Cơ sở tế bào học của hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen là sự việc trao đổi chéo giữa 2 crômatit “không chị em” trong cặp NST tương đồng ở kì đầu sút phân I.

Bạn đang xem: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen


*
*
*
*
*
*
*
*

Ở một chủng loại thực vật, ren A điều khoản thân cao trội hoàn toàn so với gen a khí cụ thân thấp, gene B qui định hoa đỏ trội trọn vẹn so với gene b mức sử dụng hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng chiếm được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho thấy thêm không có đột biến hóa xảy ra. Hai tính trạng này di truyền theo quy biện pháp nào?


Cho cây hoa đỏ quả tròn (P) tự thụ phấn, bạn ta chiếm được đời con gồm tỉ lệ phân ly hình dáng hình là 1530 hoa đỏ, quả tròn : 720 hoa đỏ quả nhiều năm : 721 hoa trắng quả tròn : 30 hoa trắng trái dài. Từ kết quả của phép lai này tóm lại nào được đúc rút ở thế phường là đúng?


Trong quá trình giảm phân, một tế bào sinh tinh ở khung hình có giao diện genAB/ab đã xảy ra hoán vị giữa alen A với a. Cho thấy không bao gồm đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo nên từ quy trình giảm phân của tế bào trên là


Một loại độngvật, biết từng gen phương tiện 1 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai P: ♀(fracABabDd) × ♂(fracaBabDd), nhận được F1 có phong cách hình A-B-dd chiếm xác suất 11,25%. Khoảng các giữa gen A cùng gen B là


Quá trình sút phân ở cơ thể có loại gen $ extAafracBdbD$ xẩy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ tỷ lệ các nhiều loại giao tử hoạn được tạo ra là


Theo lí thuyết, khung người có dạng hình gen (fracABab) giảm phân thông thường tạo giao tử AB chiếm phần tỉ lệ bao nhiêu? hiểu được đã xảy ra hoán vị gene với tần số 20%.


Một cá thể có vẻ bên ngoài gen AB/ab DE/de, biết khoảng cách giữa các gen A cùng gen B là 40cM, D với E là 30cM. Những tế bào sinh tinh của cá thể trên sút phân thông thường hình thành giao tử. Tính theo lý thuyết, trong số các nhiều loại giao tử ra, loại giao tử Ab DE chiếm tỷ lệ:


Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có giao diện gen AB/ab triển khai giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Ví như chỉ có một tế bào xảy ra hoán vị ren thì sẽ tạo nên ra 4 loại giao tử với tỉ lệ thành phần 4:4:1:1.

II. Nếu như chỉ tất cả 2 tế bào xẩy ra hoán vị gen thì các loại giao tử Ab chiếm 10%.

III. Nếu chỉ gồm 3 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo nên ra 4 loại giao tử với tỉ lệ thành phần 7:7:3:3.

IV. Nếu như cả 5 tế bào đều xảy ra hoán vị ren thì loại giao tử aB chiếm phần 25%.


Ở loài ruồi giấm, alen A pháp luật thân xám, alen a giải pháp thân đen; alen B vẻ ngoài cánh dài, alen b biện pháp cánh cụt. Biết rằng chỉ xẩy ra hoán vị ren ở giới cái. Theo lí thuyết, trong những phép lai sau đây, bao gồm bao nhiêu phép lai đến đời con gồm 3 nhiều loại kiểu hình?


*

Một cá thể có giao diện gen gồm hai cặp alen dị hợp nằm bên trên một cặp NST tương đồng, trội lặn hoàn toàn, đem thành viên trên lai phân tích biết tần số hoán vị ren là 25%, sống đời nhỏ thu được những kiểu hình với tỉ lệ thành phần bao nhiêu?


Giả sử các gen L với M ở trên và một nhiễm nhan sắc thể nhưng cách nhau 100 1-1 vị bản đồ. Phần trăm con lai$fracLmlm$ từphép lai $fracLMlm imes fraclmlm$ là bao nhiêu?


Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội trọn vẹn so với a chế độ thân thấp, alen B hình thức hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với b luật hoa vàng. Cho thành viên có kiểu dáng gen Ab/aB từ bỏ thụ phấn. Biết trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, hoán vị ren đã xảy ra trong quy trình hình thành hạt phấn cùng noãn cùng với tần số đều bởi 20%. Xác định tỉ lệ nhiều loại kiểu ren Ab/aB thu được nghỉ ngơi F1 ?


Hai gene A và b cùng nằm trên một nhiễm sắc đẹp thể tại phần cách nhau 40cM. Biết từng cặp gen điều khoản một cặp tính trạng cùng trội hoàn toàn. Chất nhận được lai $frac extAb extaB imes frac extAb extab$, theo lý thuyết, hình trạng hình có cả nhị tính trạng trội (A-B-) ở đời bé chiếm tỉ lệ


Ở một loài thực vật, alen A (thân cao) trội trọn vẹn so cùng với alen a (thân thấp); alen B (hoa đỏ) trội trọn vẹn so với alen b (hoa trắng). Cho 1 cây thân cao, hoa đỏ (P) lai với cây thân cao, hoa white thu được bé lai F1 có 4 một số loại kiểu hình, trong đó có 30% cây cao, hoa trắng. Cho những cây cao, hoa white này từ thụ phấn chiếm được F2 có tỉ lệ dạng hình hình nào sau đây? Biết không tồn tại đột thay đổi xảy ra.


Cho biết mỗi gen khí cụ tình trạng, những alen trội là trội trả toàn, quá trình giảm phân không xẩy ra đột vươn lên là nhưng xẩy ra hoán vị gen ở hai giới cùng với tần số như nhau.Tiến hành phép lai p $P:fracABabDd imes fracABabDd$, vào tổng số thành viên thu được ở F1, số thành viên có dạng hình hình trội về ba tính trang trên chiếm phần tỉ lệ 50.73%. Theo lý thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình lặn về 1 trong những ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ:


Ở một chủng loại thực vật, alen A luật pháp quả tròn trội hoàn toàn so cùng với alen aquy định trái dài; alen B mức sử dụng quả chín nhanh chóng trội trọn vẹn so với alen b lý lẽ quả chínmuộn. Lai cây trái tròn chín nhanh chóng với cây quả nhiều năm chín muộn (P) chiếm được F1gồm 85 cây quảtròn, chín muộn; 84 cây quả dài chín sớm; 23 cây trái tròn chín sớm; 22 cây quả lâu năm chín muộn.Biết rằng không xẩy ra đột biến P có thể có phong cách gen như thế nào sau đây?


cho thấy thêm mỗi tính trạng bởi một cặp gen quy định. Người ta tiến hành trường đoản cú thụ phấn cây dị vừa lòng về nhì cặp gen tất cả kiểu hình cây cao, hạt trong. Ở đời con thu được 542 cây cao, hạt vào : 209 cây cao, hạt đục : 212 cây lùn, hạt vào : 41 cây lùn, hạt đục. Biết rằng mọi tình tiết của quy trình sinh noãn và sinh hạt phấn phần nhiều giống nhau. Phong cách gen của cây dị hợp rước tự thụ phấn cùng tần số hoán vị gene (f) là:


Ở lúa, ren A công cụ hạt gạo đục trội trọn vẹn so với alen a điều khoản hạt gạo trong, alen B phương tiện chín mau chóng trội trọn vẹn so cùng với alen b công cụ chín muộn. Mang đến cây dị phù hợp tử về 2 cặp ren trên trường đoản cú thụ phấn (P), thu được F1 bao gồm 4 các loại kiểu hình, trong số đó cây hạt trong, chín muộn chỉ chiếm tỉ lệ 9%. Phát biểu nào sau đây đúng?


Ở một chủng loại thực vật, xét một thành viên có hình dáng gen $ extAaBbfracDEde$. Tín đồ ta triển khai thu phân tử phấn của cây này rồi nuôi cấy trong đk thí nghiệm, tiếp đến gây lưỡng bội trở thành công cục bộ các phân tử phấn. Mang lại rằng quá trình phát sinh hạt phấn đã xảy ra hoán vị gene giữa các alen D cùng d cùng với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ mẫu thuần thu được từ quy trình nuôi cấy hạt phấn nói bên trên là:


Ở con ruồi giấm, khi lai (P) hai cái thuần chủng không giống nhau bởi cặp các tính trạng tương bội phản được F1 hàng loạt thân xám, cánh dài. đến F1 giao phối thoải mái thu được F2 gồm kiểu hình phân li theo tỉ trọng 67,5% thân xám, cánh lâu năm : 17,5% thân đen, cánh ngắn : 7,5% thân xám, cánh ngắn : 7,5% thân đen, cánh dài. Cho biết thêm mỗi tính trạng do 1 gen qui định. Giả dụ cho con cháu F1 lai với bé đực tất cả kiểu hình thân xám, cánh ngắn sống F2 thì một số loại kiểu hình thân xám, cánh lâu năm ở đời bé chiếm tỉ lệ:


Ở một loại thực vật, tính trạng chiều cao là vị một cặp gene quy định, tính trạng mẫu mã quả vày một cặp gene khác quy định. đến cây thân cao, quả nhiều năm thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P) thu được F1 100% thân cao trái tròn. Cho các cây F1 từ thụ phấn, thu được F2 có 4 một số loại kiểu hình, trong đó cây thân cao quả tròn chiếm tỷ lệ 50,64%. Hiểu được trong quá trình phát sinh giao tử đực và dòng đều xảy ra hoán vị gene với tần số như nhau. Trong các tóm lại sau, tóm lại nào đúng cùng với phép lai trên ?

(1) F2 tất cả 10 nhiều loại kiểu gen

(2) F2 bao gồm 4 loại kiểu gene cùng quy định kiểu hình mang trong mình một tính trạng trội và một tính trạng lặn

(3) Ở F2, số thành viên có phong cách gen không giống với kiểu gen F1 chiếm xác suất 64,72%

(4) F1 xẩy ra hoán vị gene với tần số 8%

(5) Ở F2 , số thành viên có thứ hạng hình thân thấp, quả tròn chiếm phần trăm 24,84%


Ở con ruồi giấm, khi nghiên cứu và phân tích về màu cánh người thực hiện các phép lai sau:- Phép lai máy nhất: phường đực cánh xám × chiếc cánh xám → F1 chiếm được tỉ lệ 2 ruồi chiếc cánh xám: 1 ruồi đực cánh xám: 1 ruồi đực cánh trắng.- Phép lai vật dụng hai: phường đực cánh đỏ × mẫu cánh xám → F1 thu được tỉ lệ 1 ruồi mẫu cánh đỏ: 1 ruồi loại cánh xám: 1 loài ruồi đực cánh xám: 1 ruồi đực cánh trắng.- Phép lai máy ba: phường đực cánh đỏ × loại cánh đỏ → F1 thu được tỉ lệ 2 ruồi mẫu cánh đỏ: 1 ruồi đực cánh đỏ: 1 ruồi đực cánh trắng.Biết màu cánh của ruồi vì một gene quy định, không xảy ra đột biến. Theo kết quả mày bao gồm bao nhiêu kết luận sau đây đúng? I. Tính trạng màu cánh di truyền links với giới tính. II. Tính trạng cánh đỏ cùng cánh xám trội trọn vẹn so với tính trạng cánh trắng. III. Rước ruồi loại đời p ở phép lai đồ vật hai lai với con ruồi đực sinh hoạt phép lai đầu tiên sẽ đến tỉ lệ đời nhỏ 2 dòng cánh xám: 1 đực cánh xám: 1 đực cánh trắng. IV. Lấy ruồi cái đời phường ở phép lai máy hai lai với con ruồi đực ngơi nghỉ phép lai thứ tía sẽ mang lại tỉ lệ đời con 50% cánh xám: 25% cánh đỏ: 25% cánh trắng.


Đề thi thpt QG – 2021, mã đề 206

Quá trình sút phân ở khung hình có đẳng cấp gen (fracAbaB) đã xẩy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng thể giao tử được chế tạo ra, tần số thiến gen được xem bằng tổng tỉ lệ % của 2 các loại giao tử như thế nào sau đây?


Ở một loài rượu cồn vật, mỗi cặp tính trạng color thân với màu đôi mắt đều vì chưng một cặp gene quy định. Cho nhỏ đực (XY) thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cháu (XX) thân xám, đôi mắt đỏ thuần chủng được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Mang đến F1 giao hợp với nhau, đời F1 có 50% con mẫu thân xám, đôi mắt đỏ: 20% nhỏ đực thân xám, đôi mắt đỏ: 20% nhỏ đực thân đen, mắt trắng: 5% con đực thân xám, đôi mắt trắng: 5% nhỏ đực thân đen, mắt đỏ. Tần số hoán vị gen ở thành viên cái F1 là


Phép lai P: (fracAbaB imes fracAbaB) thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có buổi tối đa từng nào loại hình trạng gen?


cho phép lai (AafracBDbd imes AafracBdbd) nhận được F1. Cho biết thêm mỗi gen dụng cụ một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và xẩy ra hoán vị gene với tần số 40%. Theo lí thuyết nghỉ ngơi F1, số thành viên dị hòa hợp 3 cặp gen chiếm phần tỉ lệ


Xét 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có thứ hạng gen (fracABabfracDedE) sút phân chế tác giao tử. Cho thấy có 1 tế bào xẩy ra hoán vị gen ở 1 cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số nhiều loại giao tử tối đa được tạo ra là


Trong quy trình giảm phân của tư tế bào sinh tinh gồm kiểu gene (fracABabfracDedE) đều xảy ra hoán vị gen thì số các loại tinh trùng hoàn toàn có thể tạo ra và tỉ lệ các loại tinh trùng đó hoàn toàn có thể là

I. 4 một số loại tinh trùng cùng với tỉ lệ: 1:1:1:1.

II. 8 một số loại tinh trùng với tỉ lệ: 3:3:3:3:1:1:1:1.

III. 2 một số loại tinh trùng với tỉ lệ: 1:1.

IV. 12 các loại tinh trùng với tỉ lệ: 1:1:1:1:1:1:1:1:2:2:2:2.

Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu trường hòa hợp ở trên hoàn toàn có thể xảy ra?


Ở ruồi giấm, mỗi gen khí cụ một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. được cho phép lai: P: ♀(fracABabDd imes ) ♂(fracAbaBDd), tần số thiến gen bằng 32%. Theo lí thuyết, ở đời con có:


Cơ thể thực vật có bộ NST 2n = 14, trên từng cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Trả sử quy trình giảm phân ở cơ thể này đã xẩy ra hoán vị gen ở tất cả các cặp NST nhưng ở mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất tại 1 cặp NST tại những gen vẫn xét. Theo lí thuyết, số giao tử tối đa về những gen đang rất được xét tạo thành là:


Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen phương tiện hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai thân hai cây dị phù hợp hai cặp gen (P) tạo thành F1 bao gồm tỉ lệ hình dáng hình chứa hai tính trạng trội là 50%; tỉ lệ phong cách gen đựng một alen trội là 16%. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng?

I. F1 bao gồm tỉ lệ phong cách gen chứa bố alen trội là 8%.

II. F1 tất cả tỉ lệ mẫu mã hình chứa ít nhất một tính trạng lặn là 50%.

III. F1 tất cả tỉ lệ dạng hình gen đồng hợp là 34%.

IV. Quy trình giảm phân của 1 trong hai cây ở phường đã xẩy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân nặng giữa nhì trong bốn crômatit của cặp NST kép tương đương chứa hai gene trên.

Xem thêm: Khi Nói Về Sóng Cơ, Phát Biều Nào Sai Là Quá Trình Truyền Sóng Là :


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.