Định luật Điện Phân Fraday sẽ cho bạn biết được những nội dung và công thức gì ? Cùng theo dõi bài viết này của chúng tôi để biết thêm những nội dung hữu ích liên quan đến nhé !

Tham khảo bài viết khác: 

Hiện tương điện phân

– Dòng điện trong chất điện phân ngoài tải điện lượng còn tải cả vật chất đi theo. Tuy nhiên thì khi tới điện cực chỉ có electron có thể dịch chuyển tiếp còn vật chất sẽ đọng lại ở điện cực và tạo ra hiện tượng điện phân.

Bạn đang xem: Công thức faraday về hiện tượng điện phân có dạng

Công thức của Định luật Điện Phân Fraday

+) Định luật Fa-ra-day thứ nhất: Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình điện phân đó.

m = k.q

Với k là đương lượng điện hóa chất được giải phóng ở điện cực.

+) Định luật Fa-ra-day thứ hai: Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố sẽ tỉ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 1/F, trong đó F là số Fa-ra-day.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Giá Trị Nhỏ Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Một Biểu Thức

k=1/F.A/n, với F = 96500 (C/mol)

*

– Phát biểu bằng lời: Khối lượng chất giải phóng ở mỗi điện cực tỉ lệ với điện lượng đi qua dung dịch và đương lượng của chất.

– Công thức tính: 

*

– Trong đó:

m: khối lượng chất giải phóng ở điện cực (gam)A: khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cựcn: số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhậnI: cường độ dòng điện (A)t: thời gian điện phân (s)F: hằng số Faraday là điện tích của 1 mol electron hay điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dời trong mạch ở catot hoặc ở anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

Bài tập minh họa cách tính Định luật Điện Phân Fraday

Ví dụ 1: Điện phân 100 ml dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn với cường độ dòng điện I = 1,93A. Dung dịch thu được sau khi điện phân có pH = 12. Biết thể tích dung dịch không đổi, clo không hòa tan trong nước và hiệu suất điện phân 100%. Thời gian tiến hành điện phân là:

A. 50 sB. 60 sC. 100 sD. 200 s

– Hướng dẫn giải:

pH = 12 = 10-2 nOH- = 10-3 M

Tại catot (–) xảy ra phản ứng:

2H2O + 2e → H2 + 2OH-

ne = 10-3 mol

t = 50 s

hoặc mH2 = 10-3 gam

t = 50 s

Đáp án A

Cám ơn bạn đã theo dõi những nội dung trên của chúng tôi, tiếp tục theo dõi những bài viết khác trên trang web của chúng tôi để không bỏ lỡ những kiến thức khác nhé !