Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài tập chất hóa học lớp 9Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập Chuỗi bội phản ứng chất hóa học vô cơ có lời giải - chất hóa học lớp 9
Trang trước
Trang sau

Bài tập Chuỗi phản bội ứng chất hóa học vô cơ có lời giải

Tài liệu bài tập Chuỗi bội nghịch ứng hóa học vô cơ có giải thuật Hóa học lớp 9 với rất đầy đủ đủ cách thức giải chi tiết, những bài tập trường đoản cú luyện đa dạng và phong phú ở nhiều mức độ giúp cho bạn biết bí quyết giải những dạng bài xích tập môn hóa học lớp 9 từ đó ôn tập và đạt điểm trên cao trong bài thi môn chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ lớp 9

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ – LỚP 9

I – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Để làm cho một bí quyết thuần thục những bài toán tương quan đến chuỗi bội nghịch ứng trong hóa học vô cơ, học viên cần:

+ cố kỉnh chắc những kiến thức về đặc điểm hóa học của những đơn chất và hợp hóa học vô cơ như: oxit, axit, bazơ, muối, kim loại và phi kim. 

+ cầm cố vững phương pháp điều chế những loại hợp chất vô cơ.

+ nắm vững mối quan hệ giữa những hợp chất vô cơ như:

*

II – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học đến mỗi chuyển đổi sau:

*

Hướng dẫn giải: 

*

(3) SO2 + H2O ⇆ H2SO3

(4) H2SO3 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + 2H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

(6) SO2 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + H2O

Học sinh viết phương trình hóa học khác, nhưng lại vẫn minh họa đúng chuỗi làm phản ứng vẫn được.

Ví dụ 2: Cho sơ vật phản ứng:

X

*
sắt
*
 Y 

*
 Z  Fe(OH)3  G

Biết: X + H2SO4 loãng Y + G + H2O

Viết các phương trình chất hóa học minh họa sơ đồ vật phản ứng trên.

Hướng dẫn giải: 

Xác định các chất:

*

X + H2SO4 → Y + G + H2O

Vậy X là Fe3O4 ; Y là FeSO4 ; Z là Fe(OH)2 ; G là Fe2(SO4)3.

Các PTHH xảy ra:

*

Ví dụ 3: Viết các phương trình hóa học tiến hành những chuyển đổi hóa học tập sau:

*

Hướng dẫn giải: 

*

III. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Thay những chữ cái bằng những công thức hóa học tương thích và hoàn thành các bội nghịch ứng sau: 

*

Hiển thị đáp án

A: Cu

B: CuSO4 

C: Cu(OH)2

D: CuO

E: AgNO3

Các phương trình chất hóa học minh họa:

*


Bài 2. Viết những phương trình hóa học triển khai những biến hóa hóa học tập sau:

*

Hiển thị đáp án

*

(2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

(3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

(4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

(5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

(6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓


Bài 3. Lựa chọn những chất phù hợp hoàn thành những phương trình phản bội ứng sau:

*

Hiển thị đáp án

A: CaCO3

B: CaO

C: Ca(OH)2

D: Ca(HCO3)2

Phương trình hóa học minh họa:

*


Bài 4. Hoàn thành các phương trình làm phản ứng sau:

? + ? → CaCO3 ↓ + ?Al2O3 + H2SO4 →? + ? NaCl + ? →? + ? + NaOHKHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?Hiển thị đáp án

Bài 6: Hãy triển khai những thay đổi hóa học tập sau bằng phương pháp viết hầu như phương trình bội phản ứng chất hóa học (ghi điều kiện của phản nghịch ứng, nếu có).

*

Hiển thị đáp án

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

*

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Xem thêm: Chọn Câu Sai Vecto Gia Tốc Hướng Tâm Trong Chuyển Động Tròn Đều


Bài 9: Cho sơ thứ sau:

*

Chọn những chất A, B, C, D phù hợp và viết các phương trình hóa học để minh họa.

Hiển thị đáp án

Bài 10: Viết phương trình bội nghịch ứng màn biểu diễn chuỗi thay đổi sau:

*

(Mỗi mũi tên biểu diễn bằng một bội nghịch ứng)

Hiển thị đáp án

+ những phương trình làm phản ứng xảy ra:

*

Fe2(SO4)3 + sắt

*
3FeSO4

FeSO4 + 2NaOH

*
Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4

Fe2(SO4)3 + 6NaOH

*
2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O

*
4Fe(OH)3 


Giới thiệu kênh Youtube 91neg.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, 91neg.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 9 mang lại con, được tặng ngay miễn phí tổn khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đk học test cho con và được support miễn phí. Đăng cam kết ngay!