chon cau hinh e khong dung

Câu hỏi:

10/09/2019 13,579

D. 1s22s22p63s23p34s2

Bạn đang xem: chon cau hinh e khong dung

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Theo trật tự động những nấc tích điện obitan nguyên vẹn tử thì AO3p đem nấc tích điện thấp rộng lớn AO4s

Do bại liệt thông số kỹ thuật electron ở đáp án D là sai, cần là: 1s22s22p63s23p5.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tố lưu hoàng S nằm tại dù loại 16 nhập bảng khối hệ thống tuần trả. lõi rằng những electron của nguyên vẹn tử S được phân bổ bên trên 3 lớp electron (K, L, M). Số electron ở lớp L nhập nguyên vẹn tử lưu hoàng là:

A. 6

B. 8

C. 10

D. 2

Câu 2:

Trong anion X3− có tổng số phân tử là 111, số electron bởi vì 48% số khối. Nhận xét nào là tiếp sau đây về X là chính ?

A. Số khối của X là 75.

B. Số electron của X là 36.

C. Số phân tử đem năng lượng điện của X là 72.

D. Số phân tử đem năng lượng điện của X là 42.

Câu 3:

Một nguyên vẹn tử X đem tổng số electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là:

A. nguyên tố s

B. nguyên tố p

Xem thêm: beatvn

C. nguyên tố d

D. nguyên tố f

Câu 4:

Phân lớp d chan chứa năng lượng điện tử (bão hòa) khi đem số electron là:

A. 5

B. 10

C. 6

D. 14

Câu 5:

Các electron của nguyên vẹn tử thành phần X được phân bổ bên trên 4 lớp, lớp N đem 3 electron. Số đơn vị chức năng năng lượng điện phân tử nhân của nguyên vẹn tử thành phần X là từng nào ?

A. 21

B. 23

C. 31

D. 33

Câu 6:

Một thành phần X đem tổng số electron ở những phân lớp s là 6 và tổng số electron ở phần bên ngoài nằm trong là 7. Xác toan số hiệu nguyên vẹn tử của X.

A. F (Z = 9).

B. P (Z = 15).

C. S (Z = 16).

Xem thêm: cach may yem rem qua nui

D. Cl (Z = 17).