- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập phù hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: sản phẩm tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết đến 2, mang lại 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết đến 3, cho 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một vài ra quá số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung bự nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Sách giải toán 6 bài xích 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nguyên tố khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 14 trang 46
: trong các số 7, 8, 9, số như thế nào là số nguyên tố, số như thế nào là hợp số ? vì sao ?

Lời giải

– Số 7 là số nguyên tố bởi 7 là số từ nhiên to hơn 1 và tất cả hai ước là một và chính nó

– Số 8 là thích hợp số vị 8 là số từ bỏ nhiên lớn hơn 1 và có không ít hơn hai mong đó là 1; 2; 4; 8

– số 9 là đúng theo số vì chưng 9 là số từ bỏ nhiên to hơn 1 và có tương đối nhiều hai mong là 1; 3; 9

Bài 115 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): những số sau là số nguyên tố hay phù hợp số?

312; 213; 435; 417; 3311; 67

Lời giải:

*Phương pháp kiểm tra một số a là số nguyên tố: chia lần lượt a cho các số thành phần (2; 3; 5; 7; 11; 13; …) mà lại bình phương không vượt vượt a

– 312 chia hết mang đến 2 nên không phải số nguyên tố.

– 213 gồm 2 + 1 + 3 = 6 đề xuất chia hết mang đến 3. Vì thế 213 chưa phải số nguyên tố.

– 435 phân tách hết mang lại 5 nên chưa hẳn số nguyên tố.

– 3311 phân tách hết mang lại 11 nên chưa phải số nguyên tố.

– 67 không phân chia hết cho 2; 3; 5; 7 buộc phải 67 là số nguyên tố. (chỉ chia đến 7 vì những số yếu tố khác to hơn 7 thì bình phương của chúng lớn hơn 67).

Bài 116 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): Gọi p là tập hơp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào ô trống mang đến đúng:
Bạn đang xem: Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng a1

*

*

Ta có:

83 không phân chia hết đến 2; 3; 5; 7 buộc phải 83 là số nguyên tố. Cho nên 83 ∈ p.

91 phân chia hết đến 7 buộc phải 91 chưa phải số nguyên tố. Cho nên vì vậy 91 ∉ phường

15 là số tự nhiên nên 15 ∈ N.

Các số nguyên tố gần như là số tự nhiên nên p. ⊂ N.

Bài 117 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1)
: sử dụng bảng nguyên tố nghỉ ngơi cuối sách tìm những số nguyên tố trong số số sau:

117; 131; 313; 469; 647

Lời giải:

Tra bảng số nhân tố trang 128 SGK Toán 6 tập 1, ta được:

– những số 131; 313; 647 là số nguyên tố.Bạn đang xem: tất cả bao nhiêu số nguyên tố gồm dạng a1

Bạn vẫn xem: gồm bao nhiêu số nguyên tố có dạng a1Bài 118 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): Tổng (hiệu) sau là số nhân tố hay vừa lòng số?

a) 3.4.5 + 6.7 ; b) 7.9.11.13 – 2.3.4.7

c) 3.5.7 + 11.13.17 ; d) 16 354 + 67 541

Lời giải:

a) Ta bao gồm : (3.4.5) ⋮ 2 (vì 3.4.5 = 3.2.2.5 chia hết cho 2).

6.7 ⋮ 2 (vì 6.7 = 2.3.7 phân tách hết cho 2).

Do kia 3.4.5 + 6.7 ⋮ 2 phải 3.4.5 + 6.7 là hòa hợp số.

b) 7.9.11.13 ⋮ 7 và 2.3.4.7 ⋮ 7 ⇒ (7.9.11.13 – 2.3.4.7) ⋮ 7.

Vậy (7.9.11.13 – 2.3.4.7) là hợp số.

c) 3.5.7 + 11.13.17 = 2536 ⋮ 2 nên 2536 là vừa lòng số xuất xắc 3.5.7 + 11.13.17 là vừa lòng số.

d) 16354 + 67541 = 83895 tận cùng bởi 5 phải chia hết đến 5. Vì thế 16354 + 67541 là vừa lòng số.

Bài 119 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): nắm chữ số vào dấu * sẽ được hợp số: ;

Lời giải:

Tra bảng các số yếu tố ta bao gồm 11, 13, 17, 19, 31, 37 là những số nguyên tố.

– các hợp số gồm dạng là 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18.

– những hợp số bao gồm dạng là: 30; 32; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 38 ; 39.

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 120 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): vậy chữ số vào vết * để được các số nguyên tố:


*

Lời giải:

Tra bảng số nguyên tố những số nhị chữ số có hàng chục bằng 5 và bởi 9 ta tất cả :

– 53 ; 59 là các số nguyên tố.

– 97 là số thành phần .

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 121 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): a) tìm kiếm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố.

Lời giải:

a) Ta tất cả 3.k ⋮ 3 với tất cả số tự nhiên và thoải mái k.

Số thành phần là số từ nhiên to hơn 1 chỉ chia hết cho 1 và bao gồm nó.

3.k là số thành phần chỉ lúc 3.k = 3 giỏi k = 1.

Thử lại : 3.1 = 3 là số nguyên tố.

b) 7.k ⋮ 7 với đa số số tự nhiên k.

7.k là số nguyên tố lúc 7.k chỉ phân tách hết cho 1 và thiết yếu nó có nghĩa là 7.k = 7 giỏi k = 1.

Thử lại 7.1 = 7 là số nguyên tố.

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 122 (trang 47 sgk Toán 6 Tập 1): Điền lốt “X” vào ô đam mê hợp:
Câu Đúng Sai
a) tất cả hai số tự nhiên liên tục đều là số nguyên tố.
b) Có tía số lẻ thường xuyên đều là số nguyên tố.
c) phần nhiều số nguyên tố phần đa là số lẻ.
d) hầu hết số nguyên tố đều sở hữu chữ số tận cùng là 1 trong trong những chữ số 1, 3, 5, 7, 9.

Lời giải:

a) Đúng. 2 và 3 là nhì số từ bỏ nhiên tiếp tục và đông đảo là số nguyên tố.

b) Đúng. 3; 5; 7 là ba số lẻ tiếp tục và những là số nguyên tố.

c) không đúng vì gồm số 2 là số nhân tố chẵn.

d) Sai vị 2 là số nguyên tố cùng không tận cùng bằng các chữ số trên.

Vậy ta tất cả bảng sau:

Câu Đúng Sai
a) X
b) X
c) X
d) X

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 123 (trang 48 sgk Toán 6 Tập 1): Điền vào bảng sau hồ hết số nguyên tố phường mà bình phương của nó không vượt quá a có nghĩa là p2 ≤ a:
a 29 67 49 127 173 253
p 2, 3, 5

Lời giải:

Ta ghi nhớ lại một số công dụng ở bài bác tập 57:

22 = 4; 32 = 9; 52 = 25; 72 = 49; 112 = 121; 132 = 169; 172 = 289.

Do đó ta bao gồm bảng sau:

a 29 67 49 127 173 253
p 2, 3, 5 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7, 11 2, 3, 5, 7, 11, 13 2, 3, 5, 7, 11, 13

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 124 (trang 48 sgk Toán 6 Tập 1): sản phẩm bay tất cả động cơ thành lập năm nào?

Máy bay tất cả động cơ thành lập năm

*

, vào đó:

a là số bao gồm đúng một ước;

b là phù hợp số lẻ nhỏ dại nhất;

c chưa phải là số nguyên tố, không hẳn là hợp số và c không giống 1;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ tuổi nhất.


*Xem thêm: Ngày Trời Mưa Là Ngày Buồn Nhất Chính Là Ngày Trời Đổ Mưa Tầm Tã

Hình 22

Lời giải:

Số có đúng một cầu là hàng đầu nên a = 1.

Hợp số lẻ nhỏ nhất là số 9 (Các số lẻ nhỏ hơn 9 khác 1: 3, 5, 7 hầu hết là số nguyên tố) đề nghị b = 9.

Số tự nhiên và thoải mái không nên số yếu tắc cũng không phải hợp số là 0 cùng 1.

Mà c ≠ 1 phải c = 0.

Số yếu tố lẻ bé dại nhất là số 3 đề nghị d = 3.

Vậy vật dụng bay bao gồm động cơ thành lập và hoạt động năm 1903.

- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập đúng theo conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: máy tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết mang lại 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết mang lại 3, cho 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước phổ biến và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung mập nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập) siêng mục: