*

CH2=CH-CH3Propilen / Propen

Vậy ứng với công thức phân tử C3H6 thì chất có một đồng phân có tên gọi là Propilen.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của c 3 h 6


Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


*

*

Câu 13: Hợp hóa học C3H6 tất cả bao nhiêu công thức cấu trúc dạng mạch vòng?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Các câu hỏi tương tự

Câu 1. Viết công thức cấu tạo của những hợp chất hữu cơ tất cả công thức phân tử: C2H6, C3H6, C4H8.

Câu 2. Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách phân biệt những khí sau: CH4, C2H4, CO2


Câu 3. Viết PTHH biểu diễn phản ứng cho từng thí nghiệm sau:

a. Đốt cháy các thành phần hỗn hợp khí tất cả C2H4,C4H10

b. Dẫn tất cả hổn hợp khí tất cả CH4,C2H4 vào hỗn hợp brom.

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam hợp hóa học hữu cơ A ,thu được 13,2 gam CO2 cùng 5,4 gam H2O .

a. Xác minh công thức phân tử của A, biết phân tử khối của A là 42

b. A có làm mất đi màu dung dịch brom không ? Viết PTHH minh họa(nếu có)

Câu 5. Mang đến 0,56 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) tất cả C2H4, C2H2 tính năng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản bội ứng là 5,6 gam.

a. Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần xác suất thể tích của từng khí trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn 6,72 lit khí C2H2.

a. Viết phương trình bội nghịch ứng xảy ra?

b. Tính trọng lượng CO2 thu được.

c. Cho cục bộ lượng CO2 thu được đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng chất rắn thu được?

(Cho biết C = 12; H = 1; O = 16; Ca=40; Br=80)

Chất hữu cơ A mạch hở, thành phần chủ yếu chứa C, H, O trnong đó oxi chiếm phần 44,44% về khối lượng. Phân tử khối của A là 144 đvC. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thì phần rắn thu được xem như chỉ cất một muối bột B và phần hới đựng hai hóa học hữu cơ C, D trong các số ấy C có chức năng hợp H2 tạo thành rượu.

1. Tìm các công thức kết cấu có thể tất cả của A.

2. Biết rằng hai chất hữu cơ C, D hầu như là rượu. Xác minh công thức cấu tạo của A, B,C, D cùng viết các phương trình phản bội ứng.

Viết phương pháp phân tử của A và công thức cấu trúc của hóa học từ B mang lại F:

a ) A → men co 2 + B b ) B + H 2 CrO 4 → C + H 2 CrO 3 + H 2 O c ) C + Ca ( OH ) 2 → D + H 2 O d ) D → t o CaCO 3 + E e ) E → H 2 SO 4 d F + H 2 O

Viết công thức phân tử của A và công thức cấu tạo của chất từ B cho F. Cho biết thêm hợp chất E bao gồm tỉ khối hơi so cùng với H2 là 29; E tất cả chứa 62% cân nặng cacbon cùng hơp hóa học F gồm công thức phân tử là C9H12


Câu 1. Viết công thức kết cấu của các hợp hóa học hữu cơ gồm công thức phân tử: C2H6, C3H6, C4H8.

Câu 2. Bằng phương thức hóa học, hãy trình bày cách phân biệt những khí sau: CH4, C2H4, CO2

Câu 3. Viết PTHH trình diễn phản ứng cho từng thí nghiệm sau:

a. Đốt cháy tất cả hổn hợp khí tất cả C2H4,C4H10

b. Dẫn tất cả hổn hợp khí tất cả CH4,C2H4 vào dung dịch brom.

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 4,2 gam hợp hóa học hữu cơ A ,thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O .

a. Xác minh công thức phân tử của A, biết phân tử khối của A là 42

b. A có làm mất đi màu hỗn hợp brom không ? Viết PTHH minh họa(nếu có)

Câu 5. Mang lại 0,56 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) tất cả C2H4, C2H2 chức năng hết với dung dịch brom dư, lượng brom vẫn tham gia phản ứng là 5,6 gam.

a. Hãy viết những phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần xác suất thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp ban đầu?

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn 6,72 lit khí C2H2.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Vật Lý 12 Học Kì 1, Bộ 15 Đề Thi Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 12

a. Viết phương trình làm phản ứng xảy ra?

b. Tính cân nặng CO2 thu được.

c. Cho toàn bộ lượng CO2 thu được đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng chất rắn thu được?