tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Chỉ ra câu sai.

Bạn đang xem: Chuyển động tròn đều không có đặc điểm nào

Chuyển động tròn đông đảo có đặc điểm sau:

A. Quỹ đạo là mặt đường tròn.

B. Vectơ vận tốc không đổi.

C. Tốc độ góc không đổi.

D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm.


Câu nào sai ?

Vectơ gia tốc hướng trung tâm trong chuyển động tròn đều

A. để vào vật chuyển động tròn.

B. Luôn luôn hướng vào vai trung phong của quỹ đạo tròn.

C. Có độ mập không đổi.

D. Có phương với chiều không đổi.


Câu nào sai ?

Chuyển rượu cồn tròn các có

A. Tiến trình là đường tròn.

B. Vận tốc dài không đổi.

C. Vận tốc góc ko đổi.

D. Vectơ tốc độ không đổi.


chuyển động tròn phần nhiều là siêng động bao gồm quỹ đạo là 1 trong những đường tròn và:

A. Vecto tốc độ không đổi 

B. Gia tốc hướng tâm trở nên thiên rất nhiều đặn

C. Vecto gia tốc biến thiên một cách đều đặn

D. Gia tốc hướng tâm bao gồm độ khủng không đổi


Câu 17:Trong hoạt động tròn mọi vectơ vận tốc có: A.Phương không đổi và luôn luôn vuông góc với nửa đường kính quỹ đạo. B.Có độ lớn đổi khác và có phương tiếp đường với quỹ đạo. C.Có độ mập không thay đổi và bao gồm phương luôn trùng cùng với tiếp con đường của hành trình tại mỗi điểm. D.Có độ lớn không thay đổi và gồm phương luôn luôn trùng với bán kính của tiến trình tại từng điểm.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Sự Bắt Gặp Con Số 999 Nghĩa Là Gì ❤️️Giải Mã Tứ Quý 9999


Câu 17:Trong hoạt động tròn hầu hết vectơ gia tốc có:A. Phương không đổi và luôn vuông góc với bán kính quỹ đạo.B. Có độ lớn chuyển đổi và bao gồm phương luôn luôn tiếp tuyến với quỹ đạo.C. Bao gồm độ phệ không đổi và bao gồm phương luôn trùng với tiếp con đường của quỹ đạo tại mỗi điểm.D. Gồm độ khủng không đổi và có phương trình luôn luôn trùng với bán kính quỹ đạo tại từng điểm.


Câu 2. Lựa chọn phát biểu không nên về tốc độ của chuyển động thẳng thay đổi đều.

A. Những véctơ tốc độ và gia tốc đều sở hữu phương của mặt đường thẳng quỹ đạo

B. Véctơ gia tốc luôn luôn không thay đổi cả phương chiều với độ to

C. Vận tốc luôn luôn cùng chiều với chiều vận động còn vận tốc thì ngược chiều gửi động

D. Tốc độ tức thời luôn bằng vận tốc trung bình trong phần lớn khoảng thời hạn

Câu 3 chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều

A. Vận tốc và gia tốc luôn luôn cùng phương cùng ngược chiều nhau

B. Gia tốc luôn luôn âm và bao gồm độ mập không thay đổi

C. Đồ thị tọa độ theo thời hạn là một mặt đường thẳng đi xuống

D. Độ thị vận tốc theo thời gian là một parabol con quay xuống

Câu 4. Trong số phát biểu sau đây về vận tốc và gia tốc của hoạt động thẳng biến hóa đều ,phát biểu nào sai ?

A. Công thức gia tốc tại thời khắc t

*
=v0 +at

B.Vận tốc thuở đầu v0 và vận tốc a cùng dấu thì vận động là nhanh dần gần như

C. Ví như v0 với a trái dấu thì vận động chậm dần phần nhiều

D. Trong chuyển động thẳng nhanh dần rất nhiều ,gia tốc a và gia tốc tức thời v luôn luôn trái vết nhau