tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chọn tuyên bố sai. Lực phía tâm

A. là lực (hợp lực) tác dụng lên vật hoạt động tròn đều

B. gây ra gia tốc hướng vai trung phong cho vật

C. là một các loại lực vào tự nhiên, mở ra khi vật hoạt động tròn đều

D. không xuất hiện khi vật hoạt động trên đường thẳng


*


Một thứ có cân nặng 1kg chuyển động tròn đều trên phố tròn có bán kính là 10 cm. Thì lực phía tâm công dụng lên đồ gia dụng 10N. Xác minh tốc độ góc của vật.

Bạn đang xem: Chọn câu sai lực hướng tâm

A. 10 rad/s

B. 5 rad/s

C. 15 rad/s

D. 20 rad/s


Một đồ dùng có trọng lượng 1kg chuyển động tròn đều trên đường tròn có nửa đường kính là 10 cm. Thì lực phía tâm tác dụng lên đồ dùng 10N. Khẳng định tốc độ góc của vật


Một đồ dùng 10kg hoạt động tròn những với vận tốc hướng trọng tâm 0,5 m/s 2 chịu tính năng của lực hướng tâm là


Một đồ vật có cân nặng 2kg vận động tròn đều trên đường tròn có bán kính 50cm có tốc độ 4 vòng/s. Xác minh lực phía tâm tác dụng lên vật


Một đồ vật có cân nặng 2kg vận động tròn đều trên tuyến đường tròn có bán kính 50cm có tốc độ 4 vòng/s. Xác định lực hướng tâm công dụng lên vật.

A. 551N

B. 431N

C. 151 N

D. 631N


Độ mập của lực hướng tâm tính năng lên một vật khối lượng m chuyển động đều trên vòng tròn bán kính r với tốc độ v là

A. Mrv

*

*

*


Chọn câu tuyên bố đúng.A. Nếu không có lực công dụng vào đồ gia dụng thì trang bị không vận động được.

B. Nếu thôi không chức năng lực vào đồ gia dụng thì đồ dùng đang vận động sẽ ngừng lại.

C. Thứ nhất thiết phải vận động theo hướng của lực tác dụng.

D. Giả dụ chỉ tất cả một lực tính năng lên đồ dùng thì gia tốc của đồ vật bị cố gắng đổi.

A. Nếu không có lực công dụng vào đồ gia dụng thì vật không chuyển động được.

B. Nếu thôi không chức năng lực vào vật thì thứ đang vận động sẽ giới hạn lại.

C. Thiết bị nhất thiết phải chuyển động theo vị trí hướng của lực tác dụng.

D. Nếu chỉ tất cả một lực tác dụng lên vật dụng thì vận tốc của đồ dùng bị nỗ lực đổi.


Lớp 10 thiết bị lý
1
0

Khi vật vận động tròn đều, lực hướng trọng tâm là:

A. Một trong số lực chức năng lên vật.

B. Trọng lực công dụng lên vật.

C. hòa hợp lực của toàn bộ các lực chức năng lên vật.

D. Lực hấp dẫn.


Lớp 10 đồ lý
1
0

Khi vật vận động tròn đều, lực hướng trọng điểm là:

A. Một trong các lực chức năng lên vật.

B. Trọng lực công dụng lên vật.

C. đúng theo lực của tất cả các lực công dụng lên vật.

D. Lực hấp dẫn.


Lớp 10 vật lý
1
0

A. Một trong số lực tác dụng lên vật.

C. Nguyên tố của trọng lực theo phương hướng vào tâm quỹ đạo.

Xem thêm: S Tam Giác Đều, Tam Giác Cân, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác

D. Vì sao làm thay đổi độ mập của vận tốc.


Lớp 10 trang bị lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)