lực căng tối đa là 100N.

Xem thêm: Giải Nghĩa Ý Nghĩa “ Dĩ Hòa Vi Quý Là Gì ? Giải Thích Câu Nói

a. Một người cột dây vào tường rồi kéo dây với một lực bằng 80N. Hỏi dây bao gồm bị đứt không, giải thích ?Bài 1: Một sợi dây chịu được lực căng tối nhiều là 100N.


b. Hai người cùng kéo hai đầu dây với lực kéo của mỗi người bằng 80N. Hỏi dây bao gồm vị đứt không, giải thích ?

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn đồ lý lớp 10 - xem ngay