Liên kết hóa học là gì?

Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để chế tạo thành phân tử hay tinh thể. Khi chế tạo thành link hóa học, các nguyên tử thường có xu thế đạt tới thông số kỹ thuật e chắc chắn của khí hiếm với 8e (của He là 2e) ở lớp ngoài cùng.

Bạn đang xem: Có mấy loại liên kết hóa học

*

Các loại liên kết hóa học

LIÊN KẾT ION

1. Quan niệm và phân các loại ion

– Ion là nguyên tử hoặc đội nguyên tử với điện tích.

– Phân một số loại ion:

+ Theo năng lượng điện tích: ion dương (cation) cùng ion âm (cation).

+ Theo số nguyên tử làm cho ion: ion solo nguyên tử (chỉ có 1 nguyên tử) với ion đa nguyên tử (do những nguyên tử tạo nên nên).

2. Sự xuất hiện ion từ bỏ nguyên tử

– Nguyên tử có xu hướng nhường hoặc nhấn e để đạt đến cấu hình e bền chắc của khí hãn hữu (có 8e ở phần ngoài cùng).

– Phi kim A đội nA:

A + (8 – n)e → An-8

– sắt kẽm kim loại M nhóm nA:

M → Mn+ + ne.

3. Links ion

Là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa những ion với điện tích trái dấu.

4. đặc thù chung của hợp hóa học ion

– Ở điều kiện thường, các hợp chất ion thường xuyên tồn tại sinh hoạt dạng tinh thể, bao gồm tính bền vững, thông thường có nhiệt độ nóng chảy và ánh sáng sôi khá cao.

– những hợp hóa học ion hay tan các trong nước. Lúc nóng rã hoặc khi tổ hợp trong nước có tác dụng dẫn điện.


*

Phân tử muối ăn uống (NaCl) bao gồm chứa link ion


LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Tư tưởng và phân loại

– links cộng hóa trị là link được tạo cho giữa 2 nguyên tử bởi 1 hoặc những cặp e chung.

– links cộng hóa trị gồm 2 loại:

+ link cộng hóa trị bao gồm cực (liên kết cộng hóa trị phân cực): cặp e phổ biến bị hút lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.


*

Liên kết cùng hóa trị phân cực trong phân tử SO2


+ links cộng hóa trị không cực (liên kết cộng hóa trị không phân cực): cặp e chung không biến thành hút lệch về phía nguyên tử nào.


*

Phân tử N2 chứa link cộng hóa trị ko phân cực


2. Đặc điểm của hợp chất cộng hóa trị

– những phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị rất có thể tồn tại ở thể rắn, lỏng hoặc khí.

– các chất tất cả cực tan những trong dung môi tất cả cực. đa số các chất không cực tan trong dung môi ko cực.

Xem thêm: Golden Flower Veggie - Veggie Garden Delivery & Takeout

– các chất chỉ chứa links cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở phần đa trạng thái.

3. Mối quan hệ giữa hiệu độ âm năng lượng điện và link hóa học

Giả sử hiệu độ âm điện của 2 yếu tắc tham gia link là Δ (lấy giá trị đại số). Dựa vào Δ hoàn toàn có thể xác định được loại liên kết theo bảng sau: