Để giúp chúng ta học sinh lớp 10 học tập tốt hơn môn đồ vật lý, Gia Sư toàn cầu đã tổng phù hợp bộ thắc mắc trắc nghiệm kèm theo lời giải sẽ giúp chúng ta học sinh giải bài xích tập vật dụng lý 10 một hiệu quả hơn. Mời chúng ta học sinh và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Chuyển động có động lượng không đổi là


Trắc nghiệm đồ vật lý 10 chương 4: Định dụng cụ bảo toàn cồn lượng

Câu 1: Hình nào biểu diễn đúng quan lại hệ giữa v→ và p→ của một chất điểm?

*

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.

C. Động lượng của một vật có đối kháng vị của năng lượng.

D. Động lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 3: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng?

A. 9 kg.m/s.

B. 2,5 kg.m/s.

C. 6 kg.m/s.

D. 4,5 kg.m/s.

Câu 4: vào quá trình nào sau đây, động lượng của vật không cố kỉnh đổi?


A. Vật chuyển động tròn đều.

B. Vật được ném ngang.

C. Vật đang rơi tự do.

D. Vật chuyển động thẳng đều.

Câu 5: Chất điểm M chuyển động ko vận tốc đầu dưới tác dụng của lực ko đổi F→. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là?

*

Câu 6: Một chất điểm chuyển động ko vận tốc đầu dưới tác dụng của lực ko đổi F = 0,1 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là?

A. 30 kg.m/s.

B. 3 kg.m/s.

C. 0,3 kg.m/s.

D. 0,03 kg.m/s.

Câu 7: trên hình 23.2 là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1 = 1s và thời điểm t2 = 5 s lần lượt bằng?

*

A. P1 = 4 kg.m/s và p2 = 0.

B. P1 = 0 và p2 = 0.

C. P1 = 0 và p2 = – 4 kg.m/s.

D. P1 = 4 kg.m/s và p2 = – 4 kg.m/s.

Câu 8: Một vật 3 kilogam rơi tự do rơi xuống đất vào khoảng thời gian 2s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là (lấy g = 9,8 m/s2)?

A. 60 kg.m/s.

B. 61,5 kg.m/s.

C. 57,5 kg.m/s.

D. 58,8 kg.m/s.

Câu 9: Một quả bóng khối lượng 250 g cất cánh tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1 = 5 m/s và bật ngược trở lại với tốc độ v2 = 3 m/s. Động lượng của vật đã rứa đổi một lượng bằng?

A. 2 kg.m/s.

B. 5 kg.m/s.

C. 1,25 kg.m/s.

D. 0,75 kg.m/s.

Câu 10: Một vật khối lượng 1 kg chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượng của vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằng?

A. Trăng tròn kg.m/s.

B. 0 kg.m/s.

C. 10√2 kg.m/s.

D. 5√2 kg.m/s.

Câu 11: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg vẫn nằm yên thì được đá mang lại nó chuyển động vói vận tốc 30 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng?

A. 12 N.s.

B. 13 N.s.

C. 15 N.s.

D. 16 N.s.

Câu 12: Viên đạn khối lượng 10 g đang cất cánh với vận tốc 600 m/s thì gặp một cánh cửa thép. Đạn xuyên qua cửa trong thời gian 0,001 s. Sau khi xuyên thẳng qua tường vận tốc của đạn còn 300 m/s. Lực cản trung bình của cửa tác dụng lên đạn có độ lớn bằng?

A. 3000 N.

B. 900 N.

C. 9000 N.

D. 30000 N.

Câu 13: Hệ gồm nhì vật 1 và 2 có khối lượng và tốc độ lần lượt là 1 kg; 3 m/s và 1,5 kg; 2 m/s. Biết nhị vật chuyển động theo hướng ngược nhau. Tổng động lượng của hệ này là?

A. 6 kg.m/s.

B. 0 kg.m/s.

C. 3 kg.m/s.

D. 4,5 kg.m/s.

Câu 14: Hệ gồm nhì vật có động lượng là p1 = 6 kg.m/s và p2 = 8 kg.m/s. Động lượng tổng cộng của hệ phường = 10 kg.m/s nếu:

*

Câu 15: Phát biểu nào tiếp sau đây là sai? vào một hệ kín?

A. Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau.

B. Các nội lực từng song một trực đối.

C. Không có ngoại lực tác dụng lên các vật vào hệ.

D. Nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.

Câu 16: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm vứi một vật có khối lượng 2m sẽ đứng yên. Coi va chạm giữa nhị vật là mềm. Sau va chạm, nhì vật dính nhau và chuyển động với cùng vận tốc?

A. 2 m/s.

B. 1 m/s.

C. 3 m/s.

D. 4 m/s.

Câu 17: Một viên đạn đang cất cánh với vận tốc 10 m/s thì nổ thành nhì mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm 60% khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng cũa với vận tốc 25 m/s. Tốc độ và hướng chuyển động của mảnh thứ nhì là?

A. 12,5 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.

B. 12,5 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.

C. 6,25 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.

D. 6,25 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.

Câu 18: Một viên đạn pháo khối lượng m1 = 10 kg cất cánh ngang với vận tốc v1 = 500 m/s dọc theo đường sắt và cắm vào toa xe pháo chở cát có khối lượng m2 = 1 tấn, vẫn chuyển động cùng chiều với vận tốc v2 = 36 km/h. Vận tốc của toa xe pháo ngay sau thời điểm trúng đạn là?

A. 4,95 m/s.

B. 15 m/s.

C. 14,85 m/s.

D. 4,5 m/s.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

C

B

D

B

C

A

D

A

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

Đáp án

C

A

B

D

D

B

B

C

Câu 1: C

p→ cùng hướng vsv→.

Câu 4: D

Động lượng của một vật ko đổi nếu v→ ko đổi.

Câu 5: B

Do vật chuyển động ko vận tốc đầu buộc phải Δp→ = p→ – 0 = p→.

Câu 7: A

Thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 3 s, vật chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 4/3 m/s. Từ thời điểm t = 3 s vật không chuyển động.

Tại thời điểm t1 = 1 s ⇒ p1 = mv1 = 4 kg.m/s.

Tại thời điểm t2 = 5 s ⇒ p2 = mv2 = 0 kg.m/s.

Xem thêm: Thuốc Thử Của Axit Clohidric Và Muối Clorua Là Gì? Thuốc Thử Của Axit Clohidric Và Muối Clorua Là

Câu 8: D

Xung lượng của trọng lực bằng độ biến thiên động lượng của vật

Δp = mgt = 58,8 kg.m/s.

Câu 9: A

*

Câu 10: C

Khi chất điểm chuyển động bên trên đường tròn thì vectơ vận tốc tại mỗi vị trí có phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì góc quay của bán kính là?