*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Chọn cấu hình e không đúng

Cấu trúc electron nào sau đấy là của phi kim:

(1). 1s22s22p63s23p4

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2

(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3

(4). 3d54s1

(5). 3s23p3

(6). 3s23p64s2


Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

X là 1s2 2s2 2p2

Y là 1s2 2s2 2p6 3s1

Z là 1s2 2s2 2p6 3s2;

T là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Q là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

R là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Các nguyên tố kim loại là


Nguyên tử của thành phần R có phần bên ngoài cùng là lớp M, trên lớp M bao gồm chứa 2 electron. Thông số kỹ thuật electron của R và đặc điểm của R là


Tổng số phân tử của nguyên tử nhân tố X là 52. Thông số kỹ thuật electron sống phân lớp bên ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là


Nguyên tử X có electron sau cuối phân ba vào phân lớp 3d và khiến cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng thể electron của nguyên tử X là


Số đối kháng vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo số electron ở lớp có mức năng lượng cao nhất là


Trong nguyên tử một nhân tố X có 29 electron và 36 nơtron. Số khối cùng số lớp electron của nguyên tử X theo thứ tự là


Nguyên tử của yếu tố Y được kết cấu bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt với điện thông qua số hạt không sở hữu điện. Thông số kỹ thuật electron của Y là


Trong ion M3-có tổng số phân tử là 49, trong những số ấy số hạt mang điện nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện là 17. Thông số kỹ thuật e của nhân tố M là


Sắt là yếu tố quan trọng cấu tạo nên Hemoglobin, một dạng protein là yếu tắc chính làm cho hồng cầu. Bao gồm sắt gồm trong hemoglobin tạo nên sự màu đỏ của máu, một thành phần quan trọng của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là


Cho cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy cấu hình electron nguyên tử là của yếu tố kim loại?
Xem thêm: Danh Sách Các Trường Xét Tuyển Học Bạ Thpt Năm 2022, Danh Sách Trường Xét Tuyển Học Bạ Thpt Năm 2022

Ion X2- bao gồm 18 electron. Vào ion X2-, số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không có điện là 17. Số khối của phân tử nhân nguyên tử X là


Nguyên tố X là kim loại kiềm nằm ở chu kì 4 (bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học). Thông số kỹ thuật electron của thành phần X là