① Vẻ, dáng, dáng điệu, phong thái; ② Nghi thức, lễ nghi: 行禮如儀 kính chào theo nghi thức; ③ Lễ vật, đồ gia dụng lễ: 賀儀 Đồ lễ chúc mừng; ④ Nghi khí, dụng cụ, máy: 地震儀 vật dụng ghi địa chấn; ⑤ (Họ) Nghi.

Bạn đang xem: Chữ nghi trong tiếng hán1. (Danh) Phép tắc, tiêu chuẩn. ◇Tam quốc chí 三國志: “Gia cat Lượng chi vi tướng quốc dã, tủ bách tính, thị nghi quỹ” 諸葛亮之為相國也, 撫百姓, 示儀軌數 (Gia cat Lượng truyện 諸葛亮傳) Gia mèo Lượng làm cho tướng quốc, che chở trăm họ, nêu rõ phép tắc.2. (Danh) Gương mẫu, khuôn mẫu. ◇Tuân Tử 荀子: “Thượng giả, hạ đưa ra nghi dã” 上者, 下之儀也 (Chánh luận 正論) Bậc tín đồ trên là gương mẫu cho tất cả những người dưới.3. (Danh) Lễ tiết, hình thức. ◎Như: “lễ nghi” 禮儀, “nghi thức” 儀式.4. (Danh) dáng vẻ vẻ, dung mạo. ◎Như: “uy nghi” 威儀 dáng vẻ nghiêm trang oách vệ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Đào Khiêm con kiến Huyền Đức nghi biểu hiên ngang, ngữ ngôn khoát đạt, tâm trung đại hỉ” 陶謙見玄德儀表軒昂, 語言豁達, 心中大喜 (Đệ thập độc nhất hồi) Đào Khiêm thấy (Lưu) Huyền Đức tầm vóc hiên ngang, nói năng khoát đạt, vào bụng hết sức mừng rỡ.5. (Danh) Lễ vật, tiến thưởng mừng. ◎Như: “hạ nghi” 下儀 vật dụng lễ mừng, “tạ nghi” 謝儀 quà tạ ơn. ◇Hồng thọ Mộng 紅樓夢: “Hựu nhất diện khiển nhân hồi khứ, tương tự như kỉ cựu nhật tác đích lưỡng sắc châm tuyến hoạt kế thủ lai, vi Bảo Thoa sinh thần bỏ ra nghi” 又一面遣人回去, 將自己舊日作的兩色針線活計取來, 為寶釵生辰之儀 (Đệ nhị thập nhị hồi) Lại một phương diện sai fan về nhà, rước bức thêu vày tự mình có tác dụng hồi trước, sang làm quà tặng mừng sinh nhật Bảo Thoa.6. (Danh) chính sách để ghi, sản phẩm công nghệ ghi, vật dụng đo lường. ◎Như: “địa chấn nghi” 地震儀 sản phẩm ghi địa chấn.7. (Động) phía theo, ngưỡng mộ.8. (Động) Bắt chước.9. (Động) Sánh đôi, xứng đôi, phối ngẫu.
① Dáng, như uy nghi 威儀 bao gồm cái dáng vẻ nghiêm trang xứng đáng sợ.② làm cho mẫu, làm phép, như nghi khí 儀器 thứ để cho người bắt chước.③ Ðồ lễ, hạ nghi 下儀 thứ lễ mừng.
① Vẻ, dáng, dáng điệu, phong thái; ② Nghi thức, lễ nghi: 行禮如儀 xin chào theo nghi thức; ③ Lễ vật, vật dụng lễ: 賀儀 Đồ lễ chúc mừng; ④ Nghi khí, dụng cụ, máy: 地震儀 thứ ghi địa chấn; ⑤ (Họ) Nghi.

Xem thêm: Phần Ở Trên Kia Cao Quá Trình Trưởng, Độ Ta Không Độ Nàng 渡我不渡她 (Du Wo Bu Du Ta)


Phép tắc, khuôn mẫu mã để mọi người theo — xuất sắc đẹp — bề ngoài tốt đẹp phía bên ngoài để tỏ loại lễ — Đồ vật lấy biếu để tỏ dòng lễ, tức lễ đồ vật ( sử dụng trong Bạch thoại ) — Vẻ mặt.

điển nghi 典儀 • giáo nghi 教儀 • khuê nghi 閨儀 • nghi lễ 禮儀 • loan nghi 鸞儀 • lưỡng nghi 兩儀 • chủng loại nghi 母儀 • nghi biểu 儀表 • nghi chế 儀制 • nghi dong 儀容 • nghi dung 儀容 • nghi lễ 儀禮 • nghi môn 儀門 • nghi phạm 儀範 • nghi phục 儀服 • nghi thái 儀態 • nghi thức 儀式 • nghi trạng 儀狀 • nghi trượng 儀仗 • phong nghi 風儀 • quách tử nghi phú 唬子儀賦 • quang quẻ nghi 光儀 • quy nghi 規儀 • sính nghi 聘儀 • tam nghi 三儀 • triều nghi 朝儀 • oai nghi 威儀 • vũ nghi 羽儀
• Cửu nhật Dương Phụng Tiên hội Bạch Thuỷ Thôi minh bao phủ - 九日楊奉先會白水崔明府 (Đỗ Phủ)• Dữ Sơn phái nam Thượng Hiệp trấn quan trần Hầu xướng hoạ kỳ 5 - 與山南上協鎮官陳侯唱和其五 (Hồ Xuân Hương)• Đăng Bắc cụ sơn vọng hải - 登北固山望海 (Ngô Quân)• Hựu tác demo phụng Vệ vương vãi - 又作此奉衛王 (Đỗ Phủ)• Phù bình thố ty thiên - 浮萍兔絲篇 (Thi Nhuận Chương)• khuyến mãi Nghĩa Xuyên công kỳ 1 - 贈義川公其一 (Khuyết danh Việt Nam)• Thu nhật gớm Nam tống Thạch Thủ huyết minh tủ từ mãn cáo biệt, phụng cam kết Tiết thượng thư tụng đức tự hoài phỉ nhiên bỏ ra tác, tam thập vận - 秋日荊南送石首薛明府辭滿告別奉寄薛尚書頌德敘懷斐然之作三十韻 (Đỗ Phủ)• Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ tam đoạn - 焦仲卿妻-第三段 (Khuyết danh Trung Quốc)• Tinh tinh mang nga 1 - 菁菁者莪 1 (Khổng Tử)• Tụng giá chỉ tây chinh yết Tản Viên tự - 從駕西征謁傘圓祠 (Nguyễn Sĩ Cố)